Konkursy ofert/ Świadczenia zdrowotne

Stołeczne Centrum Opiekuńczo - Lecznicze świadczy najwyższy poziom usług dla osób dorosłych. Oferujemy opiekę profesjonalnego zespołu, który zapewniają wysoki poziom leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji.

Konkursy ofert

Konkurs / 3 / 2020

Świadczenia zdrowotne w zakresie:

Pełnienia dyżurów fizjoterapeutycznych (rehabilitacyjnych) udzielanych w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym im. Sue Ryder przy

ul. Mehoffera 72/74 w Warszawie wchodzącym w skład  Stołecznego Centrum Opiekuńczo-Leczniczego Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

przy ul. Mehoffera 72/74.

Kategoria: konkurs ofert

Data publikacji: 10.03.2020r.

Składanie ofert: do dnia 18.03.2020r. do godziny 08.30

Otwarcie ofert: w dniu 18.03.2020r. o godzinie 09.00

 

Załączniki:

Ogłoszenie

Załącznik nr 1 – Szczegółowe warunki konkursu ofert

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 – Wzór umowy

Załącznik nr 4 – Regulamin komisji konkursowej

Załącznik nr 5 – Informacje związane z ochroną danych osobowych (RODO)

Rozstrzygnięcie konkursu

....................................................................................................................................................................................................................................................................

Konkurs / 1 / 2020

Świadczenia zdrowotne w zakresie:

Pełnienia dyżurów fizjoterapeutycznych (rehabilitacyjnych), udzielanych w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym im. Sue Ryder przy ul. Mehoffera 72/74 w Warszawie, Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym przy ul. Olchy 8 w Warszawie, wchodzących w skład  Stołecznego Centrum Opiekuńczo-Leczniczego Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Mehoffera 72/74.

 

Udzielający zamówienie ogłasza konkurs w 4 częściach.

 

Kategoria: konkurs ofert

Data publikacji: 09.01.2020r.

Składanie ofert: do dnia 17.01.2020r. do godziny 10.00

Otwarcie ofert: w dniu 17.01.2020r. o godzinie 11.00

 

Załączniki:

Ogłoszenie

Załącznik nr 1 – Szczegółowe warunki konkursu ofert

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy – na część 1

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy - na część 2

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy - na część 3

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy - na część 4

Załącznik nr 3 – Wzór umowy

Załącznik nr 4 – Regulamin komisji konkursowej

Załącznik nr 5 – Informacje związane z ochroną danych osobowych

Rozstrzygnięcie konkursu

...................................................................................................................................................................................................................................................................

Konkurs / 2 / 2020

Świadczenia zdrowotne w zakresie:

Świadczeń lekarskich w Zakładzie Opiekuńczo- Leczniczym im. Sue Ryder przy ul. Mehoffera 72/74 w Warszawie, wchodzącym w skład Stołecznego Centrum Opiekuńczo- Leczniczego Spółka z o.o. przy ul. Mehoffera 72/74, 03-131 Warszawa.

 

Kategoria: konkurs ofert

Data publikacji: 09.01.2020r.

Składanie ofert: do dnia 17.01.2020r. do godziny 11.00

Otwarcie ofert: w dniu 17.01.2020r. o godzinie 12.00

 

Załączniki:

Ogłoszenie

Załącznik nr 1 – Szczegółowe warunki konkursu ofert

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 – Wzór umowy

Załącznik nr 4 – Regulamin komisji konkursowej

Załącznik nr 5 – Informacje związane z ochroną danych osobowych

Unieważnienie konkursu

....................................................................................................................................................................................................................................................................