Zamówienia publiczne poniżej kwoty 30 000 Euro

Stołeczne Centrum Opiekuńczo - Lecznicze świadczy najwyższy poziom usług dla osób dorosłych. Oferujemy opiekę profesjonalnego zespołu, który zapewniają wysoki poziom leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji.

ZP/ 57 /2019

 

Kompleksowa obsługa i serwis urządzeń drukujących w Stołecznym Centrum Opiekuńczo- Leczniczym Sp. z o.o.

 

Kategoria: Zapytanie o cenę ofertową

Data publikacji: 22 listopada 2019 r. 

Termin składanie ofert: do dnia 02 grudnia 2019 r. do godz. 11:00

Zmiana terminu składania ofert: 

Termin składania ofert: do dnia 03 grudnia 2019 r. do godz. 11:00

1. Zaproszenie do składania ofert

2. Zał. nr 1 - Formularz ofertowy i oświadczenia

3. Zał. nr 2 - Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

4. Zał. nr 3 - Formularz cenowy

5. Zał. nr 4 - Wzór umowy

6. Zał. nr 5 - Informacja dla Wykonawców o RODO

7. Odpowiedzi na pytania

8. Zał. nr 3 - Formularz cenowy - po modyfikacji

9. Zał. nr 4 - Wzór umowy - po modyfikacji

10. Rozstrzygnięcie

.........................................................................................................................................................................................................................................................

ZP/ 54 /2019

 

Wykonywanie czynności z zakresu stwierdzania zgonu i sporządzania kart zgonu dla pacjentów Stołecznego Centrum Opiekuńczo- Leczniczego Sp. z o.o.

 

Kategoria: Zapytanie o cenę ofertową

Data publikacji: 13 listopada 2019 r. 

Termin składanie ofert: do dnia 22 listopada 2019 r. do godz. 10:00

1. Zaproszenie do składania ofert

2. Zał. nr 1 - Formularz ofertowo-cenowy i oświadczenia

3. Zał. nr 2 - Wzór umowy

4. Zał. nr 3 - Informacja dla Wykonawców o RODO

5. Unieważnienie

..........................................................................................................................................................................................................................................................

ZP/ 52 /2019

 

Usługi w zakresie transportu sanitarnego dla osób wymagajacych specjalistycznych warunków transportu w Stołecznym Centrum Opiekuńczo- Leczniczym Sp. z o.o.:

Część 1). Pacjentów przebywajacych w ZOL przy ul. Mehoffera 72/74 w Warszawie i ZOL przy ul. Szubińskiej 4 w Warszawie,

Część 2). Pacjentów przebywajacych w ZOL przy ul. Olchy 8 w Warszawie,

Część 3). Pacjentów Geriatrycznego Centrum Medycznego Warszawa (POZ) przy ul. Wilanowskiej 257 w Warszawie.

 

Kategoria: Zapytanie o cenę ofertową

Data publikacji: 30 października 2019 r. 

Termin składanie ofert: do dnia 07 listopada 2019 r. do godz. 10:00

1. Zaproszenie do składania ofert

2. Zał. nr 1 - Formularz ofertowo-cenowy i oświadczenia - na część 1

3. Zał. nr 1 - Formularz ofertowo-cenowy i oświadczenia - na część 2

4. Zał. nr 1 - Formularz ofertowo- cenowy i oświadczenia - na część 3

5. Zał. nr 2 - Wzór umowy

6. Zał. nr 3 - Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

6. Zał. nr 3 - Informacja dla Wykonawców o RODO

7. Informacja o złożonych ofertach

8. Rozstrzygnięcie

.........................................................................................................................................................................................................................................................

ZP/ 48 /2019

 

Dostawa 280 sztuk czterowalentnych szczepionek p/grypie dla dorosłych na sezon 2019/2020 do Stołecznego Centrum Opiekuńczo- Leczniczego Sp. z o.o.

 

Kategoria: Zapytanie o cenę ofertową

Data publikacji: 15 października 2019 r. 

Termin składanie ofert: do dnia 23 października 2019 r. do godz. 10:00

1. Zaproszenie do składania ofert

2. Zał. nr 1 - Formularz ofertowo-cenowy i oświadczenia

3. Zał. nr 2 - Wzór umowy

4. Zał. nr 3 - Informacja dla Wykonawców o RODO

5. Rozstrzygnięcie

.........................................................................................................................................................................................................................................................

ZP/49/2019

 

Przedmiot postępowania:

Legalizacja istniejącej studni głębinowej, Wykonanie projektu budowlanego wykonawczego, kosztorysu inwestorskiego,  specyfikacje technicznego wykonania i odbioru robót budowlanych dla poszczególnych branż oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla realizacji zadania pn. „Dodatkowe źródło wody” – Budowa stacji uzdatniania wody wraz z przyłączami na terenie ZOL przy ul. Mehoffera 72/74 w Warszawie wchodzącego w skład Stołecznego Centrum Opiekuńczo-Leczniczego przy ul. Mehoffera 72/74 w Warszawie. 

 

Kategoria: Zapytanie ofertowe

Data publikacji: 14 października 2019 r. 

Termin składanie ofert: 22 października 2019 r. do godz. 10:15

Termin otwarcia ofert: 22 października 2019 r. o godz. 10.30

 

1. Zaproszenie do składania ofert

1.a Informacje RODO

2. Formularz  ofertowy z Zał. Nr 1

3.Projekt umowy

​4 Wykaz osób

5.Koncepcja budowy i Eksploatacji SUW

6. Mapa SUW + Schemat

7. Rozstrzygnięcie

 

​​ZP/ 46 /2019

 

 

Usługa ponownej certyfikacji Systemu Zarządzania Jakością  zgodnie z normą ISO 9001:2015 i nadzoru nad certyfikowanym Systemem w okresie  ważności certyfikatu w zakładach opiekuńczo- leczniczych należących do Stołecznego Centrum Opiekuńczo- Leczniczego Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Mehoffera 72/74.

 

Kategoria: Zapytanie o cenę ofertową

Data publikacji: 26 września 2019 r. 

Termin składanie ofert: do dnia 04 października 2019 r. do godz. 10:00 

 

Uwaga: zmiana terminu składania ofert: obowiązuje nowy termin składania ofert do dnia 08.10.2019r. do godz. 10:00

1. Zaproszenie do składania ofert

2. Zał. nr 1 - Formularz ofertowy i oświadczenia

3. Zał. nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia

4. Zał. nr 3 - Istotne postanowienia umowne

5. Zał. nr 4 - Informacja dla Wykonawców o RODO

6. Zał. nr 5 - Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

7. Odpowiedzi na pytania

8. Edytowalna wersja Formularza ofertowego i oświadczeń - dla Wykonawców

9. Informacja z otwarcia ofert

10. Rozstrzygnięcie

.........................................................................................................................................................................................................................................................

ZP/43/2019

 

Przedmiot postępowania:

Legalizacja istniejącej studni głębinowej, Wykonanie projektu budowlanego wykonawczego, kosztorysu inwestorskiego,  specyfikacje technicznego wykonania i odbioru robót budowlanych dla poszczególnych branż oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla realizacji zadania pn. „Dodatkowe źródło wody” – Budowa stacji uzdatniania wody wraz z przyłączami na terenie ZOL przy ul. Mehoffera 72/74 w Warszawie wchodzącego w skład Stołecznego Centrum Opiekuńczo-Leczniczego przy ul. Mehoffera 72/74 w Warszawie. 

 

Kategoria: Zapytanie ofertowe

Data publikacji: 16 września 2019 r. 

Termin składanie ofert: 24 września 2019 r. do godz. 10.15 - nieaktualne

Termin otwarcia ofert: 24 września 2019 r. o godz. 10.30

Przedłużenie terminu składania i otwarcia ofert

Termin składanie ofert: 30 września 2019 r. do godz. 10.15

Termin otwarcia ofert: 30 września 2019 r. o godz. 10.30

1. Zaproszenie do składania ofert

1.a Informacje RODO

2. Formularz  ofertowy z Zał. Nr 1

3.Projekt umowy

​4 Wykaz osób

5.Koncepcja budowy i Eksploatacji SUW

6. Mapa SUW + Schemat

 

ZP/ 41 /2019

 

Przedmiot postępowania:

Legalizacja istniejącej studni głębinowej, Wykonanie projektu budowlanego wykonawczego, kosztorysu inwestorskiego,  specyfikacje technicznego wykonania i odbioru robót budowlanych dla poszczególnych branż oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla realizacji zadania pn. „Dodatkowe źródło wody” – Budowa stacji uzdatniania wody wraz z przyłączami na terenie ZOL przy ul. Mehoffera 72/74 w Warszawie wchodzącego w skład Stołecznego Centrum Opiekuńczo-Leczniczego przy ul. Mehoffera 72/74 w Warszawie. 

 

Kategoria: Zapytanie ofertowe

Data publikacji: 06 września 2019 r. 

Termin składanie ofert: 16 września 2019 r. do godz. 10.15

Termin otwarcia ofert: 16 września 2019 r. o godz. 10.30

1. Zaproszenie do składania ofert

1.a Informacje RODO

.2. Formularz  ofertowy z Zał. Nr 1

3.Projekt umowy

4. Wykaz osób -druk nieaktualny

4a. Wykaz osób - druk obowiązujący

5.Koncepcja budowy i Eksploatacji SUW

6. Mapa SUW + Schemat

UNIEWAŻNIENIE  POSTĘPOWANIA

.........................................................................................................................................................................................................................................................

ZP/ 42 /2019

 

Sukcesywna dostawa artykułów biurowych do Stołecznego Centrum Opiekuńczo- Leczniczego Sp. z o.o.

 

Kategoria: Zapytanie o cenę ofertową

Data publikacji: 05 września 2019 r. 

Termin składanie ofert: do dnia 13 września 2019 r. do godz. 11:00

1. Zaproszenie do składania ofert

2. Zał. nr 1 - Formularz ofertowy i oświadczenia

3. Zał. nr 2 - Formularz asortymentowo- cenowy

4. Zał. nr 2 - Formularz asortymentowo- cenowy - wersja edytowalna dla Wykonawców

5. Zał. nr 3 - Wzór umowy

6. Zał. nr 4 - Informacja o RODO

7. Rozstrzygnięcie postępowania

..........................................................................................................................................................................................................................................................

ZP/ 38 /2019

 

Sukcesywna dostawa artykułów biurowych do Stołecznego Centrum Opiekuńczo- Leczniczego Sp. z o.o.

 

Kategoria: Zapytanie o cenę ofertową

Data publikacji: 27 sierpnia 2019 r. 

Termin składanie ofert: do dnia 04 września 2019 r. do godz. 11:00

1. Zaproszenie do składania ofert

2. Zał. nr 1 - Formularz ofertowy i oświadczenia

3. Zał. nr 2 - Formularz asortymentowo- cenowy

4. Zał. nr 2 - Formularz asortymentowo- cenowy - wersja edytowalna dla Wykonawców

5. Zał. nr 3 - Wzór umowy

6. Zał. nr 4 - Informacja o RODO

7. Unieważnienie postępowania

..........................................................................................................................................................................................................................................................

ZP/ 37 /2019

 

Sukcesywna dostawa druków do Stołecznego Centrum Opiekuńczo- Lecziczego Sp. z o.o.

 

Kategoria: Zapytanie o cenę ofertową

Data publikacji: 27 sierpnia 2019 r. 

Termin składanie ofert: do dnia 04 września 2019 r. do godz. 11:00

1. Zaproszenie do składania ofert

2. Zał. nr 1 - Formularz ofertowy i oświadczenia

3. Zał. nr 2 - Formularz asortymentowo- cenowy

4. Zał. nr 2 - Formularz asortymentowo- cenowy - wersja edytowalna dla Wykonawców

5. Zał. nr 3 Wzór umowy

6. Zał. nr 4 - Informacja o RODO

7. Rozstrzygnięcie postępowania

..........................................................................................................................................................................................................................................................

ZP-31/2019

Nazwa postępowania: „Sukcesywna dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku. do Stołecznego Centrum Opiekuńczo-Leczniczego Sp. z o. o. przy ul. Mehoffera 72/74, 03-131 Warszawa”

Kategoria: Zapytanie ofertowe

Data publikacji: 28 czerwca 2019 r. 

Termin składanie ofert: 05 lipca 2019 r. do godz. 10.00

Termin otwarcia ofert: 05 lipca 2019 r. o godz. 10.15

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert

Termin składanie ofert: 08 lipca 2019 r. do godz. 10.00

Termin otwarcia ofert: 08 lipca 2019 r. o godz. 10.15

1. Zaproszenie do składania ofert + informacja RODO - nieaktualne

1a. Zaproszenie do składania ofert + informacja RODO - obowiązujące

2. Formularz ofertowy

3. Formularz asortymentowo cenowy

3. Projekt umowy - nieaktualny

3a. Projekt umowy - obowiązujący

4. Odpowiedzi na pytania z dn. 3.07.2019

 

5. Rozstrzygnięcie postępowania

.........................................................................................................................................................................................................................................................

ZP-30/2019

Nazwa postępowania: „Remont pomieszczeń oddziału V należącego do Stołecznego Centrum Opiekuńczo-Leczniczego Sp. z o. o.
przy ul. Mehoffera 72/74, 03-131 Warszawa”

Kategoria: Zapytanie ofertowe

Data publikacji: 28 czerwca 2019 r. 

Termin składanie ofert: 05 lipca 2019 r. do godz. 10.15

Termin otwarcia ofert: 05 lipca 2019 r. o godz. 10.30

 

1. Zaproszenie do składania ofert + informacja RODO

2. Formularz ofertowy

3. Projekt umowy

4. Unieważnienie

 

.........................................................................................................................................................................................................................................................

ZP/29/2019

Przedmiotem zamówienia jest aparat do mierzenia ciśnienia krwi wraz z stetoskopem – 1 szt.

oraz glukometr – 1 szt. 

Szczegółowy  opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku Nr 1.1 i 1.2 do zaproszenia. 

Postępowanie prowadzone jest w ramach projektu  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem. Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej; poddziałania 9.2.2 Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych, zgodnie umową do dofinansowanie nr RPMA 09.02.02-14-A 708/18. Tytuł projektu: „Dzienny Dom Opieki Medycznej dla osób starszych i niesamodzielnych w Stołecznym Centrum Opiekuńczo Leczniczym w Warszawie”.  RPO WM na lata 2014-2020.

Kategoria: Zapytanie ofertowe

Data publikacji: 19 czerwca 2019 r. 

Termin składanie ofert: 24 czerwca 2019 r. do godz. 15.00

Termin otwarcia ofert: 24 czerwca 2019 r. o godz. 15.15

 

 

1. Zaproszenie do składania ofert i formularz ofertowy

2. Projekt umowy

3. Unieważnienie

 

.........................................................................................................................................................................................................................................................

ZP/24/2019

„Wywóz odpadów powstałych podczas wykonania robót rozbiórkowych ok 850 m3 oraz roboty rozbiórkowe  ok. 70 m2 ściany z cegły, wywiezienie, a także wywiezienie gruzu rozbiórce tej ściany oraz  uporządkowaniem terenu po prowadzonych pracach Po utylizacji odpadów Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kartę utylizacji odpadów. Teren na którym będą prowadzone prace należy do Stołecznego Centrum Opiekuńczo-Leczniczego Sp. z o. o. przy ul. Mehoffera 72/74, 03-131 Warszawa

Kategoria: Rozeznanie cenowe

Data publikacji: 14 czerwca 2019 r. 

Termin składanie ofert: 01 lipca 2019 r. godz. 10:15

Termin otwarcia ofert: 01 lipca 2019 r. godz. 10:30

 

 

1. Zaproszenie do składania ofert

2. Formularz ofertowy.

4. Projekt umowy

5. Rozstrzygnięcie postępowania

 

.........................................................................................................................................................................................................................................................

 

​Z-25/2019

„Przebudowa układu pomiarowego kompleksu zlokalizowanego przy ul. Mehoffera 72/74 w Warszawie należącego
do  Stołecznego Centrum Opiekuńczo-Leczniczego Sp. z o. o.”

​Kategoria: Rozeznanie cenowe

Data publikacji: 22 maja 2019 r. 

Termin składanie ofert: 06 czerwca 2019 r. godz. 10:15

Termin otwarcia ofert: 06 czerwca 2019 r. godz. 10:30

 

 

1. Zaproszenie do składania ofert

2. Formularz ofertowy.

3. Przedmiary

4. Projekt umowy

5. Dokumentacja opis

6. Rysunki mapy E-1

7 Rysunki mapy E-2

8 Rysunki mapy E-3

9 Rysunki mapy E-4

10 Rysunki mapy E-5

11. Informacja RODO

12. Rozstrzygnięcie postępownia

.........................................................................................................................................................................................................................................................

 

ZP/ 20 /2019

 

Sukcesywna dostawa pasków do pomiaru poziomu cukru we krwi przy użyciu glukometrów Accu-Chec performa i Accu- Chek performa nano do Stołecznego Centrum Opiekuńczo- Lecziczego Sp. z o.o.

 

Kategoria: Zapytanie o cenę ofertową

Data publikacji: 06 maja 2019 r. 

Termin składanie ofert: do dnia 14 maja 2019 r. do godz. 10:00

Przedłużenie terminu składania ofert: do dnia 15 maja 2019r do godz. 10:00

1. Zaproszenie do składania ofert

2. Zał. nr 1 - Formularz ofertowo-cenowy

3. Zał. nr 2 - Wzór umowy

4. Zał. nr 3 - Informacje o RODO

5. Odpowiedzi na pytania

6. Zał. nr 2 - Formularz ofertowo- cenowy AKTUALNY FORMULARZ: skorygowano ilość opakowań

7. Rozstrzygnięcie

.........................................................................................................................................................................................................................................................

ZP/ 21 /2019

 

Usługi w zakresie wykonywania zadań pracownika socjalnego na potrzeby Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego przy ul. Mehoffera 72/74 w Warszawie wchodzącego w skład Stołecznego Centrum Opiekuńczo- Leczniczego Sp. z o.o.

 

Kategoria: Zapytanie o cenę ofertową

Data publikacji: 30 kwietnia 2019 r. 

Termin składanie ofert: do dnia 08 maja 2019 r. do godz. 13:00

1. Zaproszenie do składania ofert

2. Zał. nr 1 - Formularz ofertowo-cenowy

3. Zał. nr 2 - Wzór umowy

4. Zał. nr 3 - Zakres obowiązków służbowych, uprawnień i odpowiedzialności pracownika socjalnego w SCOL Sp. z o.o.

5. Zał nr 4 - Informacje o RODO

6. Zał. nr 5 - Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

7. Rozstrzygniecie

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZP/ 19 /2019

 

Wykonanie obowiązkowych okresowych (rocznych i półrocznych) przeglądów budynków, budowli, obiektów budowlanych w Zakładach Opiekuńczo- Leczniczych wchodzących w skład Stołecznego Centrum Opiekuńczo- Leczniczego Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Mehoffera 72/74, 03 - 131 Warszawa

 

Kategoria: Zapytanie o cenę ofertową

Data publikacji: 30 kwietnia 2019 r. 

Termin składanie ofert: do dnia 08 maja 2019 r. do godz. 10:00

1. Zaproszenie do składania ofert

2. Zał. nr 1 - Formularz ofertowo-cenowy

3. Zał. nr 2 - Wzór umowy

4. Zał. nr 3 - Wykaz przeglądów do 31 maja

5. Zał nr 4 - Wykaz przeglądów do 30 listopada

6. Zał. nr 5a - Wykaz powierzchni budynków

7. Zał. nr 5b - Tabela oceny stanu technicznego elementów obiektu

8. Zał. nr 6 - Informacja o RODO

9. Odpowiedź na pytanie

10. Rozstrzygnięcie

 

==========================================================================================================================

ZP/15/2019

„Przebudowa układu pomiarowego kompleksu zlokalizowanego przy ul. Mehoffera 72/74 w Warszawie należącego
do  Stołecznego Centrum Opiekuńczo-Leczniczego Sp. z o. o.”

Kategoria: rozeznanie cenowe

Data publikacji: 12 kwietnia 2019 r. 

Termin składanie ofert: 29 kwietnia 2019 r. godz. 10:15

Termin otwarcia ofert: 29 kwietnia 2019 r. godz. 10:30

Uwaga: zmiana terminu składania ofert: do dnia 30 kwietnia 2019r. do godz. 10:15

w związku z dodaniem dokumentów

Termin otwarcia ofert: 30 kwietnia 2019r godz. 10:30

1. Zaproszenie do składania ofert

2. Formularz ofertowy.

3.Przedmiary

4. Projekt umowy

5..Dokumentacja opis

6. Rysunki mapu E-1

7 Rysunki mapu E-2

8 Rysunki mapu E-3

9 Rysunki mapu E-4

10 Rysunki mapu E-5

11. Informacja RODO dla wykonawców.pdf

12. Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej -  w Informacji o RODO

13. Informacja z otwarcia ofert

14. Unieważnienie postępowania

 

 

​ZP/13/2019

Wykonanie dokumentacji projektowej, kosztorysu inwestorskiego oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla realizacji zadania pn. „Przeprowadzenie modernizacji pomieszczeń przeznaczonych na składowanie odpadów medycznych oraz miejsc na odpady komunalne w zakładach należących do Stołecznego Centrum ZOL przy ul. Mehoffera 72/74 w Warszawie.”  

​Kategoria: rozeznanie cenowe

Data publikacji: 21 marca 2019 r. 

Termin składanie ofert: 29 marca 2019 r. godz. 10:15

Termin otwarcia ofert: 29 marca 2019 r. godz. 10:30

1. Zaproszenie do składania ofert z załącznikami

2. Formularz ofertowy.

3. Projekt umowy

4. Wykaz osób

5. Informacja RODO dla wykonawców.pdf

6. Rozstrzygnięcie

 

ZP/ 11 /2019

 

Transport posiłków dla pacjentów z kuchni zakładowej z Zakładu przy ul. Mehoffera 72/74 w Warszawie do Zakładu przy ul. Szubińskiej 4 w Warszawie należących do SCOL Sp. z o.o.

 

Kategoria: Zapytanie o cenę ofertową

Data publikacji: 21 marca 2019 r. 

Termin składanie ofert: 29 marca 2019 r. godz. 09:00

Termin otwarcia ofert: 29 marca 2019 r. godz. 10:00

1. Zaproszenie do składania ofert

2. Zał. nr 1 - Formularz ofertowo-cenowy

3. Zał. nr 2 - Wzór umowy

4. Zał. nr 3 - Informacja dla Wykonawców o RODO

5. Rozstrzygnięcie

==========================================================================================================================

ZP/12/2019

Wykonanie dokumentacji projektowej, kosztorysu inwestorskiego oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla realizacji zadania pn. „Przeprowadzenie modernizacji magazynu praz wykonanie elewacji budynku części kuchennej wraz z modernizacja dwóch ramp magazynowych w ZOL przy ul. Mehoffera 72/74 w Warszawie.”

 

Kategoria: rozeznanie cenowe

Data publikacji: 20 marca 2019 r. 

Termin składanie ofert: 28 marca 2019 r. godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 28 marca 2019 r. godz. 10:15

1. Zaproszenie do składania ofert z załącznikami

2. Formularz ofertowy.

3. projekt umowy

4. Wykaz osób

5. Informacja RODO dla wykonawców.pdf

6. Rozstrzygnięcie postępowania

==========================================================================================================================

ZP/10/2019

Sukcesywna dostawa do Zakładów Opiekuńczo -Leczniczych wchodzących w skład Stołecznego Centrum Opiekuńczo Leczniczego Sp. z o.o.
w Warszawie środków czystości, artykułów higienicznych i artykułów gospodarczych. 

 

Kategoria: Zapytanie o cenę ofertową

Data publikacji: 14 marca 2019 r. 

Termin składanie ofert: 22 marca 2019 r. godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 22 marca 2019 r. godz. 10:30

1. Zaproszenie do składania ofert z załącznikami.pdf

2. Formularz ofertowy.docx

3. Arkusz wyceny.docx

4. Informacja RODO dla wykonawców.pdf

5. Odpowiedź na wniesione zapytania.pdf

6. Informacja o złożonych ofertach, informacja o wyborze wykonawcy.pdf

=====================================================================================================================

 

ZP/ 9 /2019

 

Sukcesywna dostawa rękawic diagnostycznych nitrylowych do Stołecznego Centrum Opiekuńczo- Leczniczego Sp. z o.o., ul. Mehoffera 72/74,

03-131 Warszawa

 

Kategoria: Zapytanie o cenę ofertową

Data publikacji: 11 marca 2019 r. 

Termin składanie ofert: 19 marca 2019 r. godz. 12:00

Termin otwarcia ofert: 19 marca 2019 r. godz. 12:30

1. Zaproszenie do składania ofert

2. Zał. nr 1 - Formularz ofertowo-cenowy

3. Zał. nr 2 Formularz asortymentowo- cenowy

4. Zał. nr 2 - Wzór umowy

5. Zał. nr 4 - Informacja dla Wykonawców o RODO

6. Zał. nr 1. - Wersja edytowalna dla Wykonawców

7. Zał. nr 2 - Wersja edytowalna dla Wykonawców

8. Rozstrzygnięcie

..................................................................................................................................................................................................................................................................................

ZP/ 8 /2019

Budowa wizerunku Stołecznego Centrum Opiekuńczo- Leczniczego Sp. z o.o.

 

Kategoria: Zapytanie o cenę ofertową

Data publikacji: 8 marca 2019 r. 

Termin składanie ofert: 18 marca 2019 r. godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 18 marca 2019 r. godz. 10:30

1. Zaproszenie do składania ofert

2. Zał. nr 1 - Formularz ofertowo-cenowy

3. Zał. nr 2 - Wzór umowy

4. Zał. nr 3 - Informacja dla Wykonawców o RODO

5. Odpowiedzi na pytania

6. Rozstrzygnięcie

...................................................................................................................................................................................................................................................................................

ZP/ 7 /2019

Sukcesywna dostawa myjek jednorazowych dla pacjentów do Stołecznego Centrum Opiekuńczo- Leczniczego Sp. z o.o.

 

Kategoria: Zapytanie o cenę ofertową

Data publikacji: 28 lutego 2019 r. 

Termin składanie ofert: 8 marca 2019 r. godz. 12:00

Termin otwarcia ofert: 8 marca 2019 r. godz. 12:30

1. Zaproszenie do składania ofert

2. Zał. nr 1 - Formularz ofertowo-cenowy

3. Zał. nr 2 - Formularz asortymentowo - cenowy

4. Zał. nr 3 - Wzór umowy

5. Zał. nr 4 - Informacja dla Wykonawców o RODO

6. Odpowiedzi na pytania

7. Odpowiedź na pytanie

8. Rozstrzygnięcie postępowania

===========================================================================================================================

ZP/2/2019

Dostawa materiałów opatrunkowych dla Stołecznego Centrum Opiekuńczo Leczniczego Sp. z o.o. w Warszawie na potrzeby Zakładów Opiekuńczo - Leczniczych przy ul. Olchy 8, ul. Mehoffera 72/74, ul. Szubińskiej 4 w Warszawie

 

Kategoria: Zapytanie o cenę ofertową

Data publikacji: 16 styczeń 2019 r. 

Termin składanie ofert: 28 styczeń 2019 r. godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 28 styczeń 2019 r. godz. 10:30

1. Zaproszenie do składania ofert z załącznikami.pdf

2. Formularz ofertowy.docx

3. Arkusz wyceny.docx

4. Odpowiedzi na wniesione zapytania1.pdf

5. Odpowiedź na wniesione zapytanie2.pdf

6. Rozstrzygnięcie postępowania

===========================================================================================================================

ZP/1/ 2019

Sukcesywny, bezgotówkowy zakup paliwa i usług mycia dla pojazdów służbowych i sprzętu Stołecznego Centrum Opiekuńczo- Leczniczego Sp. z o.o. o wartości nie przekraczającej równowartości 30 000 euro bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych

Kategoria: Zapytanie ofertowe

Data publikacji:  09.01.2019 r.

Składanie ofert: do dnia  17.01.2019 r., do godz. 13:00

Załączniki:

1. Zaproszenie do składania ofert.

2. Zał. nr 1 do zaproszenia – Formularz ofertowo- cenowy

3. Zał. nr 2 do zaproszenia – Wzór umowy

4. Rozstrzygnięcie postępowania