Zamówienia publiczne Dostawy/ Usługi 214 000 Euro

Stołeczne Centrum Opiekuńczo - Lecznicze świadczy najwyższy poziom usług dla osób dorosłych. Oferujemy opiekę profesjonalnego zespołu, który zapewniają wysoki poziom leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji.

ZP/15/2020

Nazwa: „Zakup i dostawa artykułów do żywienia pacjentów  w Stołecznym Centrum Opiekuńczo Leczniczym

w Warszawie Sp. z o. o”.

Kategoria: Przetarg nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Dostawy

Opublikowano 25.03.2020 r. - nr ogłoszenia: 2020/S 060-143278

Termin składania ofert: 27.04.2020 r.  do godz. 12:00

Termin otwarcia ofert: 27.04.2020 r. o godz. 12:30

1. Ogłoszenie o zamówieniu

1a zmiana ogłoszenia (podział na 10 części i zmiana wadium)

2. SIWZ - wersja nieaktualna

2a SIWZ - modyfikacja z dn. 27.03.2020 (podział na 10 części i zmiana wadium)

3. Formularz asortymentowo-cenowy - Załącznik Nr 2  (2.1-2.10) do SIWZ

4. Formularz ofertowy, oświadczenia (JEDZ, inne) - Załączniki Nr 1, 3-7 do SIWZ

5. Wzór umowy - Załącznik Nr 8 do SIWZ.

Informacja dla Wykonawców dot. KLUCZA PUBLICZNEGO:  Wykonawca może pobrać klucz publiczny ze strony systemu miniPortal w zakładce "Lista wszystkich postępowań" dostępnej bez logowania

......................................................................................................................................................................................

ZP/7/2020

Świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych inne niż niebezpieczne o kodzie 18 01 04 

 

Kategoria: Przetarg nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Usługi

Opublikowano 03.02.2020 r. - nr ogłoszenia 2020/S 023- 051375

Termin składania ofert: 05.03.2020 r.  do godz. 11:00

Termin otwarcia ofert: 05.03.2020 r. o godz. 12:00

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu (pdf)

2. SIWZ(pdf)

3. Załączniki Nr 1, 3, 4, 5, 6 do SIWZ -formularze, oświadczenia (doc.)

4. Załącznik Nr 2 do SIWZ- Opis przedmiotu zamówienia (pdf)

5. Załączniki Nr 7 do SIWZ -projekt umowy (pdf)

6. Link do klucza publicznego:

https://miniportal.uzp.gov.pl/PodgladPostepowania.aspx?Id=20e5bff3-9dad-4dba-a175-ca798a4a6cca

7. Informacja z otwarcia ofert z dnia 06.03.2020 r.

8. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 24.03.2020 r.

...................................................................................................................................................................................................................................................

ZP/ 14 /2020

„Sukcesywna dostawa rękawiczek diagnostycznych do Stołecznego Centrum Opiekuńczo- Leczniczego Sp. z o.o.”

Kategoria: Przetarg nieograniczony

Kategoria: Dostawy

Opublikowano: 11.03.2020 r. - nr ogłoszenia 522599-N-2020 z dnia: 11.03.2020 r.

Termin składania ofert: 19.03.2020 r.  do godz. 10:00 - nieaktualny

Termin otwarcia ofert: 19.03.2020 r. o godz. 10:30 - nieaktualny

UWAGA: ZAMAWIAJĄCY INFORMUJE, ŻE PRZESUNĄŁ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Nowy termin składania ofert: 02.04.2020 r.  do godz. 10:00

Nowy termin otwarcia ofert: 02.04.2020 r. o godz. 10:30

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu

1a. Zmiana ogłoszenia - zmiana terminu

2. SIWZ  - obowiązuje wersja z dnia 23.03.2020

2a Modyfikacja SIWZ - zmiana terminu

3. Załączniki nr 1,3,4,5,6 do SIWZ  aktualne po 23.03.2020

4. Załącznik nr 2 - Formularz asortymentowo- cenowy obowiązuje wersja z dnia 23.03.2020

5. Załącznik nr 7 - Wzór umowy obowiązuje wersja z dnia 23.03.2020

6. Odpowiedzi na pytania z dn.  23.03.2020r.

7. Modyfikacja SIWZ z dn. 23.03.3020 r.

8. Formularz asortymentowo-cenowy z dn. 23.03.2020 r.

9. Załącznik nr 7 - Wzór umowy z dn. 23.03.2020 r.

10. Załączniki nr 1,3,4,5,6 do SIWZ  aktualne po 23.03.2020r.

11.Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

12. Informacja z otwarcia ofert 2.04.2020 r.

Informacja dla Wykonawców dot. KLUCZA PUBLICZNEGO:

Wykonawca może pobrać klucz publiczny ze strony systemu miniPortal w zakładce "Lista wszystkich postępowań" dostępnej bez logowania.

...................................................................................................................................................................................................................................................

ZP/12/2020

Usługa ochrony fizycznej osób i mienia w Stołecznym Centrum Opiekuńczo- Leczniczym Sp. z o.o.

Kategoria: Postępowanie prowadzone na podstawie art. 138 o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych

Rodzaj zamówienia: Usługi- podział zamówienia n 3 częsci

Opublikowano : 26.02.2020 r. 

Termin składania ofert: 05.03.2020 r.  do godz. 08:30

Termin otwarcia ofert: 05.03.2020 r. o godz. 09:00

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu (pdf)

2. SIWZ(pdf)

2. Załącznik Nr 1a, 1b, 1c do SIWZ- Opis przedmiotu zamówienia (pdf)

3. Załączniki Nr 1,2, 3, 4, do SIWZ -formularze, oświadczenia (doc.)

4. Załączniki Nr 5 do SIWZ -projekt umowy (pdf)

5. Modyfikacja treści SIWZ z dnia 28.02.2020 r.

6. Informacja z otwarcia ofert z dnia 05.03.2020 r.

7. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 17.03.2020 r.

..............................................................................................................................................................................................................................

ZP/11/2020

Usługa kompleksowego sprzątania pomieszczeń w ZOL przy ul. Szubińskiej 4 wchodzącego w skład Stołecznego Centrum Opiekuńczo- Leczniczego Sp. z o. o. przy ul. Mehoffera 72/74, 03-131 Warszawa

 

Kategoria: Przetarg nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Usługi

Opublikowano 14.02.2020 r. - nr ogłoszenia 2020/S 032- 075158

Termin składania ofert: 27.02.2020 r.  do godz. 11:00

Termin otwarcia ofert: 27.02.2020 r. o godz. 12:00

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu (pdf)

2. SIWZ(pdf)

3. Załączniki Nr 1, 3, 4, 5, 5 a, 6 do SIWZ -formularze, oświadczenia (doc.)

4. Załącznik Nr 2 do SIWZ- Opis przedmiotu zamówienia (pdf)

5. Załączniki Nr 7 do SIWZ -projekt umowy (pdf)

6. Link do klucza publicznego:

https://miniportal.uzp.gov.pl/PodgladPostepowania.aspx?Id=d717fb91-7f12-42d8-a7d3-8f7f7d9f4235

7. Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 20.02.2020 r. 

8. Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 25.02.2020 r. 

9. Ogłoszenie z otwarcia ofert z dnia 27.02.2020 r. 

10. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 06.03.2020 r.

...................................................................................................................................................................................................................................................

ZP/5/2020

Usługa kompleksowego sprzątania pomieszczeń w ZOL przy ul. Szubińskiej 4 wchodzącego w skład Stołecznego Centrum Opiekuńczo- Leczniczego Sp. z o. o. przy ul. Mehoffera 72/74, 03-131 Warszawa

 

Kategoria: Przetarg nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Usługi

Opublikowano 28.01.2020 r. - nr ogłoszenia 2020/S 019- 042133

Termin składania ofert: 10.02.2020 r.  do godz. 11:00

Termin otwarcia ofert: 10.02.2020 r. o godz. 12:00

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu (pdf)

2. SIWZ(pdf)

3. Załączniki Nr 1, 3, 4, 5, 5 a, 6 do SIWZ -formularze, oświadczenia (doc.)

4. Załącznik Nr 2 do SIWZ- Opis przedmiotu zamówienia (pdf)

5. Załączniki Nr 7 do SIWZ -projekt umowy (pdf)

6. Link do klucza publicznego:

https://miniportal.uzp.gov.pl/PodgladPostepowania.aspx?Id=662c2d05-a1ae-4c40-9027-30b75faf398c 

7. Wyjaśnienie treści SIWZ  z dnia 03.02.2020 r. 

8. Ogłoszenie z otwarcia ofert z dnia 10.02.2020 r. 

9. Unieważnienie postępowania z dnia 10.02.2020 r. 

....................................................................................................................................................................................................................................................

ZP/ 1 /2020

„Sukcesywna dostawa myjek jednorazowego użytku na potrzeby zakładów wchodzących w skład Stołecznego Centrum Opiekuńczo- Leczniczego Sp. z o.o.”

 

Kategoria: Przetarg nieograniczony

Kategoria: Dostawy

Opublikowano: 21.01.2020 r. - nr ogłoszenia 504702-N-2020 z dnia: 21.01.2020 r.

Opublikowano: 27.01.2020r. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

 

Było:

Termin składania ofert: 29.01.2020 r.  do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 29.01.2020 r. o godz. 10:30

Jest:

Termin składania ofert: 31.01.2020 r.  do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 31.01.2020 r. o godz. 10:30

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SIWZ

3. Załączniki nr 1,2,3,4,5,6 do SIWZ 

4. Załącznik nr 2 - Formularz asortymentowo- cenowy

5. Załącznik nr 7 - Wzór umowy

6. Odpowiedzi na pytania z dn. 28.01.2020r.

7. Informacja z otwarcia ofert

8. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

..................................................................................................................................................................................................................................................

ZP/02/2020

„Zakup i dostawa produktów leczniczych, materiałów medycznych na potrzeby Dziennego Domu Opieki Medycznej dla osób starszych i niesamodzielnych w Stołecznym Centrum Opiekuńczo Leczniczym w Warszawie”.

 

Kategoria: Przetarg nieograniczony

Kategoria: Dostawy

Opublikowano: 07.01.2020 r. - nr ogłoszenia 2020/S 004-004281

 

Termin składania ofert: 13.02.2020 r.  do godz. 12:00

Termin otwarcia ofert: 13.02.2020 r. o godz. 12:30

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu

1.a Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

2. SIWZ

3. Załączniki Nr 1, 3 – 7 do SIWZ (formularze, oświadczenia)

3. Załączniki Nr 8 do SIWZ (projekt umowy)

4. Załącznik nr 2.1-2.6 -  (formularz asortymentowo-cenowy) - nieaktualny

4a. Załącznik nr 2.1-2.6 -  (formularz asortymentowo-cenowy) - aktualny

5. Odpowiedzi na pytania dn. 20.01.2020 

6. Unieważnienie cz. 1, 6.

7. Rozstrzygnięcie cz. 4

7. Rozstrzygnięcie cz. 2,3,5

 

 Informacja z otwarcia ofert 13.02.2020 r.

Link do klucza publicznego:

https://miniportal.uzp.gov.pl/SzczegolyPostepowania.aspx?Id=6180b0d9-8a6f-4c07-bf47-c5b1adedd582