Zamówienia publiczne powyżej kwoty 221 000 Euro

Stołeczne Centrum Opiekuńczo - Lecznicze świadczy najwyższy poziom usług dla osób dorosłych. Oferujemy opiekę profesjonalnego zespołu, który zapewniają wysoki poziom leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji.

ZP/74/2018

Dostawa artykułów spożywczych na potrzeby żywienia pacjentów Stołecznego Centrum Opiekuńczo - Leczniczego Sp. z o.o. w Warszawie

Kategoria: Przetarg nieograniczony

Data publikacji: 4 grudnia 2018 r. .

Termin składania ofert:  24 stycznia 2019 r. - godz. 10.00 (Zmiana terminu!!)

Termin otwarcia ofert:    24 stycznia 2019  r. - godz. 10.30

 

Zamawiający informuję, że od godz. 11:00 dnia 17.01.2019 r. aktywowano funkcjonalność podmiotu publicznego
na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej dla podmiotu publicznego - STOŁECZNE CENTRUM OPIEKUŃCZO-LECZNICZE Sp. z o.o., posiadającego identyfikator - SCOL.
Od tej chwili wykonawcy mają możliwość składania ofert w formie elektronicznej na adres skrzynki :

/SCOL/SkrytkaESP .

Załączniki:

1.Ogłoszenie o zamówieniu DZ.U.UE: 2018/S 233 poz. 531935.pdf

1a. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia -DZ.U.UE: 2018/S 241 poz. 550396

1b. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia -Dz.U.UE: 2019/S 003 poz. 003272

1c. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia -Dz.U.UE: 2019/S 013 poz. 026400

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia i załączniki.pdf

3. Druk oferty.docx

4. JEDZ.docx

5.JEDZ-espd

6. Arkusze wyceny.xlsx

7. Klucz publiczny do szyfrowania oferty. (Nieaktualny)

8. Instrukcja użytkownika systemu miniPortal.pdf

9. Modyfikacja treści SIWZ i załączników.pdf

10. Zmodyfikowany Arkusz wyceny na Pakiet III- dostawa nabiału.docx

11. Odpowiedź na wniesione zapytanie do Pakietu III-dostawa nabiału.pdf

12. Modyfikacja treści Arkusza wyceny na część 1 zamówienia.PDF

12a.Zmodyfikowany Arkusz wyceny na część 1 zamówienia.doc

13.Klucz publiczny do szyfrowania ofert z terminem składania na dzień 24.01.2019 r. (Aktualny)

14.Informacja z sesji otwarcia ofert z załącznikami.pdf

15. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.docx

15a. Korekta treści pisma ZP/74-5/2019 z dnia 24. 01.2019 r.

16. Informacja o rozstrzygnięciu postępowania na Cz. 4, 6, 8.pdf

17.Informacja o rozstrzygnięciu postępowania na Cz. 2

18.Informacja o rozstrzygnięciu postępowania na Cz. 3.pdf

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ZP/61/2018

Sukcesywna dostawa produktów leczniczych na potrzeby pacjentów Stołecznego centrum opiekuńczo - Leczniczego Sp. z o.o. w Warszawie

Kategoria: Przetarg nieograniczony

Data publikacji: 28 września 2018 r. .

Termin składania ofert:   7 listopada 2018 r. ., godz. 10.00

Termin otwarcia ofert:    7 listopada 2018 r., godz. 10.30

Załączniki:

1.Ogłoszenie o zamówieniu

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami Część 1.pdf

3. Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia z załącznikami Część 2.pdf

4. Druk oferty.docx

5. Druk formularza JEDZ.docx

6. Arkusz wyceny na część 1.xlsx

7. Arkusz wyceny na część 2.xlsx

8. Arkusz wyceny na część 3.xlsx

9. Arkusz wyceny na część 4.xlsx

10. Arkusz wyceny na część 5.xlsx

11. Arkusz wyceny na część 6.xlsx

12. Arkusz wyceny na część 7. xlsx

13.Odpowiedź na wniesione zapytania i modyfikacja treści umowy.pdf

14.Informacja dla Wykonawców z sesji otwarcia ofert.pdf

15 Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.docx

16. Informacja o rozstrzygnięciu postępowania na Część/Pakiet II-VII .pdf

17.Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na Część/Pakiet I .pdf