Stołeczne Centrum Opiekuńczo-Lecznicze Sp. z o.o.
ul. Mehoffera 72/74

03-131 Warszawa

Tel: 22 811 06 88

Fax: 22 811 18 64

Mail: biuro@scol.warszawa.pl

PKO S.A. 96 1240 6074 1111 0000 4999 2025

NIP 524-27-58-370 REGON 146613264

 

Inspektor Danych Osobowych e-mail: iod@scol.warszawa.pl

Zakład Opiekuńczo Leczniczy ul. Mehoffera 72/74
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy ul. Szubińska 4
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy ul. Olchy 8
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Aleja Wilanowska 257