Zamówienia publiczne poniżej kwoty 30 000 Euro

Stołeczne Centrum Opiekuńczo - Lecznicze świadczy najwyższy poziom usług dla osób dorosłych. Oferujemy opiekę profesjonalnego zespołu, który zapewniają wysoki poziom leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji.

ZP/ 83 / 2018

Sukcesywny, bezgotówkowy zakup paliwa i usług mycia dla pojazdów służbowych i sprzętu Stołecznego Centrum Opiekuńczo- Leczniczego Sp. z o.o. o wartości nie przekraczającej równowartości 30 000 euro bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych

Kategoria: Zapytanie ofertowe

Data: 24. 12. 2018 r.

Składanie ofert: do dnia  03. 01. 2019 r., do godz. 13:00

Załączniki:

1. Zaproszenie do składania ofert.

2. Zał. nr 1 do zaproszenia – Formularz ofertowo- cenowy

3. Zał. nr 2 do zaproszenia – Wzór umowy

4. Odpowiedzi na pytania

5. Unieważnienie postępowania

.................................................................................................................................................................................................................................................................................

ZP/ 76 / 2018

Sukcesywny, bezgotówkowy zakup paliwa i usług mycia dla pojazdów służbowych i sprzętu Stołecznego Centrum Opiekuńczo- Leczniczego Sp. z o.o. o wartości nie przekraczającej równowartości 30 000 euro bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych

Kategoria: Zapytanie ofertowe

Data: 14. 12. 2018 r.

Składanie ofert: do dnia 24 grudnia 2018 r., do godz. 10:00

Załączniki:

1. Zaproszenie do składania ofert.

2. Zał. nr 1 do zaproszenia – Formularz ofertowo- cenowy

3. Zał. nr 2 do zaproszenia – Wzór umowy

4. Odpowiedzi na pytania

5. Edytowalna wersja Zał. nr 1 - Formularza ofertowo-cenowego dla Wykonawców

6. Unieważnienie postępowania

..............................................................................................................................................................................................................................................................................

 

ZP/ 80 / 2018

Wykonywanie czynności z zakresu stwierdzania zgonu i sporządzania kart zgonu dla pacjentów Stołecznego Centrum Opiekuńczo- Leczniczego Sp. z o.o.

Kategoria: Zapytanie ofertowe

Data: 13. 12. 2018 r.

Składanie ofert: do dnia 21 grudnia 2018 r., do godz. 10:00

Załączniki:

1. Zaproszenie do składania ofert.

2. Zał. nr 1 do zaproszenia – Formularz ofertowo- cenowy

3. Zał. nr 2 do zaproszenia – Wzór umowy

4. Zał. nr 3 do zaproszenia – Informacja o RODO

5. Termin realizacji w zaproszeniu do składania ofert: 01.01.2019r. - 31.12.2019r.

6. Informacja o wyborze Wykonawcy

................................................................................................................................................................................................................................................................................

ZP/ 79 / 2018

Dostawa 10 sztuk ssaków elektrycznych Mevacs M30 wraz z uruchomieniem, przeszkoleniem pracowników oraz serwisem w okresie 24-miesięcznej gwrancji do Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego przy ul. Mehoffera 72/74 w Warszawie, wchodzącego w skład Stołecznego Centrum Opiekuńczo- Leczniczego Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Mehoffera 72/74, (03-131) Warszawa.

Kategoria: Zapytanie ofertowe

Data: 11. 12. 2018 r.

Składanie ofert: do dnia 19 grudnia 2018 r., do godz. 11:00

Załączniki:

1. Zaproszenie do składania ofert.

2. Zał. nr 1 do zaproszenia - Opis przedmiotu zamówienia

3. Zał. nr 2 do zaproszenia - Formularz ofertowo- cenowy

4. Zał. nr 3 do zaproszenia - Wzór umowy

4. Zał. nr 4 do zaproszenia - Informacja dla Wykonawców o RODO

5. Zał. nr 5 do zaproszenia - Zestawienie parametrów oferowanego sprzętu

Odpowiedzi na pytania

Informacja o wyborze Wykonawcy

................................................................................................................................................................................................................................................................................

ZP/ 75 / 2018

Dostawa pościeli do Stołecznego Centrum Opiekuńczo- Leczniczego Spółka z o.o.

Kategoria: Zapytanie ofertowe

Data: 28. 11. 2018 r.

Składanie ofert: 06 grudnia 2018 r., do godz. 12:00

Załączniki:

1. Zaproszenie do składania ofert.

2. Zał. nr 1 do zaproszenia - Formularz ofertowo- cenowy.

3. Zał. nr 2 do zaproszenia - Wzór umowy z Wykonawcą

4. Zał. nr 3 do zaproszenia - Informacja dla Wykonawców o RODO

Informacja o Wyborze Wykonawcy

 

...............................................................................................................................................................................................................................................................................

 

ZP/ 70/2018

Rozbudowa infrastruktury ITI w Stołecznym Centrum Opiekuńczo Leczniczym Sp. z o.o

Kategoria: Zapytanie ofertowe

Data: 23. 11. 2018 r.

Składanie ofert: 03 grudnia 2018, do godz. 10:30 

Unieważnienie postępowania

Informacja z otwarcia ofert

Odpowiedzi na pytania

Ogłoszenie

SIWZ 70-2018

Załącznik Nr 1.1-1.2 - szczególowy OPZ

załącznik nr 2 do SIWZ formularz ofertowy

Załącznik Nr 2.1-2.2 do SIWZ Formularz cenowy

Załącznik Nr 3 do SIWZ Oświadczenie

Załącznik nr 4 do SIWZ - Grupa kapitałowa

załącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz dostaw

załącznik nr 6 do SIWZ - Zobowiązanie podmiotu trzeciego

Załącznik Nr 7.1 do SIWZ - umowa do części nr 1

Załącznik Nr 7.2 do SIWZ - umowa do części nr 2

..........................................................................................................................................................................................................................................................................

ZP/ 71/ 2018

Kompleksowa obsługa i serwis urządzeń drukujących w Stołecznym Centrum Opiekuńczo- Leczniczym Sp. z o.o.

Kategoria: Zapytanie ofertowe

Data: 15. 11. 2018 r.

Składanie ofert: 22 listopada 2018 r., do godz. 11:00   zmiana terminu składania ofert: do dnia 26 listopada 2018r. do godz. 10.00

Załączniki:

1. Zaproszenie do składania ofert.

2. Zał. nr 1 do zaproszenia - Formularz ofertowy i oświadczenia.

3. Zał. nr 2 do zaproszenia  - Specyfikacja

4. Zał. nr 3 do zaproszenia - formularz cenowy

5. Zał. nr 4 do zaproszenia - Wzór umowy.

6. Odpowiedzi na pytania i modyfikacja treści zaproszenia

7. Informacja o wyborze Wykonawcy

........................................................................................................................................................................................................................................................................

 

ZP/ 69/ 2018

Usługi w zakresie transportu sanitarnego dla pacjentów wymagającyh specjalistycznych warunków transportu przebywających:

Część 1). w ZOL przy ul. Mehoffera 72/74 w Warszawie i ZOL przy ul. Szubińskiej 4 w Warszawie,

Część 2). w ZOL przy ul. Olchy 8 w Warszawie

wchodzących w skład Stołecznego Centrum Opiekuńczo- Leczniczego Sp. z o.o.

Zamawiający wymaga składania osobnych ofert na każdą część według Załącznika nr 1 Formularz ofertowo-cenowy- część 1 lub część 2

Kategoria: Zapytanie ofertowe

Data: 10. 10. 2018 r.

Składanie ofert: 17 października 2018 r., do godz. 10:00

Załączniki:

1. Zaproszenie do składania ofert.

2. Zał. nr 1 do zaproszenia - Formularz ofertowo- cenowy CZĘŚĆ 1

3. Zał. nr 1 do zaproszenia - Formularz ofertowo-cenowy CZĘŚĆ 2

4. Zał. nr 2 do zaproszenia - Wzór umowy z Wykonawcą

5. Zał. nr 3 do zaproszenia - Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

6. Odpowiedzi na pytania

7. Poprawiony Zał. nr 1 do zaproszenia - Formularz ofertowo- cenowy CZĘŚĆ 1

8. Poprawiony Zał. nr 1 do zaproszenia - Formularz ofertow- cenowy CZĘŚĆ 2

9. Informacje z otwarcia ofert dla Wykonawców

10. Informacja o wyborze Wykonawcy

.................................................................................................................................................................................................................................................................................

ZP/ 68/ 2018

Przedmiotem postępowania jest usługa polegająca na:

I. wykonaniu obowiązkowego przeglądu rocznego w 2018r. i 2019r.

II. zapewnieniu stałej interwencji serwisowej w okresie 24-miesięcznym dotyczących:

1) instalacji sygnalizacji pożaru i systemu oddymiania,

2) sterowania drzwiami przeciwpożarowymi (elektrotrzymacze),

3) przeciwpożarowych wyłączników prądu,

w budynkach 3 Zakładów wchodzących w skład Stołecznego Centrum Opiekuńczo- Leczniczego Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Mehoffera 72/74 w Warszawie. 

Kategoria: Zapytanie ofertowe

Data: 04. 10. 2018 r.

Składanie ofert: do dnia 11 pażdziernika 2018 r., do godz. 11:00

Załączniki:

1. Zaproszenie do składania ofert.

2. Zał. nr 1 do zaproszenia - Formularz ofertowo- cenowy.

3. Zał. nr 2 do zaproszenia - Wzór umowy.

4. Zał. nr 3 do zaproszenia - Wykaz budynków

5. Modyfikacja

6. Zał. nr 1 do zaproszenia - Formularz ofertowo- cenowy - wersja edytowalna dla Wykonawców

7. Informacja o wyborze Wykonawcy.

.................................................................................................................................................................................................................................................................................

ZP/ 67/ 2018

Sukcesywna dostawa środków dezynfekcyjnych do Stołecznego Centrum Opiekuńczo- Leczniczego Spółka z o.o.

Kategoria: Zapytanie ofertowe

Data: 25. 09. 2018 r.

Składanie ofert: 02 pażdziernika 2018 r., do godz. 11:00

Załączniki:

1. Zaproszenie do składania ofert.

2. Zał. nr 1 do zaproszenia - Formularz ofertowo- cenowy.

3. Zał. nr 2 do zaproszenia - Arkusz asortymentowo- cenowy

4. Zał. nr 3 do zaproszenia - Wzór umowy.

5. Edytowalna wersja załącznika nr 2 dla Wykonawców

6. Informacja o wyborze Wykonawcy

.................................................................................................................................................................................................................................................................

ZP/ 63/ 2018

Dostawa 365 sztuk czterowalentnych szczepionek przeciwko grypie dla dorosłych na sezon 2018/2019 do Stołecznego Centrum Opiekuńczo- Leczniczego Sp. z o.o.

Kategoria: Zapytanie ofertowe

Data: 17. 09. 2018 r.

Składanie ofert: 24 września 2018 r., do godz. 10:00

Przedłużenie terminu składania ofert do dnia: 25 września 2018r., do godz. 10.00

Załączniki:

1. Zaproszenie do składania ofert.

2. Formularz ofertowo- cenowy.

3. Wzór umowy.

4. Modyfikacja treści zapytania ofertowego oraz przedłużenie terminu składania ofert.

5. Informacja o wyborze Wykonawcy

...............................................................................................................................................................................................................................................................................

ZP/ 62/ 2018

1) Sukcesywna dostawa artykułów biurowych

2) Sukcesywna dostawa druków

na potrzeby Stołecznego Centrum Opiekuńczo- Leczniczego Sp. z o.o. 

Kategoria: Zapytanie ofertowe

Data: 12. 09. 2018 r.

Składanie ofert: 19 września 2018 r., do godz. 11:00

Załączniki:

1. Zaproszenie do składania ofert.

2. Zał. nr 1 Formularz ofertowy

3. Zał. nr 2a Artykuły biurowe - Pakiet nr I

4. Zał. nr 2a Artykuły biurowe - Pakiet nr I (wersja edytowalna)

5. Zał. nr 2b Druki - Pakiet nr II

6. Zał. nr 2b Druki - Pakiet nr II (wersja edytowalna)

7. Zał. nr 3 - Wzór umowy

8. Zał. nr 4 - Informacje o RODO

9. Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej

10. Informacja o wyborze Wykonawców

...........................................................................................................................