Zamówienia publiczne powyżej kwoty 30 000 Euro

Stołeczne Centrum Opiekuńczo - Lecznicze świadczy najwyższy poziom usług dla osób dorosłych. Oferujemy opiekę profesjonalnego zespołu, który zapewniają wysoki poziom leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji.

Całodzienne żywienie pacjentów Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego przy ul. Mehoffera 72/74 oraz Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego przy ul. Szubińskiej 4, wchodzących w skład Stołecznego Centrum Opiekuńczo-Leczniczego Sp. z o.o.,ul. Mehoffera 72/74, 03-131 Warszawa

Kategoria: Przetarg nieograniczony

Data: 14.12.2017 r. 

Termin składania ofert: 22.12.2017r., godz. 09.00

Termin otwarcia ofert: 22.12.2017r., godz. 09.30

 

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu SCOL/1550/2017

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie z otwarcia ofert 28.12.2017 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 28.12.2017 r.

............................................................................................................................................................

Całodzienne żywienie pacjentów Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego przy ul. Mehoffera 72/74 oraz Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego przy ul. Szubińskiej 4, wchodzących w skład Stołecznego Centrum Opiekuńczo-Leczniczego Sp. z o.o.,ul. Mehoffera 72/74, 03-131 Warszawa

Kategoria: Przetarg nieograniczony

Data: 04.12. 2017r.

Termin składania ofert: 12.12.2017r., godz. 12.00

Termin otwarcia ofert: 12.12.2017r., godz. 12.30

 

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Pytania i odpowiedzi 08.12.2017 r.

Unieważnienie postępowania 13.12.2017 r.

..........................................................................................................................................................................................................

Sukcesywna dostawa pieluchomajtek dla pacjentów przebywających w Stołecznym Centrum Opiekuńczo-Leczniczym Sp. z o.o. przy ul. Mehoffera 72/74, 03-131 Warszawa

Kategoria: Przetarg nieograniczony

Data: 01.12. 2017r.

Termin składania ofert: 12.12. 2017r., godz. 11.00

Termin otwarcia ofert: 12.12. 2017r., godz. 11.30

 

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Formularz asortymentowo-cenowy

Pytania i odpowiedzi 08.12.2017 r.

Ogłoszenie z otwarcia ofert 13.12.2017 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 22.12.2017 r.

........................................................................................................................................................................................

Sukcesywna dostawa i montaż wyposażenia pomieszczeń Oddziałów I. II oraz III w meble na wymiar w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym przy ul. Mehoffera 72/74 w Warszawie wchodzącego w skład w Stołecznym Centrum Opiekuńczo-Leczniczym Sp. z o.o. przy ul. Mehoffera 72/74, 03-131 Warszawa.

Kategoria: Przetarg nieograniczony

Data: 29.11. 2017r.

Termin składania ofert: 07.12. 2017r., godz. 11.00

Termin otwarcia ofert: 07.12.2017r., godz. 11.30

 

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Pytania i odpowiedzi 04.12.2017 r.

Wersja elektroniczna załączników oferty 04.12.2017 r.

Pytania i odpowiedzi 05.12.2017 r.

Informacja z otwarcia ofert 08.12.2017 r.

Unieważnienie postępowania 08.12.2017 r.

..............................................................................................................................................................................................................................................................

Całodzienne żywienie pacjentów Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego przy ul. Mehoffera 72/74 oraz Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego przy ul. Szubińskiej 4, wchodzących w skład Stołecznego Centrum Opiekuńczo-Leczniczego Sp. z o.o.,ul. Mehoffera 72/74, 03-131 Warszawa

Kategoria: Przetarg nieograniczony

Data: 13.11. 2017r.

Termin składania ofert: 21.11.2017r., godz. 11.00

Termin otwarcia ofert: 21.11.2017r., godz. 11.30

Zmiana termin składania ofert: 23.11.2017r., godz. 11.00

Zmiana termin otwarcia ofert: 23.11.2017r., godz. 11.30

Zmiana termin składania ofert: 27.11.2017r., godz. 11.00

Zmiana termin otwarcia ofert: 27.11.2017r., godz. 11.30

 

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 20.11.2017 r.

Pytania i odpowiedzi 20.11.2017 r.

Pytania i odpowiedzi nr 2 20.11.2017 r.

Gramatura potraw 20.11.2017 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 22.11.2017 r.

Informacja i modyfikacji specyfikacji

Modyfikacji Formularza ofertowego 22,11,2017 r.

Unieważnienie postępowania 28,11,2017

 

......................................................................................................................................................

Dostawa preparatów do żywienia dojelitowego dla pacjentów SCOL Warszawa

Kategoria: Przetarg nieograniczony

Data: 27.10 2017r.

Termin składania ofert: 08.11.2017r., godz. 11.00

Termin otwarcia ofert: 08.11.2017r., godz. 11.30

Zmiana terminu składania ofert

Termin składania ofert: 13.11.2017r., godz. 11.00

Termin otwarcia ofert: 13.11.2017r., godz. 11.30

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 2 - Formularz asortymentowo-cenowy

Pytania i odpowiedzi 07.11.2017 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 07.11.2017 r.

SIWZ po modyfikacji 07.11.2017 r.

Załącznik nr 2 - Formularz asortymentowo-cenowy po modyfikacji 07.11.2017 r.

 

Ogłoszenie z otwarcia ofert 14.11.2017 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 22.11.2017 r.

....................................................................................................................................

Dostawa wody i odprowadzanie ścieków do ZOL przy ul. Mehoffera 72/74

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy (25.09.2017r.)

..............................................................................................

Świadczenie usługi w zakresie ochrony mienia, budynków i osób dla:

ZOL przy ul. Mehoffera 72/74

ZOL przy ul. Olchy 8

ZOL przy ul. Szubińskiej 4

Kategoria: Przetarg nieograniczony

Data: 8 WRZESIEŃ 2017 r.

Termin składania ofert: 15.09.2017 r., godz. 10.00

Termin otwarcia ofert: 15.09.2017r., godz. 10.30

Zmiana terminu:

Termin składania ofert: 18.09.2017 r., godz. 10.00

Termin otwarcia ofert: 18.09.2017 r., godz. 10.30

..........................................................................................................

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (22.09.2017r.)

..........................................................................................................

OGŁOSZENIE Z OTWARCIA OFERT (18.09.2017r.)

............................................................................................................

MODYFIKACJA 14.09.2017r. 

Modyfikacja SIWZ

...............................................................................................................

MODYFIKACJA 13.09.2017 r.: 

Modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy (po modyfikacji)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

.............................................................................................................

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy - nowy druk powyżej(z dn13.09.17r.)

Załącznik nr 2 Oświadczenia

Załącznik nr 3- Grupa kapitałowa

Załącznik nr 4 Wykaz wykonanych usług

Załącznik nr 5 Oświadczenie o zatrudnieniu osób

Załącznik nr 6 Patrol Interwencyjny

Załącznik nr 7 Wzór umowy

Załącznik nr 8 Opis przedmiotu zamówienia

...........................................................................................................................................................................................................

Świadczenie usługi w zakresie ochrony mienia, budynków i osób dla ZOL przy ul. Mehoffera 72/74 - Wolna ręka

na okres 13.09.2017r.- 01.10.2017r.

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (14.09.2017r.)

..........................................................................................................................................................................................

 

Wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „

Adaptacja pomieszczenia na punkt przyjęć pacjentów w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym  przy ul. Mehoffera 72/74 w Warszawie wchodzącego w skład Stołecznego Centrum Opiekuńczo-Leczniczego Sp. z o.o. przy ul. Mehoffera 72/74

Kategoria: Przetarg nieograniczony

Dnia: 30 sierpnia 2017 r.

Termin składania ofert: 07.09.2017 r.  godz. 11.30

Termin otwarcia ofert: 07.09.2017 r. godz. 12.00

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie z otwarcia ofert 12.09.2017 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 12.09.2017 r.

.............................................................................................................................................................................................

Wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „

Adaptacja pomieszczenia na punkt przyjęć pacjentów w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym  przy ul. Mehoffera 72/74 w Warszawie wchodzącego w skład Stołecznego Centrum Opiekuńczo-Leczniczego Sp. z o.o. przy ul. Mehoffera 72/74

Kategoria: Przetarg nieograniczony

Dnia: 1 sierpnia 2017 r.

Termin składania ofert: 09.08.2017 r.  godz. 9.30

Termin otwarcia ofert: 09.08.2017 r. godz. 10.00

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie  z otwarcia 10.08.2017 r.

Unieważnienie postępowania 10.08.2017 r.

....................................................................................................................................................................

Wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Dostosowanie budynku Oddziału VI  Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczego przy ul. Mehoffera 72/74 wchodzącego w skład Stołecznego Centrum Opiekuńczo-Leczniczego Sp. z o.o. przy ul. Mehoffera 72/74 do wymogów określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymogów jakimi powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą"

Kategoria: Przetarg nieograniczony

Dnia: 29 czerwca 2017 r.

Termin składania ofert: 10.07.2017 r. godz. 9.30

Termin otwarcia ofert: 10.07.2017 r. godz.10.00

Załączniki

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Pytania i odpowiedzi (07.07.2017r.)

Pytania i odpowiedzi (07.07.2017r.)

Ogłoszenie z otwarcia 10.07.2017r.

Unieważnienie postępowania 13.07.2017r. 

...............................................................................................................................................................................................

Wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Modernizacja  pomieszczeń kuchni zbiorowego żywienia w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczego przy ul. Mehoffera 72/74 wchodzącego w skład Stołecznego Centrum Opiekuńczo-Leczniczego Sp. z o.o. przy ul. Mehoffera 72/74”

Kategoria: Przetarg nieograniczony

Dnia: 28 czerwca 2017 r.

Termin składania ofert: 06.07.2017 r.  godz. 11.00

Termin otwarcia ofert: 06.07.2017 r. godz. 11.30

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie z otwarcia 10.07.2017r. 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 18.07.2017r.

.............................................................................................................................................................................................

Dostawa artykułów spożywczych

Kategoria: Przetarg nieograniczony

Data: 28 czerwiec 2017r.

Termin składania ofert: 06.07.2017r., godz. 10.00

Termin otwarcia ofert: 06.07.2017r., godz. 10.30

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 Oświadczenia

Załącznik nr 3- Formularz asortymentowo- cenowy

Załącznik nr 4 Umowa

Załącznik nr 5 Grupa

Załącznik nr 6 Wykaz dostaw

Modyfikacja treści SIWZ (03.07.2017r.)

Ogłoszenie z otwarcia ofert (07.07.2017r.)

Zawiadomienie o wyborze  najkorzystniejszej oferty (26.07.2017r.)

.................................................................................................................................................................................................

Dostawa wraz z montażem mebli medycznych, biurowych i kuchennych do Geriatrycznego Centrum Medycznego przy Al. Wilanowskiej 257

Kategoria: Przetarg nieograniczony

Data: 7 czerwiec 2017r.

Składanie ofert: 14 czerwiec 2017r. godz. 12:30

Otwarcie ofert: 14 czerwiec 2017. godz. 13:00

Załączniki:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Zał. nr 1- Opis przedmiotu zamówienia

Zał.  1a- Rysunek (dotyczący rozmieszczenia i lokalizacji mebli).

Zał.  nr 2- Formularz ofertowy

Zał. nr 3- Oświadczenia Wykonawcy

Zał. nr 4- Wzór umowy

Zał. nr 5- Grupa kapitałowa

Pytania i odpowiedzi do treści SIWZ (12.06.2017r.)

Ogłoszenie z otwarcia ofert (14.06.2017r.)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty( 19.06.2017r.)

.............................................................................................................................................................................................

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla realizacji zadania pn.

"Przebudowa Oddziałów I, II oraz III Zakładu Opieki -Leczniczej przy ul. Mehoffera 72/74 

w Warszawie wchodzącego w skład SCOL Sp. z o.o. do wymogów ochrony

przeciwpożarowej i wykonania robót towarzyszących.

Kategoria: Przetarg nieograniczony

Data: 25 maja 2017r.

Termin składania ofert: 2 czerwca  2017 godz. 9,30

Termin otwarcia ofert: 2 czerwca 2017 godz. 10,00

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie z otwarcia ofert (02.06.2017r.)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 12.06.2017 r.

Wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Przebudowa budynku Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego przy ul. Szubińskiej 4 wchodzącego w skład Stołecznego Centrum Opiekuńczo-Leczniczego Sp. z o.o. przy ul. Mehoffera 72/74”

Kategoria: Przetarg nieograniczony

Data: 22 maja 2017 r.

Termin składania ofert: 30.05.2017r., godz. 9.30

Termin otwarcia ofert: 30.05.2017 r.,godz. 10.00

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Unieważnienie postępowania

 

Sukcesywna dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku na 2 części

Kategoria: Przetarg nieograniczony

Data: 19 maj 2017r.

Termin składania ofert: 26.05.2017r., godz. 10.00

Termin otwarcia ofert: 26.05.2017r., godz. 10.30

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 Oświadczenia

Załącznik nr 3- Formularz asortymentowo- cenowy

Załącznik nr 4 Umowa

Załącznik nr 5 Grupa

Załącznik nr 6 Wykaz dostaw

Pytania i odpowiedzi do treści SIWZ (23.05.2017r.)

Pytania i odpowiedzi do treści SIWZ (24.05.2017r.)

Ogłoszenie z otwarcia ofert (26.05.2017r.)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty(30.05.2017r.)

Sukcesywna dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku

Kategoria: Przetarg nieograniczony

Data: 12 maj 2017r.

Termin składania ofert: 19.05.2017r., godz. 10.00

Termin otwarcia ofert: 19.05.2017r., godz. 10.30

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 Oświadczenia

Załącznik nr 3- Formularz asortymentowo- cenowy

Załącznik nr 4 Umowa

Załącznik nr 5 Grupa

Załącznik nr 6 Wykaz dostaw

Pytania i odpowiedzi do treści SIWZ (17.05.2017r.)

Ogłoszenie z otwarcia ofert (19.05.2017r.)

Unieważnienie postępowania część I i III(19.05.2017r.)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty część II (25.05.2017r.)

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla realizacji zadania pn.

"Przebudowa pomieszczeń na gabinety służby zdrowia z dostosowaniem ich do potrzeb

działalności Podstawowej Opieki Zdrowotnej dla potrzeb SCOL Sp. z o.o. przy ul. Mehoffera 72/74 .

Kategoria: Przetarg nieograniczony

Data: 25 kwietnia 2017r.

Termin składania ofert: 11 maja 2017 godz.12,00

Termin otwarcia ofert: 11 maja 2017 godz. 12,30

 

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

Ogłoszenie z otwarcia ofert (17.05.2017r.)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (23.05,2017r)

Kompleksowe świadczenie obsługi księgowej

Kategoria: Przetarg nieograniczony

Data: 13 kwietnia 2017r.

Termin składania ofert: 20 kwietnia 2017 godz.10.00

Termin otwarcia ofert: 20 kwietnia 2017 godz. 10.30

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Umowa

Załączniki 1-7 w formie Word (edytowalna)

Ogłoszenie z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (24.04.2017r.)