Zamówienia publiczne poniżej kwoty 221 000 Euro

Stołeczne Centrum Opiekuńczo - Lecznicze świadczy najwyższy poziom usług dla osób dorosłych. Oferujemy opiekę profesjonalnego zespołu, który zapewniają wysoki poziom leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji.

         ZP/ 81/2018

         Rozbudowa infrastruktury ITI w Stołecznym Centrum Opiekuńczo Leczniczym Sp. z o.o

         Kategoria: Przetarg nieograniczony

         Data publikacji:  13.12.2018 r.

         Składanie ofert: 21 grudnia 2018 r., do godz. 10:00

 

        1. Ogłoszenie o zamówieniu

        1a. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

        2. SIWZ_81

        3.  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

        4.  Załącznik Nr 2.1-2.2  do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy

        5.  Załączniki Nr 2  - 6  do SIWZ - Oświadczenia

        6.  Załącznik Nr 7.1  do SIWZ  - Wzór umowy część I

        7.  Załącznik Nr 7.2  do SIWZ  - Wzór umowy część II

        8. Informacja z otwarcia ofert

         9. Wybór oferty

        

​​​         ZP/ 77/2018

        „Sukcesywna dostawa preparatów do żywienia dojelitowego oraz sprzętu umożliwiającego podaż diet dla pacjentów

          przebywających w Stołecznym Centrum Opiekuńczo-Leczniczym  Sp. z o.o.”

         Kategoria: Przetarg nieograniczony

         Data publikacji:  06.12.2018 r.

         Składanie ofert: 14 grudnia 2018 r., do godz. 10:00

 

        1. Ogłoszenie o zamówieniu

        2. SIWZ_77

        3.  Załącznik Nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy

        4. Załącznik Nr 2.1-2.3  do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy

        5. Załącznik Nr 3, 4, 5, 6, 8  do SIWZ - Dokumenty do pobrania

        6. Załącznik nr 7 - wzór umowy

        7. Odpowiedzi na pytania 10.12.2018

        8. Informacja z otwarcia ofert

        9. Wybór ofert

 

    

          ZP/ 78/2018

         Rozbudowa infrastruktury ITI w Stołecznym Centrum Opiekuńczo Leczniczym Sp. z o.o

         Kategoria: Przetarg nieograniczony

         Data publikacji:  05.12.2018 r.

         Składanie ofert: 13 grudnia 2018 r., do godz. 10:00

 

        1. Ogłoszenie o zamówieniu

        2. SIWZ

        2a. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

        3.  Załącznik Nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy

        4. Załącznik Nr 2.1-2.2  do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy

        5. Załącznik Nr 3  do SIWZ - Oświadczenie dot. art. 25

        6. Załącznik Nr 4  do SIWZ - Oświadczenie dot. grupy kapitałowej

        7. Załącznik Nr 5  do SIWZ - Wykaz dostaw

        8. Załącznik Nr 6  do SIWZ - Oświadczenie podmiotu trzeciego

        9. Załącznik Nr 7.1  do SIWZ  - Wzór umowy część I

        10. Załącznik Nr 7.2  do SIWZ  - Wzór umowy część II

        12. Informacja z otwarcia  ofert

        13. Unieważnienie postępowania

     

      ZP/72/2018

     „Sukcesywna dostawa pieluchomajtek  dla pacjentów przebywających w Stołecznym Centrum Opiekuńczo-Leczniczym  Sp. z o.o.”

      Kategoria: przetarg nieograniczony                   

      Termin składania ofert: 11 grudnia  2018 r. godz. 11:00             

      Termin otwarcia ofert:   11 grudnia  2018 r. godz. 11:30    

     

         1. Ogłoszenie o zamówieniu

        2. SIWZ

        3.  Załącznik Nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy

        4. Załącznik Nr 2  do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy

        5. Załącznik Nr 3  do SIWZ - Oświadczenie dot. art. 25

        6. Załącznik Nr 4  do SIWZ - Oświadczenie dot. grupy kapitałowej

        7. Załącznik Nr 5  do SIWZ - Wykaz dostaw

        8. Załącznik Nr 6  do SIWZ - Oświadczenie podmiotu trzeciego

        9. Załącznik Nr 7  do SIWZ  - Wzór umowy

       10. Załącznik Nr 8  do SIWZ  - Oświadczenie dot. asortymentu

       11. Odpowiedzi na pytania 06.12.2018 r.

       12.  Informacja z otwarcia ofert 11.12.2018 r

       13.  Wybór ofert

​      ZP/73/2018

      Sukcesywna dostawa preparatów leczniczych dla pacjentów  Stołecznego Centrum Opiekuńczo - Leczniczego Sp. z o.o. w Warszawie

      Kategoria: przetarg nieograniczony   

       Rodzaj zamówienia: dostawa

      Data publikacji:  28 listopada 2018 r.        

      Termin składania ofert: 7 grudni 2018 r. godz. 10:00             

      Termin otwarcia ofert:  7 grudnia  2018 r.  godz. 10.30  

       Załączniki:

       1. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

       2. Specyfikacja z załącznikami. pdf

       3. Druk Oferty i oświadczenie.docx

       4. Arkusz wyceny.xlsx

       4a. Arkusz wyceny po modyfikacji pismem ZP/73-3/2018 z dnia 05.12.2018 r.xlsx

       5. Wykaz zrealizowanych dostaw.docx.

       6. Odpowiedź na wniesione zapytania do treści SIWZ.pdf

       7. Zawiadomienie o modyfikacji treści Załącznika Nr 2 do Oferty.pdf

       8.Informacja z sesji otwarcia ofert w postępowaniu.pdf

       9. Informacja o rozstrzygnięciu postępowania.pdf

      

       _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

       ZP/65/2018

      Rozbudowa sieci teleinformatycznej Stołecznego Centrum Opiekuńczo - Leczniczego

      Kategoria: przetarg nieograniczony                   

      Termin składania ofert: 1 października 2018 r. godz. 10:00             

      Termin otwarcia ofert:  1 października 2018 r.  godz. 10.30    

      Załączniki:

      1. Ogłoszenie o zamówieniu.

      2. SIWZ

      3. Załącznik nr 1a do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia dla Części 1

      4. Załącznik nr 1b do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia dla Części 2

      5. Załącznik nr 2a do SIWZ - wzór umowy dla Części 1

      6. Załącznik nr 2b do SIWZ - wzór umowy dla Części 2

      7. Załącznik nr 3 do SIWZ - JEDZ

      8. Załącznik nr 4 do SIWZ - wykaz wykonanych dostaw/usług

      9. Załącznik nr 5 i 6 do SIWZ - formularze ofertowe

     10. Załącznik nr 7 do SIWZ - oświadczenie o udostępnieniu zasobów

     11. Odpowiedź na wniesione zapytania do treści SIWZ

     12. Informacja o złożonych ofertach.

     13. Informacja o wyborze Wykonawcy

     

                                                                                                                                                                                                                                                                                    

     ZP/64/2018

      Usługi ochrony osób i mienia w Zakładach Opiekuńczo - Leczniczych wchodzących w skład Stołecznego Centrum Opiekuńczo -
      Leczniczego Sp. z o.o. w Warszawie

      Kategoria: Zamówienie na usługi społeczne- składanie ofert w przetargu nieograniczonym

      Data publikacji: 17 września 2018 r.                   

      Termin składania ofert: 25 września 2018 r. godz. 10:00            

      Termin otwarcia ofert:  25 września 2018 r. godz. 10:30     

      Załączniki:

      1. Ogłoszenie o zamówieniu, dokumentacja postępowania z załącznikami/.pdf/.    
      2. Formularz ofertowy/.docx/.

       3. Załącznik Nr 2 do Formularza ofertowego/.docx/.

       4. Załącznik Nr 3 do Formularza ofertowego /.docx/.

       5. Informacja o złożonych ofertach w postępowaniu.

       6. Oświadczenie wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej.

      7. Informacja dla wykonawców o zawarciu umów na usługi ochrony osób i mienia.

     

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

      ZP/60/2018

      Sukcesywna dostawa leku pn. Nadroparinum calcicum / FRAXIPARIN wraz z osprzętem dla Stołecznego Centrum Opiekuńczo- Leczniczego Sp.        z o.o. ul. Mehoffera 72/74, 03-131 Warszawa

      Kategoria: przetarg nieograniczony                   

      Termin składania ofert: 17 września 2018 r. godz. 10:00            

      Termin otwarcia ofert:  17 września 2018 r. godz. 10:30     

      Załączniki:

      1. Ogłoszenie o zamówieniu.

      2. SIWZ

      3. Załącznik nr 1 do SIWZ- formularz ofertowy

      4. Załącznik nr 2 do SIWZ - oświadczenia

      5. Załącznik nr 3 do SIWZ - wzór umowy

      6. Informacja o wyborze Wykonawcy.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                     

      ZP/58/2018

      Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę PAWILONU MEDYCZNEGO w Zakładzie Opiekuńczo -                  Leczniczym przy ul. Mehoffera72/74 w Warszawie na potrzeby lecznicze Zakładu. Uzyskanie w imieniu Zamawiającego prawomocnej decyzji -        pozwolenia na budowę obiektu. Pełnienie nadzoru autorskiego w okresie realizacji inwestycji. 

      Kategoria: przetarg nieograniczony           

      Data publikacji: 3 września 2018 r.           

      Termin składania ofert: 13 września 2018 r. godz. 10:00            

      Termin otwarcia ofert:  13 września 2018 r. godz. 11:00     

      Załączniki:

      1. Ogłoszenie o zamówieniu.

      2. SIWZ

      3. Załącznik nr 1 do SIWZ- szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

      4. Załącznik nr 2 do SIWZ - formularz ofertowy

      5. Załącznik nr 3 do SIWZ - wzór umowy

      6. Załącznik nr 4 do SIWZ - informacja RODO

      7. Załącznik nr 1 do Oferty - oświadczenia

      8. Odpowiedź na wniesione zapytania do treści SIWZ -1

      9. Odpowiedź na wniesione zapytania do treści SIWZ - 2

     10. Druk "Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej"

     11. Informacja z sesji otwarcia ofert. 

     12. Informacja o wyborze Wykonawcy i odrzuconych ofertach.

                                                                                                                                                                                                                                                                                     

       ZP/42/2018

      Sukcesywną dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Zakładu im. Sue Ryder przy ul. Mehoffera 72/74, Zakładu Opiekuńczo-            Leczniczego przy ul. Olchy 8, Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego przy ul. Szubińskiej 4 wchodzących w skład Stołecznego Centrum Opiekuńczo-        Leczniczego Sp. z o.o., 03-131 Warszawa.” 

      Kategoria: przetarg nieograniczony           

      Data publikacji: 29 maja 2018 r.           

      Termin składania ofert: 6 czerwca 2018 r. godz. 10:00            

      Termin otwarcia ofert:  6 czerwca 2018 r. godz. 10:30     

      Załączniki:

      1. Ogłoszenie o zamówieniu.

      2. SIWZ

      3. Załącznik nr 1 do SIWZ- formularz ofertowy

      4. Załącznik nr 2 do SIWZ - oświadczenia

      5. Załącznik nr 3 do SIWZ - wzór umowy

      6. Załącznik nr 1 do Oferty - asortyment Część/Pakiet 1

      7. Załącznik nr 1 do Oferty - asortyment Część/Pakiet 2

      8. Załącznik nr 1 do Oferty - asortyment Część/Pakiet 3

      9. Załącznik nr 2 do Oferty - wykaz dostaw 

      10. Informacja z sesji otwarcia ofert.

      11. Informacja o wyborze Wykonawcy

                                                                                                                                                                                                                                                                                      

      ZP/38/2018

      Remont pomieszczenia szatni , remont hallu oraz dostawa  i montaż windy schodowej dla osób niepełnosprawnych w Zakładzie Opiekuńczo-
      Leczniczym  przy ul. Mehoffera 72/74, wchodzącego w skład Stołecznego Centrum Opiekuńczo – Leczniczego Sp. z o.o., 03-131 Warszawa,
      ul. Mehoffera 72/74”,

      Kategoria: przetarg nieograniczony           

      Data publikacji: 25 maja 2018 r.           

      Termin składania ofert: 14 czerwca 2018 r. godz. 11:00            

      Termin otwarcia ofert: 14 czerwca 2018 r. godz. 11:30     

      Załączniki:

        1. Ogłoszenie o zamówieniu .pdf.

        2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami.pdf.

        3. Druk - Oferta i oświadczenie .docx.

        4. Druk - Zestawienie ofertowe kosztów dostawy i montażu windy schodowej.docx.

        5. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia- zmiana terminu składania ofert.

        6. Informacja z sesji otwarcia ofert.

        7. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.

_------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

​     ZP/24/2018

      Dostawa licencji do oprogramowania Medicus-Online. Licencje na moduły (wraz z konfiguracją, wdrożeniem i szkoleniem) dla POZ,                            Rehabilitacji i Fizjoterapii, Rejestracji i e-rejestracji wraz z dostawą komputerów z czytnikami dla Geriatrycznego Centrum  Medycznego

      przy Al. Wilanowskiej 257, wchodzącego w skład Stołecznego Centrum Opiekuńczo – Leczniczego Sp. z o.o., 03-131 Warszawa, ul. Mehoffera

      72/74”, wchodzących w skład Stołecznego Centrum Opiekuńczo –Leczniczego Sp. z o.o. z siedzibą ul. Mehoffera 72/74, 03-131 Warszawa

      Kategoria: przetarg nieograniczony           

      Data publikacji: 22 maja 2018 r.           

      Termin składania ofert: 29 maja 2018 r. godz. 10:00            

      Termin otwarcia ofert:  29 maja 2018 r. godz. 10:30     

      Załączniki:

      1. Ogłoszenie o zamówieniu.

      2. SIWZ

      3. Załącznik nr 1 do SIWZ- parametry techniczne i sprzęt OPZ

      4. Załącznik nr 2 do SIWZ - formularz ofertowy, cenowy

      5. Załącznik nr 3 do SIWZ - wzór umowy

      6. Załącznik nr 1 do Oferty - Oświadczenia

      7. Informacja o przynależności do grupy kapitałowej.

      8. Odpowiedź na wniesione zapytanie.

      9. Odpowiedź na wniesione zapytanie.

      10. Informacja z sesji otwarcia ofert.

      11. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      ZP/36/2018     
      Kompleksowa obsługa  księgowa
Stołecznego Centrum Opiekuńczo leczniczego Sp. z o.o. w Warszawie
       z siedzibą ul. Mehoffera 72/74, 03-131 Warszawa.
      
      Kategoria: przetarg nieograniczony
      
      Data publikacji: 19 kwietnia 2018 r.
      
      Termin składania ofert: 26 kwietnia 2018 r. godz. 10:00
       
      Termin otwarcia ofert:  26  kwietnia 2018 r. godz. 10:30
      
       Załączniki: 
      1.Ogłoszenie o zamówieniu. 
      2.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

      3. Druk oferty (.docx)

       4. Druk "Oświadczenia... ." (.docx)

      5.Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

      6. Informacja z sesji otwarcia ofert.

      7. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

         

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

        ZP/35/2018
      Kompleksowe świadczenie usług pralniczych na potrzeby Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego im. SUE RYDER przy ul. Mehoffera 72/74, 
       Zakładu  Opiekuńczo - Leczniczego przy ul. Olchy 8, Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego przy ul. szubińskiej 4 wchodzących w skład 
       Stołecznego Centrum Opiekuńczo leczniczego Sp. z o.o. w Warszawie z siedzibą ul. Mehoffera 72/74, 03-131 Warszawa.
       Kategoria: przetarg nieograniczony
       Data publikacji: 18kwietnia 2018 r.
       Termin składania ofert: 25kwietnia 2018 r. godz. 10:00
        Termin otwarcia ofert:  25 kwietnia 2018 r. godz. 10:30
      
Załączniki:
       1.Ogłoszenie o zamówieniu.
       2.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

       3. Druk Oferty (.docx)

       4.Arkusz wyceny (.xlsx)

       5. Informacja z sesji otwarcia ofert.

       6. Druk "Oświadczenia o przynależności do jednej grupy kapitałowej".

       7. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________-

ZP/31/2018
Kompleksowe świadczenie usług pralniczych na potrzeby Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego im. SUE RYDER przy ul. Mehoffera 72/74, Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego przy ul. Olchy 8, Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego przy ul. szubińskiej 4 wchodzących w skład  Stołecznego Centrum Opiekuńczo leczniczego Sp. z o.o. w Warszawie z siedzibą ul. Mehoffera 72/74, 03-131 Warszawa.
Kategoria: przetarg nieograniczony
Data publikacji: 11 kwietnia 2018 r.
Termin składania ofert: 18 kwietnia 2018 r. godz. 10:00
Termin otwarcia ofert:  18 kwietnia 2018 r. godz. 10:30

Załączniki:

1.Ogłoszenie o zamówieniu.
2.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
3.Druk oferty  z załącznikami w wersji edytowalnej

4.Załącznik Nr 3 do SIWZ w wersji edytowalnej.

5.Informacja z sesji otwarcia ofert.

6.informacja o unieważnieniu postępowania.

______________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________-

ZP/18-BIS/2018
Kompleksowe świadczenie usług pralniczych na potrzeby Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego im. SUE RYDER przy ul. Mehoffera 72/74, Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego przy ul. Olchy 8, Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego przy ul. szubińskiej 4 wchodzących w skład  Stołecznego Centrum Opiekuńczo leczniczego Sp. z o.o. w Warszawie z siedzibą ul. Mehoffera 72/74, 03-131 Warszawa.
Kategoria: przetarg nieograniczony
Data publikacji: 19.03.2018 r.
Termin składania ofert: 27.03.2018 r. godz. 10:00
Termin otwarcia ofert:  27.03.2018 r. godz. 10:30

Załączniki:

1.Ogłoszenie o zamówieniu.
2.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
3.Załącznik Nr 2 do Oferty.
4.Druk oferty  z załącznikami w wersji edytowalnej
5.Załącznik Nr 2 do Oferty w wersji edytowalnej.

6. Informacja z sesji otwarcia ofert.

7. Informacja o unieważnieniu postępowania.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ZP/18/2018
Kompleksowe świadczenie usług pralniczych na potrzeby Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego im. SUE RYDER przy ul. Mehoffera 72/74, Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego przy ul. Olchy 8, Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego przy ul. szubińskiej 4 wchodzących w skład  Stołecznego Centrum Opiekuńczo leczniczego Sp. z o.o. w Warszawie z siedziba ul. Mehoffera 72/74, 03-131 Warszawa

Kategoria: przetarg nieograniczony

Data publikacji: 06.03.2018 r.
Termin składania ofert: 15.03.2018 r. godz. 10:00

Termin otwarcia ofert:  15.03.2018 r. godz. 10:30

1.Ogłoszenie o zamówieniu.

2.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

3.Druk oferty z załącznikami.

4.Załącznik Nr 2 do Oferty.

5.Wzór Umowy.

6.Druk oferty  z załącznikami w wersji edytowalnej

7.Załącznik Nr 2 do Oferty w wersji edytowalnej.

8.Odpowiedzi na wniesione zapytania do treści SIWZ.

9. Informacja z sesji otwarcia ofert.

9a. Druk Oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej(Word).

10. Informacja o unieważnieniu postępowania

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZP/17/2018​​

Dostawa artykułów spożywczych dla Zakładu Opiekuńczo-  Leczniczego im. Sue Ryder przy ul. Mehoffera 72/74, Zakładu Opiekuńczo  -  Leczniczego  przy ul. Szubińskiej 4, Zakładu Opiekuńczo -  Leczniczego  przy ul. Olchy 8 wchodzących w skład Stołecznego Centrum Opiekuńczo - Leczniczego Sp. z o.o. z siedziba ul. Mehoffera 72/74, 03-313 Warszawa

Kategoria: Przetarg  nieograniczony.

Data:02 marca 2018 r.

Termin składania ofert: 15 marca 2018 r. godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 15 marca 2018 godz. 10:30

Załączniki:

1.Ogłoszenie o zamówieniu

1a. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu

2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami

3. Załączniki Nr 2A-2G - Arkusze wyceny.

4.Druk Oferty w wersji edytowalnej.

5. Załączniki Nr 2A-2G - Arkusze wyceny w wersji edytowalnej.

6. Modyfikacja treści SIWZ i załącznika.

7. Zmodyfikowany Załącznik 2G na część 7 zamówienia w wersji edytowalnej.

8. Odpowiedzi na wniesione zapytania do treści SIWZ.

9.Informacja z sesji otwarcia ofert.

9a. Zestawienie złożonych ofert.

9b. Druk Oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej(Word).

10.Informacja dla wykonawców o rozstrzygnięciu postępowania.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ZP/15/2018 /BIS/
"Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn. „Modernizacja dachów w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym przy ul. Mehoffera 72/74 w Warszawie wchodzącego w skład Stołecznego Centrum Opiekuńczo - Leczniczego  Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Mehoffera 72/74:

Część 1- Modernizacja dachu i naświetli budynku na Oddziale VII,

Część 2- Modernizacja dachu budynku administracyjnego”

Kategoria: Przetarg nieograniczony

Data: 07 luty 2018 r.

Termin składania ofert: 28 lutego 2018 r. godz. 10:00

Termin otwarcia ofert:   28 lutego 2018 godz. 10:30

Załączniki:

1.Ogłoszenie o zamówieniu

2.  SIWZ z załącznikami

3.Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej

4. Informacja z sesji otwarcia ofert.
5.Druk oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej.

6. Informacja o rozstrzygnięciu postępowania.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ZP/11/2018​​

"Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn. „Modernizacja dachów w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym przy ul. Mehoffera 72/74 w Warszawie wchodzącego w skład Stołecznego Centrum Opiekuńczo - Leczniczego  Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Mehoffera 72/74:

Część 1- Modernizacja dachu i naświetli budynku na Oddziale VII,

Część 2- Modernizacja dachu budynku administracyjnego”

Kategoria: Przetarg nieograniczony

Data: 07 luty 2018 r.

Termin składania ofert: 19 luty 2018 r. godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 19 lutego 2018 godz. 10:30

Załączniki:

1.Ogłoszenie o zamówieniu

2.  SIWZ z załącznikami

3. Załączniki w wersji edytowalnej

4.Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

5.Informacja dla wykonawców z sesji otwarcia ofert i o unieważnieniu postępowania.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

​​​​​​​​​ZP/2/2018

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla realizacji zadania pn.

"Modernizacja kuchni zbiorowego żywienia w zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym przy ul. Mehoffera 72/74 w Warszawie wchodzącym w skład Stołecznego Centrum Opiekuńczo-Leczniczym Sp. z o. o. przy ul. Mehoffera 72/74, 03-131 Warszawa

Kategoria: Przetarg nieograniczony

Data: 12 stycznia 2018 r.

Termin składania ofert: 22 stycznia 2018 godz. 9,30

Termin otwarcia ofert: 22 stycznia 2018 godz. 10,00

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Informacja z sesji otwarcia ofert

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ZP/15/2018 /BIS/
"Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn. „Modernizacja dachów w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym przy ul. Mehoffera 72/74 w Warszawie wchodzącego w skład Stołecznego Centrum Opiekuńczo - Leczniczego  Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Mehoffera 72/74:

 

Część 1- Modernizacja dachu i naświetli budynku na Oddziale VII,

Część 2- Modernizacja dachu budynku administracyjnego”

Kategoria: Przetarg nieograniczony

Data: 07 luty 2018 r.

Termin składania ofert: 28 lutego 2018 r. godz. 10:00

Termin otwarcia ofert:   28 lutego 2018 godz. 10:30

Załączniki:

1.Ogłoszenie o zamówieniu

2.  SIWZ z załącznikami

3.Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej

4. Informacja z sesji otwarcia ofert.
5.Druk oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ZP/11/2018​​

"Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn. „Modernizacja dachów w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym przy ul. Mehoffera 72/74 w Warszawie wchodzącego w skład Stołecznego Centrum Opiekuńczo - Leczniczego  Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Mehoffera 72/74:

Część 1- Modernizacja dachu i naświetli budynku na Oddziale VII,

Część 2- Modernizacja dachu budynku administracyjnego”

Kategoria: Przetarg nieograniczony

Data: 07 luty 2018 r.

Termin składania ofert: 19 luty 2018 r. godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 19 lutego 2018 godz. 10:30

Załączniki:

1.Ogłoszenie o zamówieniu

2.  SIWZ z załącznikami

3. Załączniki w wersji edytowalnej

4.Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

5.Informacja dla wykonawców z sesji otwarcia ofert i o unieważnieniu postępowania.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

​​​​​​​​​ZP/2/2018

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla realizacji zadania pn.

"Modernizacja kuchni zbiorowego żywienia w zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym przy ul. Mehoffera 72/74 w Warszawie wchodzącym w skład Stołecznego Centrum Opiekuńczo-Leczniczym Sp. z o. o. przy ul. Mehoffera 72/74, 03-131 Warszawa

Kategoria: Przetarg nieograniczony

Data: 12 stycznia 2018 r.

Termin składania ofert: 22 stycznia 2018 godz. 9,30

Termin otwarcia ofert: 22 stycznia 2018 godz. 10,00

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Informacja z sesji otwarcia ofert

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania

 

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ZP/15/2018 /BIS/
"Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn. „Modernizacja dachów w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym przy ul. Mehoffera 72/74 w Warszawie wchodzącego w skład Stołecznego Centrum Opiekuńczo - Leczniczego  Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Mehoffera 72/74:

Część 1- Modernizacja dachu i naświetli budynku na Oddziale VII,

Część 2- Modernizacja dachu budynku administracyjnego”

Kategoria: Przetarg nieograniczony

Data: 07 luty 2018 r.

Termin składania ofert: 28 lutego 2018 r. godz. 10:00

Termin otwarcia ofert:   28 lutego 2018 godz. 10:30

Załączniki:

1.Ogłoszenie o zamówieniu

2.  SIWZ z załącznikami

3.Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej

4. Informacja z sesji otwarcia ofert.
5.Druk oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ZP/11/2018​​

"Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn. „Modernizacja dachów w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym przy ul. Mehoffera 72/74 w Warszawie wchodzącego w skład Stołecznego Centrum Opiekuńczo - Leczniczego  Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Mehoffera 72/74:

Część 1- Modernizacja dachu i naświetli budynku na Oddziale VII,

Część 2- Modernizacja dachu budynku administracyjnego”

Kategoria: Przetarg nieograniczony

Data: 07 luty 2018 r.

Termin składania ofert: 19 luty 2018 r. godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 19 lutego 2018 godz. 10:30

Załączniki:

1.Ogłoszenie o zamówieniu

2.  SIWZ z załącznikami

3. Załączniki w wersji edytowalnej

4.Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

5.Informacja dla wykonawców z sesji otwarcia ofert i o unieważnieniu postępowania.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

​​​​​​​​​ZP/2/2018

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla realizacji zadania pn.

"Modernizacja kuchni zbiorowego żywienia w zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym przy ul. Mehoffera 72/74 w Warszawie wchodzącym w skład Stołecznego Centrum Opiekuńczo-Leczniczym Sp. z o. o. przy ul. Mehoffera 72/74, 03-131 Warszawa

Kategoria: Przetarg nieograniczony

Data: 12 stycznia 2018 r.

Termin składania ofert: 22 stycznia 2018 godz. 9,30

Termin otwarcia ofert: 22 stycznia 2018 godz. 10,00

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Informacja z sesji otwarcia ofert

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania