Zamówienia publiczne Dostawy/ Usługi 214 000 Euro

Stołeczne Centrum Opiekuńczo - Lecznicze świadczy najwyższy poziom usług dla osób dorosłych. Oferujemy opiekę profesjonalnego zespołu, który zapewniają wysoki poziom leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji.

Postępowania

ZP/02/2020

„Zakup i dostawa produktów leczniczych, materiałów medycznych na potrzeby Dziennego Domu Opieki Medycznej dla osób starszych i niesamodzielnych w Stołecznym Centrum Opiekuńczo Leczniczym w Warszawie”.

 

Kategoria: Przetarg nieograniczony

Kategoria: Dostawy

Opublikowano: 07.01.2020 r. - nr ogłoszenia 2020/S 004-004281

 

Termin składania ofert: 13.02.2020 r.  do godz. 12:00

Termin otwarcia ofert: 13.02.2020 r. o godz. 12:30

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SIWZ

3. Załączniki Nr 1, 3 – 7 do SIWZ (formularze, oświadczenia)

3. Załączniki Nr 8 do SIWZ (projekt umowy)

4. Załącznik nr 2.1-2.6 -  (formularz asortymentowo-cenowy)