Zamówienia publiczne poniżej kwoty 221 000 Euro

Stołeczne Centrum Opiekuńczo - Lecznicze świadczy najwyższy poziom usług dla osób dorosłych. Oferujemy opiekę profesjonalnego zespołu, który zapewniają wysoki poziom leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji.

ZP/62/2019

„Zakup i dostawa artykułów do żywienia pacjentów Dziennego Domu Opieki Medycznej dla osób starszych i niesamodzielnych
w Stołecznym Centrum Opiekuńczo Leczniczym w Warszawie - 3”.

 

Kategoria: Przetarg nieograniczony

Kategoria: Dostawy

 

Termin składania ofert: 09.01.2020 r.  do godz. 11:00  - NIEAKTUALNY

Termin otwarcia ofert: 09.01.2020 r. o godz. 11:15 - NIEAKTUALNY

UWAGA: ZMIANIE ULEGNIE TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT, 

 

Nowy termin składania ofert: 13.01.2020 r.  do godz. 11:00  

Nowy termin otwarcia ofert: 13.01.2020 r. o godz. 11:15 -

 

ZMIANIE ULEGA TAKŻE ZAŁ. NR 2 -FORMULARZ CENOWY

(obowiązuje wersja z dn. 9.01.2020 r.)

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu 

1a. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - zmiana terminu 

2. SIWZ

2. Modyfikacja SIWZ - zmiana terminu

3. Załączniki Nr 1, 3 – 6 do SIWZ

4. Załącznik nr 2.1-2.3 -  Formularz asortymentowo-cenowy nieaktualny

4a. Załącznik nr 2.1-2.3 -  Formularz asortymentowo-cenowy nieaktualny

4b. Załącznik nr 2.1-2.3 -  Formularz asortymentowo-cenowy - obowiązujący z dn.  9.01.2020 zm. dot. części nr 3

5. Informacja z otwarcia ofert 13.01.2020 r.

6. Unieważnienie cz.1

7. Rozstrzygnięcie cz.2

8. Rozstrzygnięcie cz.3

........................................................................................................................................................................................................................

ZP/60/2019

„Zakup i dostawa artykułów do żywienia pacjentów Dziennego Domu Opieki Medycznej dla osób starszych i niesamodzielnych
w Stołecznym Centrum Opiekuńczo Leczniczym w Warszawie - 2”.

 

Kategoria: Przetarg nieograniczony

Kategoria: Dostawy

 

Termin składania ofert: 19.12.2019 r.  do godz. 11:00

Termin otwarcia ofert: 19.12.2019 r. o godz. 11:15

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu 

2. SIWZ

3. Załączniki Nr 1, 3 – 6 do SIWZ

4. Załącznik nr 2.1-2.4 -  Formularz asortymentowo-cenowy

5. Informacja  z otwarcia ofert 

6. Unieważnienie cz. 2, 3, 4 

7. Rozstrzygnięcie postępowania cz. 1

 

 

.............................................................................................................................................................................

ZP/59/2019

Dostawa produktów leczniczych (insuliny i płyny infuzyjne) na potrzeby pacjentów Zakładów Stołecznego

Centrum Opiekuńczo- Leczniczego Sp. z o.o.

Kategoria: Przetarg nieograniczony

Kategoria: Dostawy

Data publikacji: 27.11.2019 r. 

Termin składania ofert: 05.12.2019 r.  do godz. 11:30

Termin otwarcia ofert: 05.12.2019 r. o godz. 12:00

ZMIANA TERMINU:

Termin składania ofert: 06.12.2019 r.  do godz. 09:00

Termin otwarcia ofert: 06.12.2019 r. o godz. 09:30

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu

1.1. Sprostowanie treści SIWZ i ogłoszenia z dn. 28.11.2019 r.

2. SIWZ (pdf)

3. Załącznik nr 2 Formularz asortymentowo- cenowy (Excel)

4. Załączniki Nr 1,3, 4,5, 5,6,8 do SIWZ (doc.)

5. Załącznik nr 7  UMOWA (pdf.)

6. Modyfikacja treści SIWZ + Ogłoszenie z dnia 02.12.2019 r. 

6.1 Załącznik Nr 2 Formularz asortymentowo- cenowy (Excel)- po zmianach

7. Informacja z otwarcia ofert z dnia 06.12.2019 r. 

8. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejsze oferty z dnia 18.12.2019 r. 

.............................................................................................................................................................................

ZP/58/2019

Bieżąca konserwacja urządzeń i instalacji elektrycznych i sanitarnych, bieżąca obsługa kotłów C.O. (gazowych i parowych), 
w Zakładach Opiekuńczo- Leczniczych wchodzących w skład Stołecznego Centrum Opiekuńczo-Leczniczego Spółka z o.o.

Kategoria: Przetarg nieograniczony

Kategoria: Usługi

Data publikacji: 27.11.2019 r. 

Termin składania ofert: 05.12.2019 r.  do godz. 09:00

Termin otwarcia ofert: 05.12.2019 r. o godz. 09:30

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SIWZ (pdf)

3. Załączniki Nr 1, 2, 3, 4,5, 5a,6 do SIWZ (doc.)

4. Załącznik nr 7  UMOWA (pdf.)

5. Informacja z otwarcia ofert z dnia 05.12.2019 r. 

6. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 09.12.2019 r. 

.............................................................................................................................................................................

ZP/55/2019

„Sukcesywna dostawa preparatów do żywienia dojelitowego oraz sprzętu umożliwiającego podaż diet dla pacjentów przebywających

w Stołecznym Centrum Opiekuńczo-Leczniczym  Sp. z o.o.” 

Kategoria: Przetarg nieograniczony

Kategoria: Dostawy

UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Było

Termin składania ofert: 05.12.2019 r.  do godz. 11:00

Termin otwarcia ofert: 05.12.2019 r. o godz. 11:30   - nieaktualny

Jest

Termin składania ofert: 06.12.2019 r.  do godz. 11:30

Termin otwarcia ofert: 06.12.2019 r. o godz. 12:00  

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu

1a. Zmiana ogłoszenia - (zm. terminu)

2. SIWZ

2a. Modyfikacja SIWZ - (zm. terminu)

3. Załączniki Nr 1,3,4,5,6,8 do SIWZ

4. Załącznik nr 2 -  Formularz asortymentowo-cenowy

5. Załącznik nr 7 - wzór umowy

6. Odpowiedzi na pytania (2.12.2019 r.)

7. Odpowiedzi na pytania (3.12.2019 r.)

8. Informacja z otwarcia ofert z dnia 06.12.2019 r. 

9. Rozstrzygnięcie postępowania

.............................................................................................................................................................................

 

ZP/50/2019

„Sukcesywna dostawa pieluchomajtek dla pacjentów przebywających w Stołecznym Centrum Opiekuńczo Leczniczym Sp. z. o. o. 
w Warszawie”.

 

Kategoria: Przetarg nieograniczony

Kategoria: Dostawy

 

Termin składania ofert: 19.11.2019 r.  do godz. 12:00

Termin otwarcia ofert: 19.11.2019 r. o godz. 12:30

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SIWZ

3. Załączniki Nr 1,3-6 i 8 do SIWZ

4. Załącznik nr 2 -  Formularz asortymentowo-cenowy

5. Załącznik nr 7 - wzór umowy

6. Wyjaśnienia treści SIWZ  (z dn. 14.11.2019 r.)

7. Informacja z otwarcia ofert 19.11.2019

8. Rozstrzygnięcie postępowania

.............................................................................................................................................................................

ZP/44/2019

Dostawa środków dezynfekcyjnych na potrzeby zakładów wchodzących w skład Stołecznego Centrum Opiekuńczo- Leczniczego Sp. z o.o.

Kategoria: Przetarg nieograniczony

Kategoria: Dostawy

Data publikacji: 03.10.2019 r. 

Termin składania ofert: 11.10.2019 r.  do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 11.10.2019 r. o godz. 10:30

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SIWZ (pdf)

3. Załączniki Nr 1, 3, 4,5,6 do SIWZ (doc.)

4. Załącznik nr 2 Formularz asortymentowo- cenowy (Excel)

5. Załącznik nr 7  UMOWA (pdf.)

6. Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 08.10.2019 r. 

8. Ogłoszenie z otwarcia ofert z dnia 11.10.2019 r. 

9. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 15.10.2019 r. 

.............................................................................................................................................................................

 

ZP/45/2019

Usługa „Kompleksowe świadczenie usług pralniczych na potrzeby Stołecznego Centrum Opiekuńczo – Leczniczego

Sp. z o.o. w Warszawie”

Kategoria:  Przetarg nieograniczony

Data publikacji: 27.09.2019 r.

Termin składania ofert: 08 października 2019 r. godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 08 października 2019 r. godz. 10:30

 

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SIWZ

3.  Załącznik Nr 1.1 do SIWZ - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

4. Załączniki Nr 1, 3, 4, 5, 6 do SIWZ - formularz ofertowy, oświadczenia

5. Załącznik Nr 2  do SIWZ- formularz cenowy

6. Załącznik Nr 7 do SIWZ - projekt umowy

7. Odpowiedzi na pytania

8. Informacja z otwarcia ofert 8.10.2019 r.

9. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 21.10.2019 r

.............................................................................................................................................................................

 

ZP/36/2019

 

Usługi w zakresie wykonywania zadań na rzecz pacjentów SCOL dotyczących opieki socjalnej

Kategoria: Przetarg nieograniczony

Kategoria: Usługi

Data publikacji: 25.07.2019 r. 

Termin składania ofert: 02.08.2019 r. do godz. 10:00- nieaktualny

Termin otwarcia ofert: 02.08.2019 r. o godz. 10:30- nieaktualny

UWAGA:

Termin składania ofert: 05.08.2019 r. do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 05.08.2019 r. o godz. 10:30

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SIWZ (pdf)

3. Załączniki Nr 1, 3, 4, 5, 5 a,6 do SIWZ (doc.)

4. Załącznik nr 2 OPZ  (pdf.)

5. Załącznik nr 7  UMOWA (pdf.)

6. Modyfikacja treści SIWZ i ogłoszenia z dnia 01.08.2019 r.

7. Ogłoszenie z otwarcia ofert z dnia 05.08.2019 r. 

7. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 08.08.2019 r. 

.............................................................................................................................................................................

ZP/33/2019

Usługa kompleksowego sprzątania pomieszczeń w budynkach należących do Zakładu
Opiekuńczo-Leczniczego  przy ul. Mehoffera wchodzącego w skład Stołecznego Centrum
Opiekuńczo- Leczniczego Sp. z o. o. przy ul. Mehoffera 72/74, 03-131 Warszawa

Kategoria: Przetarg nieograniczony

Data publikacji: 12.07.2019 r. 

Termin składania ofert: 22.07.2019 r. do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 22.07.2019 r. do godz. 10:30

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SIWZ

3. Załączniki Nr 1, 3, 4, 5, 5 a,6 do SIWZ (doc.)

4. Załącznik nr 2 OPZ  (pdf.)

5. Załącznik nr 7  UMOWA (pdf.)

6. Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 18.07.2019 r.

7. Ogłoszenie z otwarcia ofert z dnia 22.07.2019 r.  

8. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 02.08.2019 r. 

.............................................................................................................................................................................................................................

P/28/2019

Dostawa:

Dostawa łóżek medycznych z wyposażeniem oraz szafek przyłóżkowych

do  Stołecznego Centrum Opiekuńczo-Leczniczego  Sp. z o.o. w Warszawie”

(przy ulicy Mehoffera 72/74)

Kategoria:  Przetarg nieograniczony

Data publikacji: 12.06.2019 r.

 

Termin składania ofert: 21 czerwca  2019 r. godz.11:00

Termin otwarcia ofert:   21 czerwca 2019 r. godz. 11:15

 

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Nowy termin składania ofert: 25 czerwca  2019 r. godz.14:00

Nowy termin otwarcia ofert:   25 czerwca 2019 r. godz. 14:15

Zamawiający informuje, że przewiduje udzielić  odpowiedzi na pytania  w dniu 25.06.2019

i w związku z tym przesunął termin składania i otwarcia  ofert na dzień  28.06.2019 r.

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Nowy termin składania ofert: 28 czerwca  2019 r. godz.13:00

Nowy termin otwarcia ofert:   28 czerwca 2019 r. godz. 13:15

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu

1a. zmiana ogłoszenia - zm.terminu składania i otwarcia ofert I

1.b zmiana ogłoszenia - zm.terminu składania i otwarcia ofert II

2. SIWZ 

2. modyfikacja   SIWZ - 19.06.2019 - zmiana terminu I

2b. modyfikacja   SIWZ - 24.06.2019 - zmiana terminu II

3. Załącznik Nr 1.1 - 1.2 do SIWZ - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia- nieaktualny

3a Załącznik  Nr 1.1-1.2 do SIWZ szczegółowy opis przedmiotu zamówienia_1- modyfikacja dn. 13.06.2019

3b Załącznik  Nr 1.1-1.2 do SIWZ szczegółowy opis przedmiotu zamówienia_2- modyfikacja dn. 19.06.2019

3c Załącznik  Nr 1.1-1.2 do SIWZ szczegółowy opis przedmiotu zamówienia_3- modyfikacja dn. 24.06.2019

4. Załączniki do SIWZ 1, 3, 4, 5, 6, 8 - formularz ofertowy, oświadczenia

5. Załączniki do SIWZ 2 - formularz cenowy

6. Załącznik do SIWZ 7 - projekt umowy

7. Wyjaśnienie treści specyfikacji z dnia 25.06.2019 r.

8. Informacja z otwarcia ofert z dn. 28.06.2019 r.

9. Wynik wyboru oferty

.............................................................................................................................................................................................................................

 

​​ZP/27/2019

„Zakup i dostawa wyposażenia potrzebnego do uruchomienia „Dziennego Domu Opieki Medycznej dla osób starszych  i

niesamodzielnych w Stołecznym Centrum Opiekuńczo Leczniczym w Warszawie”. Współfinansowany z Europejskiego

Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem. Działania

9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej; poddziałania 9.2.2 Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych, zgodnie

umową do dofinansowanie nr RPMA 09.02.02-14-A 708/18. Tytuł projektu: „Dzienny Dom Opieki Medycznej dla osób starszych

i niesamodzielnych w Stołecznym Centrum Opiekuńczo Leczniczym w Warszawie”.  RPO WM na lata 2014-2020.

Kategoria:  Przetarg nieograniczony

Rodzaj: Dostawy

​Data publikacji: 29.05.2019 r. 

Termin składania ofert: 06 czerwca 2019 r. godz. 13:00

Termin otwarcia ofert:  06 czerwca  2019 r. godz. 13:15

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert:

Nowy termin składania ofert: 07 czerwca 2019 r. godz. 11:00

Nowy  termin otwarcia ofert: 07 czerwca  2019 r. godz. 11:15

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu

1a. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

2. SIWZ przed modyfikacją

2a. Modyfikacja SIWZ - z dnia 4.06.2019

3. Załącznik do SIWZ  nr 1 1.1-1.5  - opis przedmiotu zamówienia -  nieaktalne

3a.Załącznik do SIWZ  nr 1 1.1-1.5  - opis przedmiotu zamówienia - obowiaz. z dnia 4.06.2019

4. Załączniki do SIWZ nr 1, 3, 4, 5, 6  -  nieaktualne

4a Załączniki do SIWZ nr 1, 3, 4, 5, 6, 8 - formularz ofertowy, oświadczenia - obowiąz. z dnia 4.06.2019

5. Załącznik do SIWZ  - nr 2 - formularz cenowy

6. Załącznik do SIWZ nr 7.1 - projekt umowy dla części 1,3,5 - nieaktualne

6aZałącznik do SIWZ nr 7.1 - projekt umowy dla części 1,3,5 - obowiąz. z dnia 4.06.2019

7. Załącznik do SIWZ nr 7.2 - projekt umowy dla części 2,4. - nieaktualne

7a. Załącznik do SIWZ nr 7.2 - projekt umowy dla części 2,4. - obowiąz. z dnia 4.06.2019

8. Odpowiedzi na pytania

9 Informacja nt. pytań złożonych po terminie

10. Informacja z otwarcia ofert z dn. 7.06.2019 r.

11. Wynik wyboru ofert część 2, 3, 5 oraz unieważnienie części 4.

12. Wynik wyboru ofert część 1

.............................................................................................................................................................................................................................

ZP/22/2019

Dostawa: Sukcesywna dostawa i montaż mebli na wymiar jako wyposażenia Oddziału VI w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym
przy ul. Mehoffera 72/74 w Warszawie wchodzącego w skład Stołecznego Centrum Opiekuńczo-Leczniczego Sp. z o. o.

 

Kategoria:  Przetarg nieograniczony

​Data publikacji: 08.05.2019 r. 

Termin składania ofert: 17 maja 2019 r. godz. 10:00

Termin otwarcia ofert:  17 maja 2019 r. godz. 10:15

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SIWZ

3. Załącznik do SIWZ  n1 1.1 - opis przedmiotu zamówienia 

4. Załączniki do SIWZ nr 1, 3, 4, 5, 6 - formularz ofertowy, oświadczenia

5. Załącznik do SIWZ  - nr 2 - formularz cenowy

6. Załącznik do SIWZ nr 6 - projekt umowy

7. Informacja z otwarcia ofert

8. Rozstrzygnięcie postępowania

 

.............................................................................................................................................................................................................................

 

ZP/17/2019

Kompleksowa obsługa kadr i płac Stołecznego Centrum Opiekuńczo- Leczniczego Sp. z o.o.

Kategoria: Przetarg nieograniczony

Data publikacji: 16.04.2019 r. 

Termin składania ofert: 24.04.2019 r. do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 24.04.2019 r. do godz. 10:30

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SIWZ 

3. Załączniki do SIWZ 1,2,3, 6 i 7 (wersja edytowalna)

4. Załącznik nr 4 Projekt umowy

5. Załącznik nr 5 Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

6. Ogłoszenie z otwarcia ofert z dnia 24.04.2019 r. 

7. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 24.04.2019 r. 

8. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Nr 510081678- N- 2019

.............................................................................................................................................................................................................................

ZP/16/2019

Kompleksowa obsługa księgowa Stołecznego Centrum Opiekuńczo- Leczniczego Sp. z o.o.

Kategoria: Przetarg nieograniczony

Data publikacji: 15.04.2019 r. 

Termin składania ofert: 23.04.2019 r. do godz. 09:00

Termin otwarcia ofert: 23.04.2019 r. do godz. 09:30

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SIWZ 

3. Załączniki do SIWZ 1,2,3, 6 i 7 (wersja edytowalna)

4. Załącznik nr 4 Projekt umowy

5. Załącznik nr 5 Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

6. Ogłoszenie z otwarcia ofert z dnia 23.04.2019 r. 

7. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 23.04.2019 r. 

8. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Nr 510081375-N-2019

.............................................................................................................................................................................................................................

P/14/2019

Dostawa:

Dostawa łóżek medycznych z wyposażeniem oraz szafek przyłóżkowych

do  Stołecznego Centrum Opiekuńczo-Leczniczego  Sp. z o.o. w Warszawie”

Kategoria:  Przetarg nieograniczony

Data publikacji: 28.03.2019 r.

 

UWAGA - zmiana terminu składania i otwarcia ofert II 

Termin składania ofert: 09 kwietnia 2019 r. godz. 09:15

Termin otwarcia ofert:   09 kwietnia 2019 r. godz. 9:30

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu.

1.a Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - zmiana terminu I

1b. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - zmiana terminu II

2. SIWZ

2a. Modyfikacja SIWZ - zmiana terminu I

3. Załącznik Nr 1.1 - 1.2 do SIWZ - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia -  nieaktualny

3a. Załącznik Nr 1.1 - 1.2 do SIWZ - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z dn. 4.04.2019 - obowiązujący

4. Załączniki do SIWZ 1, 3, 4, 5, 6 - formularz ofertowy, oświadczenia

5. Załączniki do SIWZ 2 - formularz cenowy

6. Załącznik do SIWZ 7 - projekt umowy

7. Odpowiedzi na pytania  i zmiana SIWZ- zmiana terminuII z dn. 4.04.2019 r.

8. Informacja z otwarcia ofert z dn. 9.04.2019

9. Rozstrzygnięcie postępowania dn. 25.04.2019

.............................................................................................................................................................................................................................

P/3/2019

Dostawa:

Dostawa łóżek medycznych oraz szafek przyłóżkowych

do  Stołecznego Centrum Opiekuńczo-Leczniczego  Sp. z o.o. w Warszawie”

Kategoria:  Przetarg nieograniczony

Data publikacji: 14.03.2019 r.

Termin składania ofert: 26 marca 2019 r. godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 26 marca 2019 r. godz. 10:15

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu.

2. SIWZ

3. Załącznik Nr 1.1 do SIWZ - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

3. Załączniki do SIWZ 1, 3, 4, 5 - formularz ofertowy, oświadczenia

5. Załączniki do SIWZ 2 - formularz cenowy

6. Załącznik do SIWZ  - projekt umowy

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA dn. 21.03.2019

.............................................................................................................................................................................................................................

P/4/2019

Usługa „Kompleksowe świadczenie usług pralniczych na potrzeby Stołecznego Centrum Opiekuńczo – Leczniczego Sp. z o.o. w Warszawie”

Kategoria:  Przetarg nieograniczony

Data publikacji: 27.02.2019 r.

Termin składania ofert: 08 marca 2019 r. godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 08 marca 2019 r. godz. 10:15

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu.

1a.Ogłoszenie o zm.ogłoszenia - zmiana terminu

2. SIWZ

2a. Modyfikacja SIWZ z dn. 28.02.2019

2b.Modyfikacja SIWZ z dn. 01.03.2019

3. Załącznik Nr 1.1 do SIWZ - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - nieaktualny

3a.Załącznik Nr 1.1 do SIWZ - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - obowiązujący 4.03.2019

3. Załączniki do SIWZ 1, 3, 4, 5 - formularz ofertowy, oświadczenia

5. Załączniki do SIWZ 2 - formularz cenowy

6. Załącznik do SIWZ  - projekt umowy

7. Odpowiedzi na pytania 4.03.3019

8. Modyfikacja (odp. na pyt. nr 11 oraz SIWZ -zm terminu) - 5.03.2019 r.

9. Informacja z otwarcia ofert 8.03.2019

10. Informacja o wyborze oferty 12.03.2019

.............................................................................................................................................................................................................................

P/6/2019

Usługa archiwizacji i przechowywania dokumentów dla Stołecznego Centrum Opiekuńczo - Leczniczego Sp. z o.o. w Warszawie

Kategoria:  Przetarg nieograniczony

Data publikacji: 21.02.2019 r.

Termin składania ofert: 04 marca 2019 r. godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 04 marca 2019 r. godz. 10:15

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu.

2. SIWZ

3. Załączniki do SIWZ 1, 3, 4, 5 - formularz ofertowy, oświadczenia

5.Załączniki do SIWZ 2 - formularz cenowy - formularz aktualny zmiana 27.02.2019r.

6. Załącznik do SIWZ  - projekt umowy

7. Odpowiedzi na pytania dn. 25.02.2019r.

8. Modyfikacja treści SIWZ

9. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

10. Informacja z otwarcia ofert

11. Informacja o wyborze oferty

.............................................................................................................................................................................................................................

ZP/5/2019

Dostawa artykułów spożywczych na potrzeby pacjentów Stołecznego Centrum Opiekuńczo - Leczniczego Sp. z o.o. w Warszawie

Kategoria:Przetarg nieograniczony

Data publikacji: 14.02.2019 r.

Termin składania ofert: 22 luty 2019 r. godz. 11:00

Termin otwarcia ofert: 22 luty 2019 r. godz. 11:30

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu.

2. Specyfikacja z załącznikami.pdf

3. Druk oferty.docx

4. Arkusze wyceny (4).xlsx

5. Oświadczenie wykonawcy.docx

6. Odpowiedź na wniesione zapytania do treści SIWZ.pdf

7. Modyfikacja treści SIWZ.pdf

8. Informacja z sesji otwarcia ofert z załącznikami.pdf

9. Druk "Oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej".docx

10.Informacja o rozstrzygnięciu postępowania.pdf.

.............................................................................................................................................................................................................................