GALERIA

WYDARZENIA
ZAKŁADY OPIEKUŃCZO-LECZNICZE
Dzienny Dom Opieki Medycznej

Otwarcie DDom. Na uroczystości obecna była m.in. wiceprezydent Warszawy pani Renata Kaznowska