Konkursy ofert/ Świadczenia zdrowotne

Stołeczne Centrum Opiekuńczo - Lecznicze świadczy najwyższy poziom usług dla osób dorosłych. Oferujemy opiekę profesjonalnego zespołu, który zapewniają wysoki poziom leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji.

Konkursy 2019

Konkurs / 1 / 2019

Świadczenia zdrowotne w zakresie pełnienia dyżurów fizjoterapeutycznych (rehabilitacyjnych) udzielanych osobiście w Zakładzie Opiekuńczo- Leczniczym im. Sue Ryder przy ul. Mehoffera 72/74 w Warszawie, Zakładzie Opiekuńczo- Leczniczym przy ul. Olchy 8 w Warszawie, Zakładzie Opiekuńczo- Leczniczym przy ul. Szubińskiej 4 w Warszawie wchodzących w skład Stołecznego Centrum Opiekuńczo- Leczniczego Sp. z o.o. z siedzibą (03-131) w Warszawie przy ul. Mehoffera 72/74.

Kategoria: Konkurs ofert

Data: 02. 01. 2019r.

Składanie ofert: do 17.01.2019 r. do godz. 10:00 

Otwarcie ofert: 17.01.2019 r. o godz. 11:00   

Załączniki:

Ogłoszenie 

Załącznik nr 1 - Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik nr 2 o - Formularz ofertowy - ZOL przy ul. Olchy 8

Załącznik nr 2 m - Formularz ofertowy - ZOL przy ul. Mehoffera 72/74

Załącznik nr 2 sz - Formularz ofertowy - ZOL przy ul. Szubińskiej 4

Załącznik nr 3 - Wzór umowy

Załącznik nr 4 - Regulamin komisji konkursowej

Załącznik nr 5 - Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

......................................................................................................................................................................................................................................

Konkursy 2018

 

Konkurs / 18 / 2018

Świadczenia zdrowotne w zakresie: Świadczeń lekarskich z zakresu chorób wewnętrznych, udzielanych w Zakładzie Opiekuńczo- Leczniczym im. Sue Ryder przy ul. Mehoffera 72/74 w Warszawie, wchodzącym w skład Stołecznego Centrum Opiekuńczo- Leczniczego Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Mehoffera 72/74, 03-131 Warszawa

Kategoria: Konkurs ofert

Data: 24 12. 2018r.

Składanie ofert: do dnia 08.01.2019 r. do godz. 10:00 

Otwarcie ofert: 08.01.2019 r. o godz. 11:00   

Załączniki:

Ogłoszenie 

Załącznik nr 1 - Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik nr 2  - Formularz ofertowy (1)

Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy (2)

Załącznik nr 3 - Wzór umowy (1)

Załącznik nr 3 - Wzór umowy (2)

Załącznik nr 4 - Regulamin komisji konkursowej

Załacznik nr 5 - Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej

Rozstrzygnięcie konkursu

......................................................................................................................................................................................................................................................

Konkurs / 17 / 2018

Świadczenia zdrowotne w zakresie: Wykonywania badań mikrobiologicznych przesiewowych w kierunku bakterii wytwarzających karbapenemazy typu: KPC, MBL, OXA -48 dla Pacjentów w Zakładzie Opiekuńczo- Leczniczym przy ul. Mehoffera 72/74, Zakładzie Opiekuńczo- Leczniczym przy ul. Olchy 8, Zakładzie Opiekuńczo- Leczniczym przy ul. Szubińskiej 4, wchodzących w skład Stołecznego Centrum Opiekuńczo- Leczniczego Sp. z o.o.

Kategoria: Konkurs ofert

Data: 21 12. 2018r.

Składanie ofert: do 07.01.2019 r. do godz. 10:00 

Otwarcie ofert: 07.01.2019 r. o godz. 11:00   

Załączniki:

Ogłoszenie 

Załącznik nr 1 - Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik nr 2  - Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 - Wzór umowy

Załącznik nr 4 - Regulamin komisji konkursowej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

....................................................................................................................................................................................................................

Konkurs / 16 / 2018

Świadczenia zdrowotne w zakresie: opiekuna medycznego, udzielane w Zakładach Opiekuńczo- Leczniczych wchodzących w skład Stołecznego Centrum Opiekuńczo- Leczniczego Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Mehoffera 72/74.

Kategoria: Konkurs ofert

Data: 05.12 2018r.

Składanie ofert: 20.12.2018 r. do godz. 10:00 

Otwarcie ofert: 20.12.2018 r. o godz. 11:00   

Przedłużenie terminu składania ofert

Składanie ofert: do 21.12.2018 r. do godz. 10:00 

Otwarcie ofert: 21.12.2018 r. o godz. 11:00   

Załączniki:

Ogłoszenie 

Załącznik nr 1 - Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik nr 2  - Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 - Wzór umowy

Załącznik nr 4 - Regulamin komisji konkursowej

Załącznik nr 5 - Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

Informacja o przedłużeniu terminu składania ofert 

Rozstrzygnięcie konkursu

.....................................................................................................................................................................................................................

Konkurs / 15 / 2018

Świadczenia zdrowotne w zakresie: Wykonywania diagnostyki laboratoryjnej w Zakładzie Opiekuńczo- Leczniczym przy ul. Mehoffera 72/74, Zakładzie Opiekuńczo- Leczniczym przy ul. Olchy 8, Zakładzie Opiekuńczo- Leczniczym przy ul. Szubińskiej 4 oraz w Medycznym Centrum Geriatrycznym przy ul. Wilanowskiej 257, wchodzących w skład Stołecznego Centrum Opiekuńczo- Leczniczego Sp. z o.o.

Kategoria: Konkurs ofert

Data: 26 11. 2018r.

Składanie ofert: 11.12.2018 r. o godz. 10:00 

Otwarcie ofert: 11.12.2018 r. o godz. 11:00   

Załączniki:

Ogłoszenie 

Załącznik nr 1 - Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik nr 2  - Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 - Wzór umowy

Załącznik nr 4 - Regulamin komisji konkursowej

Załącznik nr 5 - Formularz ofertowy - wersja edytowalna do pobrania

Rozstrzygnięcie konkursu

....................................................................................................................................................................................................................

Konkurs / 14 / 2018

Świadczenia zdrowotne w zakresie pełnienia dyżurów fizjoterapeutycznych (rehabilitacyjnych) udzielanych osobiście w Zakładzie Opiekuńczo- Leczniczym im. Sue Ryder przy ul. Mehoffera 72/74 w Warszawie, Zakładzie Opiekuńczo- Leczniczym przy ul. Olchy 8 w Warszawie, Zakładzie Opiekuńczo- Leczniczym przy ul. Szubińskiej 4 w Warszawie wchodzących w skład Stołecznego Centrum Opiekuńczo- Leczniczego Sp. z o.o. z siedzibą (03-131) w Warszawie przy ul. Mehoffera 72/74.

Kategoria: Konkurs ofert

Data: 21 11. 2018r.

Składanie ofert: do 06.12.2018 r. do godz. 10:00 

Otwarcie ofert: 06.12.2018 r. o godz. 11:00   

Załączniki:

Ogłoszenie 

Załącznik nr 1 - Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik nr 2 o - Formularz ofertowy - ZOL przy ul. Olchy 8

Załącznik nr 2 m - Formularz ofertowy - ZOL przy ul. Mehoffera 72/74

Załącznik nr 2 sz, 160h - Formularz ofertowy - ZOL przy ul. Szubińskiej 4

Załącznik nr 2 sz, 80h - Formularz ofertowy - ZOL przy ul. Szubińskiej 4

Załącznik nr 3 - Wzór umowy

Załącznik nr 4 - Regulamin komisji konkursowej

Załącznik nr 5 - Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

Rozstrzygnięcie konkursu

.....................................................................................................................................................................................................................

Konkurs / 13 / 2018

Świadczenia zdrowotne w zakresie pełnienia dyżurów fizjoterapeutycznych (rehabilitacyjnych) udzielanych osobiście w Zakładzie Opiekuńczo- Leczniczym im. Sue Ryder przy ul. Mehoffera 72/74 w Warszawie, Zakładzie Opiekuńczo- Leczniczym przy ul. Olchy 8 w Warszawie, Zakładzie Opiekuńczo- Leczniczym przy ul. Szubińskiej 4 w Warszawie wchodzących w skład Stołecznego Centrum Opiekuńczo- Leczniczego Sp. z o.o. z siedzibą (03-131) w Warszawie przy ul. Mehoffera 72/74.

Kategoria: Konkurs ofert

Data: 02 11. 2018r.

Składanie ofert: do 16.11.2018 r. do godz. 10:00 

Otwarcie ofert: 16.11.2018 r. o godz. 11:00   

Załączniki:

Ogłoszenie 

Załącznik nr 1 - Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik nr 2 o - Formularz ofertowy - ZOL przy ul. Olchy 8

Załącznik nr 2 m - Formularz ofertowy - ZOL przy ul. Mehoffera 72/74

Załącznik nr 2 sz - Formularz ofertowy - ZOL przy ul. Szubińskiej 4

Załącznik nr 3 - Wzór umowy

Załącznik nr 4 - Regulamin komisji konkursowej

Załącznik nr 5 - Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

Zawiadomienie o unieważnieniu Konkursu / 13 / 2018

.....................................................................................................................................................................................................................................................

Konkurs / 12 / 2018

Świadczenia zdrowotne w zakresie opiekuna medycznego  udzielane w zakładach wchodzących w skład Stołecznego Centrum Opiekuńczo- Leczniczego Sp. z o.o. z siedzibą (03-131) w Warszawie przy ul. Mehoffera 72/74.

Kategoria: Konkurs ofert

Data: 22 10. 2018r.

Składanie ofert: 05.11.2018 r. o godz. 10:00 

Otwarcie ofert: 05.11.2018 r. o godz. 11:00   

Załączniki:

Ogłoszenie 

Załącznik nr 1 - Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik nr 2  - Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 - Wzór umowy

Załącznik nr 4 - Regulamin komisji konkursowej

Załącznik nr 5 - Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

Unieważnienie Konkursu/12/2018

......................................................................................................................................................................................................................................................

Konkurs / 11 / 2018

Świadczenia zdrowotne w zakresie pełnienia dyżurów fizjoterapeutycznych (rehabilitacyjnych) udzielanych osobiście w Zakładzie Opiekuńczo- Leczniczym im. Sue Ryder przy ul. Mehoffera 72/74 w Warszawie, Zakładzie Opiekuńczo- Leczniczym przy ul. Olchy 8 w Warszawie, Zakładzie Opiekuńczo- Leczniczym przy ul. Szubińskiej 4 w Warszawie wchodzących w skład Stołecznego Centrum Opiekuńczo- Leczniczego Sp. z o.o. z siedzibą (03-131) w Warszawie przy ul. Mehoffera 72/74.

Kategoria: Konkurs ofert

Data: 15 10. 2018r.

Składanie ofert: 29.10.2018 r. o godz. 10:00 

Otwarcie ofert: 29.10.2018 r. o godz. 11:00   

Załączniki:

Ogłoszenie 

Załącznik nr 1 - Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik nr 2 o - Formularz ofertowy - ZOL przy ul. Olchy 8

Załącznik nr 2 m - Formularz ofertowy - ZOL przy ul. Mehoffera 72/74

Załącznik nr 2 sz - Formularz ofertowy - ZOL przy ul. Szubińskiej 4

Załącznik nr 3 - Wzór umowy

Załącznik nr 4 - Regulamin komisji konkursowej

Załącznik nr 5 - Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej

Zawiadomienie o wyborze ofert

....................................................................................................................................................................................................................

Konkurs / 10 / 2018

Świadczenia zdrowotne w zakresie pełnienia dyżurów fizjoterapeutycznych (rehabilitacyjnych) udzielanych osobiście w Zakładzie Opiekuńczo- Leczniczym im. Sue Ryder przy ul. Mehoffera 72/74 w Warszawie, Zakładzie Opiekuńczo- Leczniczym przy ul. Olchy 8 w Warszawie, Zakładzie Opiekuńczo- Leczniczym przy ul. Szubińskiej 4 w Warszawie wchodzących w skład Stołecznego Centrum Opiekuńczo- Leczniczego Sp. z o.o. z siedzibą (03-131) w Warszawie przy ul. Mehoffera 72/74.

Kategoria: Konkurs ofert

Data: 05 10. 2018r.

Składanie ofert: 19.10.2018 r. o godz. 10:00 

Otwarcie ofert: 19.10.2018 r. o godz. 11:00   Konkurs / 10 / 2018 zostaje odwołany

Załączniki:

Ogłoszenie 

Załącznik nr 1 - Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik nr 2 o - Formularz ofertowy - ZOL przy ul. Olchy 8

Załącznik nr 2 m - Formularz ofertowy - ZOL przy ul. Mehoffera 72/74

Załącznik nr 2 sz - Formularz ofertowy - ZOL przy ul. Szubińskiej 4

Załącznik nr 3 - Wzór umowy

Załącznik nr 4 - Regulamin komisji konkursowej

Załącznik nr 5 - Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

ODWOŁANIE KONKURSU 10 / 2018

....................................................................................................................................................................................................................

Konkurs / 9 / 2018

Świadczenia zdrowotne w zakresie pełnienia dyżurów fizjoterapeutycznych (rehabilitacyjnych) udzielanych w Zakładzie Opiekuńczo- Leczniczym im. Sue Ryder przy ul. Mehoffera 72/74 w Warszawie, Zakładzie Opiekuńczo- Leczniczym przy ul. Olchy 8 w Warszawie, Zakładzie Opiekuńczo- Leczniczym przy ul. Szubińskiej 4 w Warszawie wchodzących w skład Stołecznego Centrum Opiekuńczo- Leczniczego Sp. z o.o. z siedzibą (03-131) w Warszawie przy ul. Mehoffera 72/74.

Kategoria: Konkurs ofert

Data: 14. 09. 2018r.

Składanie ofert: 28.09.2018 r. o godz. 10:00

Otwarcie ofert: 28.09.2018 r. o godz. 11:00

Załączniki:

Ogłoszenie 

Załącznik nr 1 - Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik nr 2 o - Formularz ofertowy - ZOL przy ul. Olchy 8

Załącznik nr 2 m - Formularz ofertowy - ZOL przy ul. Mehoffera 72/74

Załącznik nr 2 sz - Formularz ofertowy - ZOL przy ul. Szubińskiej 4

Załącznik nr 3 - Wzór umowy

Załącznik nr 4 - Regulamin komisji konkursowej

Załącznik nr 5 - Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

Zawiadomienie o unieważnieniu konkursu.

......................................................................................................................................................................................................................................................

Konkurs / 8 / 2018

 

Świadczenia zdrowotne w zakresie usług opiekuna osoby starszej w Zakładach Opiekuńczo- Leczniczych przy:

ul. Mehoffera 72/74 w Warszawie, ul. Szubińskiej 4 w Warszawie, ul. Olchy 8 w warszawie wchodzących w skład Stołecznego Centrum Opiekuńczo -Leczniczego Sp. z o.o.  z siedzibą ul. Mehoffera 72/74 , 03-131 Warszawa

Kategoria: Konkurs ofert

Data: 29.08. 2018r.

Składanie ofert: 10.09.2018 r. o godz. 10:00

Otwarcie ofert:   10.09.2018 r. o godz. 10:30

 

Załączniki:

1. Ogłoszenie  z załącznikami.pdf

2. Formularz ofertowy.docx

3.Załącznik Nr 1 do formularza ofertowego.docx

4. Odpowiedzi na pytania.

5. Informacja dla wykonawców o złożonych ofertach.

6. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Konkurs / 6 / 2018

Świadczenia zdrowotne w zakresie pełnienia dyżurów fizjoterapeutycznych (rehabilitacyjnych) udzielanych w Zakładzie Opiekuńczo- Leczniczym im. Sue Ryder przy ul. Mehoffera 72/74 w Warszawie, Zakładzie Opiekuńczo- Leczniczym przy ul. Olchy 8 w Warszawie, Zakładzie Opiekuńczo- Leczniczym przy ul. Szubińskiej 4 w Warszawie wchodzących w skład Stołecznego Centrum Opiekuńczo- Leczniczego Sp. z o.o. z siedzibą (03-131) w Warszawie przy ul. Mehoffera 72/74.

Kategoria: Konkurs ofert

Data: 25. 07. 2018r.

Składanie ofert: 08.08.2018 r. o godz. 10:00

Otwarcie ofert: 08.08.2018 r. o godz. 11:00

Załączniki:

Ogłoszenie 

Załączniki nr 1 i 2 - Szczegółowe warunki konkursu ofert i Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 - Wzór umowy

Załącznik nr 4 - Regulamin komisji konkursowej

Załącznik nr 5 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

.............................................................................................................................................................................................................................................

 

Konkurs / 7 / 2018

Świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania kwalifikacji do żywienia dietą przemysłową udzielane w Zakładzie Opiekuńczo- Leczniczym im. Sue Ryder przy ul. Mehoffera 72/74 w Warszawie, w Zakładzie Opiekuńczo- Leczniczym przy ul. Szubińskiej 4 w Warszawie i w Zakładzie Opiekuńczo- Leczniczym przy ul. Olchy 8 w Warszawie, wchodzących w skład Stołecznego Centrum Opiekuńczo- Leczniczego Sp. z o.o. przy ul. Mehoffera 72/74, 03-131 Warszawa.

Kategoria: Konkurs ofert

Data: 24. 07. 2018r.

Składanie ofert: 07.08.2018 r. o godz. 10:00

Otwarcie ofert: 07.08.2018 r. o godz. 11:00

Załączniki:

Ogłoszenie 

Załącznik nr 1 - Szczegółowe warunki konkursu ofert

Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 - Wzór umowy

Załącznik nr 4 - Regulamin komisji konkursowej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 08.08.2018r.

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

Konkurs / 5 / 2018

Świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania kwalifikacji do żywienia dietą przemysłową udzielane w Zakładzie Opiekuńczo- Leczniczym im. Sue Ryder przy ul. Mehoffera 72/74 w Warszawie, w Zakładzie Opiekuńczo- Leczniczym przy ul. Szubińskiej 4 w Warszawie i w Zakładzie Opiekuńczo- Leczniczym przy ul. Olchy 8 w Warszawie, wchodzących w skład Stołecznego Centrum Opiekuńczo- Leczniczego Sp. z o.o. przy ul. Mehoffera 72/74, 03-131 Warszawa.

Kategoria: Konkurs ofert

Data: 04. 07. 2018r.

Składanie ofert: 18.07.2018 r. o godz. 10:00

Otwarcie ofert: 18.07.2018 r. o godz. 11:00

Załączniki:

Ogłoszenie 

Załącznik nr 1 - Szczegółowe warunki konkursu ofert

Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 - Wzór umowy

Załącznik nr 4 - Regulamin komisji konkursowej

Załącznik nr 5 - Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

Unieważnienie konkursu

.................................................................................................................................................................................................................

Konkurs / 4 / 2018

Świadczenia zdrowotne w zakresie świadczeń lekarskich w specjalizacji z zakresu psychiatrii udzielane w Zakładzie Opiekuńczo- Leczniczym im. Sue Ryder przy ul. Mehoffera 72/74 w Warszawie i w Zakładzie Opiekuńczo- Leczniczym przy ul. Szubińskiej 4 w Warszawie, wchodzących w skład Stołecznego Centrum Opiekuńczo- Leczniczego Sp. z o.o. przy ul. Mehoffera 72/74, 03-131 Warszawa.

Kategoria: Konkurs ofert

Data: 04. 07. 2018r.

Składanie ofert: 18.07.2018 r. o godz. 10:00

Otwarcie ofert: 18.07.2018 r. o godz. 11:00

Załączniki:

Ogłoszenie 

Załącznik nr 1 - Szczegółowe warunki konkursu ofert

Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 - Wzór umowy

Załącznik nr 4 - Regulamin komisji konkursowej

Załącznik nr 5 - Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 19.07.2018

.................................................................................................................................................................................................................

Konkurs / 3 / 2018

Świadczenia zdrowotne w zakresie świadczeń lekarskich w specjalizacji z zakresu neurologii udzielane w Zakładzie Opiekuńczo- Leczniczym im. Sue Ryder przy ul. Mehoffera 72/74 w Warszawie i w Zakładzie Opiekuńczo- Leczniczym przy ul. Szubińskiej 4 w Warszawie, wchodzących w skład Stołecznego Centrum Opiekuńczo- Leczniczego Sp. z o.o. przy ul. Mehoffera 72/74, 03-131 Warszawa.

Kategoria: Konkurs ofert

Data: 23.05.2018r.

Składanie ofert: 06.06.2018 r. o godz. 10:00

Otwarcie ofert: 06.06.2018 r. o godz. 11:00

Załączniki:

Ogłoszenie 

Załącznik nr 1 - Szczegółowe warunki konkursu ofert

Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 - Wzór umowy

Załącznik nr 4 - Regulamin komisji konkursowej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 12.06.2018r.

...................................................................................................................................................................................................

Konkurs / 2 / 2018

Świadczenia lekarskie w zakresie neurologii udzielane w Zakładzie Opiekuńczo- Leczniczym im. Sue Ryder przy ul. Mehoffera 72/74 w Warszawie, wchodzącym w skład Stołecznego Centrum Opiekuńczo- Leczniczego Sp. z o.o. przy ul. Mehoffera 72/74, 03-131 Warszawa.

Kategoria: Konkurs ofert

Data: 08.05.2018r.

Składanie ofert: 22.05.2018 r. o godz. 10:00

Otwarcie ofert: 22.05.2018 r. o godz. 11:00

Załączniki:

Ogłoszenie 

Załącznik nr 1 - Szczegółowe warunki konkursu ofert

Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 - Wzór umowy

Załącznik nr 4 - Regulamin komisji konkursowej

Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej

Zawiadomienie o unieważnieniu konkursu z dnia 22.05.2018r.

.........................................................................................................................................................................................................................................

Świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania badań makrobiologicznych dla pacjentów w SCOL Sp z o.o.

Kategoria: Konkurs ofert

Data: 17.01.2018r.

Składanie ofert: 01.02.2018 r. o godz. 11:00

Otwarcie ofert: 01.02.2018 r. o godz. 12:00

Załączniki:

Ogłoszenie

Załącznik nr 1 i nr 2 - Szczegółowe warunki konkursu i Formularz oferty

Załącznik nr 3- Wzór umowy

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 02.02.2018 r.