Zamówienia publiczne poniżej kwoty 30 000 EURO

Stołeczne Centrum Opiekuńczo - Lecznicze świadczy najwyższy poziom usług dla osób dorosłych. Oferujemy opiekę profesjonalnego zespołu, który zapewniają wysoki poziom leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji.

Sukcesywny, bezgotówkowy zakup paliwa, produktów pozapaliwowych i usług dla pojazdów i sprzętu Stołecznego Centrum Opiekuńczo- Leczniczego Sp. z o. o.  o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.

Kategoria: Zapytanie ofertowe
Data: 08.01.2018 r.
Składanie ofert: 16 stycznia 2018 r.

Załączniki:

Zaproszenie z załącznikami

Sukcesywna dostawa produktów mrożonych na potrzeby SCOL Sp.z o.o. przy ul. Mehoffera 72/74, 03-131 Warszawa.

Kategoria: Zapytanie ofertowe

Data: 22 grudnia 2017 r.

Składanie ofert: 29.12.2017 r. do godz. 11.00

Załączniki:

Zaproszenie

Załącznik nr 1 umowa

Unieważnienie postępowania 09.01.2018 r.

....................................................................................................

Sukcesywna dostawa jaj kurzych na potrzeby SCOL Sp.z o.o. przy ul. Mehoffera 72/74, 03-131 Warszawa.

Kategoria: Zapytanie ofertowe

Data: 21 grudnia 2017 r.

Składanie ofert: 29.12.2017 r. do godz. 10.00

Załączniki:

Zaproszenie

Załącznik nr 1 umowa

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 05.01.2018 r.

......................................................................................................................................................................................................

Wykonywanie czynności z zakresu stwierdzenia zgonu i sporządzania kart zgonu dla pacjentów Stołecznego Centrum Opiekuńczo-Leczniczego Sp. z o. o.

Kategoria: Zapytanie ofertowe

Data: 15 grudnia 2017 r.

Składanie ofert: 22.12.2017 r. do godz. 09.00

Załączniki:

Zaproszenie

Załącznik nr 1 formularz

Załącznik nr 2 umowa

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 08. 01.2018 r.

..............................................................................................................................................

Monitorowanie sygnałów alarmowych z systemu sygnalizacji pożaru wraz z dzierżawą nadajnika w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Warszawie przy ul. Mehoffera 72/74, w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym przy ul. Szubińskiej 4 i w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym przy
ul. Olchy 8
.

Kategoria: Zapytanie ofertowe

Data: 30 listopada 2017 r.

Składanie ofert: 07.12. 2017 r. do godz. 14.00

Załączniki:

Zaproszenie wraz z załącznikami

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 28,12,2017 r.

.......................................................................................................................................................

Usługa comiesięcznego rozliczania kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia

Kategoria: Zapytanie ofertowe

Data: 17 listopada 2017 r.

Składanie ofert: 23 listopada 2017 r. do godz. 8.30

Załączniki:

Zaproszenie wraz z załącznikami

Unieważnienie postępowania

..........................................................................................................................................

Kompleksowa obsługa i serwis urządzeń drukujących

Kategoria: Zapytanie ofertowe

Data: 27 października 2017 r.

Składanie ofert: 03 października 2017 r. do godz. 12.00

Załączniki:

Zaproszenie

Załącznik nr 3 - Wzór umowy

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 10.11.2017 r.

..............................................................................................................................................

Roczny przegląd i serwisowanie instalacji przeciwpożarowej w 3 Zakładach SCOL Sp. z o.o.

Kategoria: Zapytanie ofertowe

Data: 10 października 2017 r.

Składanie ofert: 13 października 2017 r. do godz. 11.00

Załączniki:

Zaproszenie

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowo - cenowy

Załącznik nr 2 - Wzór umowy

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 19.10.2017 r.

........................................................................................................................

 

Dostawa szczepionek p/grypie dla dorosłych na sezon 2017/2018 dla Stołecznego Centrum Opiekuńczo-Leczniczego Sp. z o.o.

Kategoria: Zapytanie ofertowe

Data: 10 października 2017 r.

Składanie ofert: 16 października 2017 r. o godz. 09:00

Załączniki:

Zaproszenie

Załącznik nr 1- Formularz ofertowo - cenowy

Załącznik nr 2- Wzór umowy

Modyfikacja 11.10.2017 r.

Załącznik nr 1  - Formularz ofertowo-cenowy po modyfikacji 11.10.2017

Załącznik nr 2 - Wzór umowy po modyfikacji 11.10.2017

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 18.10.2017 r.

 

........................................................................................................................

Zapytanie Ofertowe na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego "Przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych Spółek wraz z pakietem konsolidacyjnym za rok obrotowy 2017 i 2018 z możliwością przedłużenia na kolejne 2 lata"

 

Link do strony internetowej:

http://www.szpitalpraski.pl/przetargi-i-konkursy/przetargi/zapytania-ofertowe/

 

 

Dostawa, montaż oświetlenia i opraw ledowych oraz dostosowanie zasilania do nowych źródeł światła LED do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Sp. z o.o. przy ul. Mehoffera 72/74 

Kategoria: Zapytanie ofertowe

Data: 1 września 2017 r.

Składanie ofert: 6 września 2017 r. o godz. 09:00

Załączniki:

Zaproszenie

Załącznik nr 1- Formularz ofertowo- cenowy

Załącznik nr 2- Formularz asortymentowo- cenowy

Załącznik nr 2- Wzór umowy

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (08.09.2017 r.)

 

Dostawa 3 sztuk laptopów Ultrabook  z przeznaczeniem do zastosowań biznesowych i multimedialnych dla Zarządu SCOL Sp. z o.o.

Kategoria: Zapytanie ofertowe

Data: 25 sierpnia 2017r.

Składanie ofert: 29 sierpnia 2017r o godz. 09:00

Załączniki:

Zaproszenie

Załącznik nr 1- Formularz ofertowo- cenowy

Załącznik nr 2- Specyfikacja

Załącznik nr 2- Wzór umowy

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wdrożenie oraz nadzór nad wdrożeniem oprogramowania dofinansowanego z projektu Unii Europejskiej

Kategoria: Zapytanie ofertowe

Data: 25 sierpnia 2017r.

Składanie ofert: 1 wrzesień 2017r o godz. 11:00

Załączniki:

Zaproszenie

Załącznik nr 1- Formularz ofertowo- cenowy

Załącznik nr 2- Wzór umowy

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego (PFU) dotyczącego dostosowania do

wymogów ochrony przeciwpożarowej Oddziałów I i II Zakładu Opiekuńczo Leczniczego przy

ul. Szubińskiej 4 w Warszawie wchodzącego w skład Stołecznego Centrum Opiekuńczo – Leczniczego Sp. z o. o. z siedzibą
w Warszawie 03-131, przy ul. Mehoffera 72/74 oraz wykonaniu robót towarzyszących.

Kategoria: Zapytanie ofertowe

Data: 2 sierpnia 2017r.

Składanie ofert: 8 sierpnia  2017r o godz. 13:00

Załączniki:

Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 10.08.2017 r.

Dostawa artykułów biurowych

Kategoria: Zapytanie ofertowe

Data: 7 lipca 2017r.

Składanie ofert: 12 lipca 2017r o godz. 09:00

Załączniki:

Zaproszenie

Załącznik nr 1- Formularz ofertowo- cenowy

Załącznik nr 2- Formularz asortymentowo- cenowy

Załącznik nr 3- Wzór umowy

Unieważnienie postępowania(26.07.2017r.)

 

Zakup i dostawa wody źródlanej w butlach o pojemności 18,9 litrów wraz z dystrybutorami

Kategoria: Zapytanie ofertowe

Data: 30 czerwca 2017r.

Składanie ofert: 6 lipca 2017r o godz. 08:30

ZMIANA: Składanie ofert 7 lipca 2017r o godz. 9:00

Załączniki:

Zaproszenie

Załącznik nr 1- Formularz ofertowo- cenowy

Załącznik nr 2- Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 3- Wzór umowy

Modyfikacja

Załączniki po zmianach:

Załącznik nr 1- Formularz ofertowo- cenowy

Załącznik nr 2- Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 3- Wzór umowy

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty(07.07.2017r.)

Dostawa artykułów biurowych

Kategoria: Zapytanie ofertowe

Data: 28 czerwiec 2017r.

Składanie ofert: 5 lipca 2017r o godz. 09:00

Załączniki:

Zaproszenie

Załącznik nr 1- Formularz ofertowo- cenowy

Załącznik nr 2- Formularz asortymentowo- cenowy

Załącznik nr 3- Wzór umowy

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA (07.07.2017r.)

Budowa wizerunku poprzez tworzenie serwisów promocyjnych

Kategoria: Zapytanie ofertowe

Data: 14 czerwiec 2017r.

Składanie ofert: 20 czerwiec 2017r.  do godz. 8:30

Załączniki:

Zaproszenie

Załącznik nr 1- Formularz ofertowo- cenowy

Załącznik nr 2- Wzór umowy

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (21.06.2017)

5-letni przegląd elektryczny budynków, budowli, obiektów budowlanych

Kategoria: zapytanie ofertowe

Data: 6 czerwca 2017 r. 

Składanie ofert: 9 czerwca 2017

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (21.06.2017)

Załączniki:

Zaproszenie do składania ofert wraz z umową

 

Roczny przegląd budynków, budowli, obiektów budowlanych

Kategoria: zapytanie ofertowe

Data: 8 maja 2017 r. 

Składanie ofert: 11 maja 2017

Załączniki:

Zaproszenie do składania ofert wraz z umową

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (17.05.2017)