Zamówienia publiczne poniżej kwoty 30 000 Euro

Stołeczne Centrum Opiekuńczo - Lecznicze świadczy najwyższy poziom usług dla osób dorosłych. Oferujemy opiekę profesjonalnego zespołu, który zapewniają wysoki poziom leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji.

................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

....................................................................................................................................................................................................................................................

ZP/ 56/ 2018

Dostawa 10 sztuk ssaków elektrycznych wraz z uruchomieniem, przeszkoleniem pracowników oraz serwisem w okresie 24-miesięcznej gwarancji do Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego przy ul. Mehoffera 72/74 w Warszawie, wchodzącego w skład Stołecznego Centrum Opiekuńczo- Leczniczego Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Mehoffera 72/74, (03-131) Warszawa

Kategoria: Zapytanie ofertowe

Data: 14. 08. 2018 r.

Składanie ofert: 21 sierpnia 2018 r., do godz. 11:00

Załączniki:

1. Zaproszenie do składania ofert.

2. Zał. nr 1 Opis przedmiotu zamówienia

3. Zał. nr 2 Formularz ofertowo- cenowy z oświadczeniami

4. Zał. nr 3 Wzór umowy z Wykonawcą

5. Zał. nr 4 Informacja dla Wykonawców (RODO)

6. Zał. nr 5 Zestawienie parametrów oferowanego sprzętu (skan)

7. Zał. nr 5 Zestawienie parametrów oferowanego sprzętu (wersja edytowalna dla Wykonawców)

8. Odpowiedź na wniesione zapytania do treści opisu parametrów ssaka.

9. Informacja o złożonych ofertach w postępowaniu.

10.Informacja o unieważnieniu postępowania.

.............................................................................................................................................................................................................................................................................

ZP/55/2018

Pielęgnacja drzew i krzewów na terenie ZOL ul. Olchy 8, 04-837 Warszawa Radość

Kategoria: Zapytanie ofertowe

Data: 24 lipca 2018 r.

Składanie ofert: 31 lipca 2018 r. do godz. 10:00

Załączniki:

1. Zaproszenie do składania ofert.

2. Formularz ofertowo-cenowy.

3. Wzór umowy.

4. Informacja dla wykonawców - RODO

5. Informacja z sesji otwarcia ofert.

6. Informacja o wyborze Wykonawcy

                                                                                                                                                                                                                     

ZP/54/2018

Sukcesywna dostawa konfekcjonowanych artykułów spożywczych na potrzeby żywieniowe pacjentów Centrum Opiekuńczo - Leczniczego
Sp.  z o.o. w Warszawie  z siedziba ul. Mehoffera 72/74, 03-131 Warszawa

Kategoria: Zapytanie ofertowe

Data: 23 lipca 2018 r.

Składanie ofert: 30 lipca 2018 r. do godz. 10:00

Załączniki:

1. Zaproszenie do składania ofert.

2. Formularz ofertowo-cenowy wraz z oświadczeniem Wykonawcy(zał. Nr 2 do zapytania).

3. Arkusz wyceny konfekcjonowanych artykułów spożywczych.

4. Informacja o złożonych w postępowaniu ofertach.

5. Informacja o wyborze oferty.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

​ZP/52/2018

Wywóz i unieszkodliwienie odpadów medycznych z Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego im. Sue Ryder przy ul. Mehoffera 72/74, Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego przy ul. Olchy 8 i Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego przy ul. Szubińskiej 4 oraz Geriatrycznego Centrum Medycznego przy Al. Wilanowskiej 257 wchodzących w skład Stołecznego Centrum Opiekuńczo- Leczniczego Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Mehoffera 72/74.

Kategoria: Zapytanie ofertowe

Data: 16 lipca 2018 r.

Składanie ofert: 23 lipca 2018 r. do godz. 10:00

Załączniki:

1. Zaproszenie do składania ofert.

2. Formularz ofertowo-cenowy wraz z oświadczeniem Wykonawcy.

3. Wzór umowy.

4. Odpowiedź na pytanie

5. Informacje dla Wykonawców

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZP/53/2018

Usługi w zakresie pielęgnacji terenów zielonych na terenie ZOL ul. Mehoffera 72/74 w Warszawie.

Kategoria: Zapytanie ofertowe

Data: 10 lipca 2018 r.

Składanie ofert: 17 lipca 2018 r. do godz. 10:00

Załączniki:

1. Zaproszenie do składania ofert.

2. Formularz ofertowo-cenowy.

3. Wzór umowy.

4. Informacja dla wykonawców - RODO

5. Informacja o wyborze Wykonawcy

                                                                                                                                                                                                                                                                                       

ZP/51/2018

Dostawa i montaż zestawu antenowego oraz 32 szt. odbiorników telewizyjnych w SCOL przy ul. Mehoffera w Warszawie 

Kategoria: Zapytanie ofertowe

Data: 5 lipca 2018 r.

Składanie ofert: 12 lipca 2018 r. do godz. 10:00

Załączniki:

1. Zaproszenie do składania ofert.

2. Formularz ofertowo-cenowy.

3. Wzór umowy.

4. Informacja dla wykonawców - RODO

5. Informacja o wyborze Wykonawcy

                                                                                                                                                                                                                                   

ZP/49/2018

Opracowanie dokumentacji projektowej ,kosztorysów i przedmiarów robót na wykonanie:
- ściany oddzielenia przeciwpożarowego w kotłowni,

-przebudowę stacji gazowej na punk pomiarowy ilości pobranego gazu,

-przyłącza i instalacji gazowej do nowego kotła,

-instalacji pary w kotłowni dla nowego kotła

na terenie Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego przy ul. Mehoffera 72/74, 03-131 Warszawa

Kategoria: Zapytanie ofertowe

Data: 29 czerwca 2018 r.

Składanie ofert i otwarcie ofert: 09 lipca 2018 r. do godz. 10:00

 

Załączniki:

1. Zaproszenie do składania ofert.

2. Formularz ofertowy z załącznikami -docx.

3. Informacja o złożonych ofertach i wyborze wykonawcy.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ZP/50/2018

Budowa wizerunku Stołecznego Centrum Opiekuńczo- Leczniczego Sp. z o.o.

Kategoria: Zapytanie ofertowe

Data: 28 czerwca 2018 r.

Składanie ofert: 03 lipca 2018 r. do godz. 10:00

Załączniki:

1. Zaproszenie do składania ofert.

2. Formularz ofertowo-cenowy z oświadczeniem.

3. Wzór umowy.

4. Informacja dla wykonawców - RODO

5. Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

6. Informacja o wyborze Wykonawcy

...............................................................................................................................................................................................................................................

ZP/47/2018

Budowa wizerunku Stołecznego Centrum Opiekuńczo- Leczniczego Sp. z o.o.

Kategoria: Zapytanie ofertowe

Data: 20 czerwca 2018 r.

Składanie ofert: 25 czerwca 2018 r. do godz. 10:00

Załączniki:

1. Zaproszenie do składania ofert.

2. Formularz ofertowo-cenowy z oświadczeniem.

3. Wzór umowy.

4. Informacja dla wykonawców - RODO

5. Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

6. Unieważnienie postępowania

.................................................................................................................................................................................

ZP/46/2018

Sukcesywna dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku - Cewnik zewnętrzny jednoczęściowy elastyczny, hypoalergiczny, przezroczysty silikonowy UltraFlex

Kategoria: Zapytanie ofertowe

Data: 18 czerwca 2018 r.

Składanie ofert: 28 czerwca 2018 r. do godz. 10:30

Załączniki:

1. Zaproszenie do składania ofert.

2. Formularz ofertowy.

3. Wzór umowy.

4. Informacja dla wykonawców - RODO

5. Unieważnienie postępowania.

                                                                                                                                                                                                                                                                                       

ZP/45/2018

Sukcesywna dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku - rurka metalowa srebrzona do tchawicy typu Luer bez okienka,  różne rozmiary.

Kategoria: Zapytanie ofertowe

Data: 18 czerwca 2018 r.

Składanie ofert: 28 czerwca 2018 r. do godz. 10:00

Załączniki:

1. Zaproszenie do składania ofert.

2. Formularz ofertowy.

3. Wzór umowy.

4. Informacja dla wykonawców - RODO

5. Informacja o wyborze Wykonawcy

                                                                                                                                                                                                                                                                                     

​ZP/43/2018

Dzierżawa 21 dystrybutorów wody z butli z funkcją podgrzewania i chłodzenia oraz sukcesywna dostawa wody źródlanej w butlach o  pojemności ~19-20 l kompatybilnych z dystrybutorami przez okres 24 miesięcy dla Zakładów Opiekuńczo - Leczniczych wchodzących
w skład Stołecznego Centrum Opiekuńczo - Leczniczego Sp. z o.o.  z siedziba ul. Mehoffera 72/74 , 03-131 Warszawa

Kategoria: Zapytanie ofertowe

Data: 13 czerwca 2018 r.

Składanie ofert:  21 czerwca  2018 r. do godz. 10:00

Otwarcie ofert:   21 czerwca 2018 r. godz. 10:30


Załączniki:
1. Zaproszenie do składania ofert z załącznikami

2 Formularz oferty .docx.

3. Druk Oświadczenia.docx.

4.Informacja z sesji otwarcia i wyborze wykonawcy.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ZP/40.1/2018

Wykonanie podestów, zjazdów, schodów oraz ścieżek komunikacyjnych przy budynku głównym, oddział I na terenie Stołecznego Centrum Opiekuńczo-Leczniczego Sp. z o.o. ul. Mehoffera 72/74 w Warszawie. 

Kategoria: Zapytanie ofertowe

Data: 16 maja 2018 r.

Składanie ofert: 21 maja 2018 r. do godz. 10:00

Załączniki:

1. Zaproszenie do składania ofert.

2. Formularz ofertowy.

3. Wzór umowy.

4. Zakres robót- rozbiórka i wyrównanie terenu.

5. Zakres robót - podesty, schody, zjazdy, ścieżki komunikacyjne. 

6. Informacja o wyborze Wykonawcy.

.......................................................................................................................................................................................................................................................

ZP/40/2018

Wykonanie podestów, zjazdów, schodów oraz ścieżek komunikacyjnych przy budynku głównym, oddział I na terenie Stołecznego Centrum Opiekuńczo-Leczniczego Sp. z o.o. ul. Mehoffera 72/74 w Warszawie. 

Kategoria: Zapytanie ofertowe

Data: 8 maja 2018 r.

Składanie ofert: 15 maja 2018 r. do godz. 10:00

Załączniki:

1. Zaproszenie do składania ofert.

2. Formularz ofertowy.

3. Wzór umowy.

4. Zakres robót- rozbiórka i wyrównanie terenu.

5. Zakres robót - podesty, schody, zjazdy, ścieżki komunikacyjne. 

6. Unieważnienie postępowania.

....................................................................................................................................................................................................................................................

ZP/39/2018

Wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Dostosowanie budynku Oddziału VI Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego przy ul. Mehoffera 72/74 wchodzącego w skład Stołecznego Centrum Opiekuńczo-Leczniczego Sp. z o.o. przy ul. Mehoffera 72/74 do wymogów określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymogów jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą”

Data: 08.05.2018 r.

Składanie ofert: 24 maja 2018 r. do godz. 9:30

Załączniki:

1.Ogłoszenie o zamówieniu.

2. SIWZ wraz z załącznikami.

3. Załączniki do SIWZ (wersja edytowalna).

4. Informacja z sesji otwarcia ofert.

5. Informacja o wyborze Wykonawcy

..........................................................................................................................................................................................................................................

ZP/37/2018

Wykonanie podestów, zjazdów, schodów oraz ścieżek komunikacyjnych przy budynku głównym, oddział I na terenie Stołecznego Centrum Opiekuńczo-Leczniczego Sp. z o.o. ul. Mehoffera 72/74 w Warszawie. 

Kategoria: Zapytanie ofertowe

Data: 27 kwietnia 2018 r.

Składanie ofert: 8 maja 2018 r. do godz. 10:00

Załączniki:

1. Zaproszenie do składania ofert.

2. Formularz ofertowy.

3. Wzór umowy.

4. Zakres robót- rozbiórka i wyrównanie terenu.

5. Zakres robót - podesty, schody, zjazdy, ścieżki komunikacyjne. 

6. Unieważnienie postępowania.

......................................................................................................................................................................................................................................

ZP/32/2018

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu obowiązkowych okresowych (rocznych i półrocznych) przeglądów budynków, budowli, obiektów budowlanych w Zakładach Opiekuńczo- Leczniczych wchodzących w skład Stołecznego Centrum Opiekuńczo- Leczniczego z siedzibą przy ul. Mehoffera 72/74, 03-131 Warszawa.
Kategoria: Zapytanie ofertowe
Data: 26 kwietnia 2018 r.

Składanie ofert: 07 maja 2018 r. do godz. 12.00

 

Załączniki:

1. Zaproszenie do składania ofert.

2. Formularz ofertowo-cenowy i oświadczenia

3. Wzór umowy

4. Załącznik nr 3 - Wykaz przeglądów cz. I

5. Załącznik nr 4 - Wykaz przeglądów - cz. II

6. Załącznik nr 5 - Wykaz powierzchni budynków

7. Informacja dla Wykonawców o złożonych ofertach i wyborze Wykonawcy

......................................................................................................................................................................................................................................

ZP/33/2018

Wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Dostosowanie budynku Oddziału VI Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego przy ul. Mehoffera 72/74 wchodzącego w skład Stołecznego Centrum Opiekuńczo-Leczniczego Sp. z o.o. przy ul. Mehoffera 72/74 do wymogów określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymogów jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą”

Kategoria: Zapytanie ofertowe

Data: 18 kwietnia 2018 r.

Składanie ofert: 25 kwietnia 2018 r. do godz. 10.00

Załączniki:

1. Ogłoszenie

2. SIWZ

3. Załącznik do SIWZ

4. Załącznik do SIWZ (wersja edytowalna)

5. Informacja z sesji otwarcia ofert.

6. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

 

 

..................................................................................................................................................................................................................................................................................

ZP/34/2018

Transport posiłków dla pacjentów z kuchni zakładowej z Zakładu przy ul. Mehoffera 72/74 w Warszawie do Zakładu przy ul. Szubińskiej 4 w Warszawie należących do SCOL Sp. z o.o.
Kategoria: Zapytanie ofertowe
Data: 18 kwietnia 2018 r.

Składanie ofert: 23 kwietnia 2018 r. do godz. 9.00

 

Załączniki:

1. Zaproszenie do składania ofert.

2. Formularz ofertowo-cenowy i oświadczenie

3. Wzór umowy

4. Informacja dla Wykonawców o złożonych ofertach i wyborze Wykonawcy

.............................................................................................................................................................................................................................................................................

ZP/30/2018

Wywóz i utylizacja odpadów z kuchni zbiorowego żywienia na potrzeby Zakładu przy ul. Mehoffera 72/74, Zakładu przy ul. Olchy 8 i Zakładu przy ul. Szubińskiej 4 należących do SCOL Sp. z o.o.
Kategoria: Zapytanie ofertowe
Data: 13 kwietnia 2018 r.

Składanie ofert: 18 kwietnia 2018 r. do godz. 11.00

 

Załączniki:

1. Zaproszenie do składania ofert.

2. Formularz ofertowo-cenowy (Word).

3. Wzór umowy

4. Informacja dla Wykonawców o złożonych ofertach i wyborze Wykonawcy

............................................................................................................................................................................................................................................................

 

ZP/15/2018

Dostawa dwóch bemarów jezdnych na potrzeby Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego przy ul. Mehoffera 72/74 w Warszawie, należącego do Stołecznego Centrum Opiekuńczo- Leczniczego Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 03 - 131, przy ul. Mehoffera 72/74.
Kategoria: Zapytanie ofertowe
Data: 13 kwietnia 2018 r.

Składanie ofert: 20 kwietnia 2018 r. do godz. 12.00

 

Załączniki:

1. Zaproszenie do składania ofert.

2. Formularz ofertowo-cenowy (Word).

3. Wzór umowy

4. Odpowiedź na pytanie

5. Informacja dla Wykonawców o złożonych ofertach i wyborze Wykonawcy

 

........................................................................................................................................................................................................................................

ZP/28/2018

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie medycyny pracy na potrzeby Stołecznego Centrum Opiekuńczo- Leczniczego Sp. z o.o. 
Kategoria: Zapytanie ofertowe
Data: 06 kwietnia 2018 r.

Składanie ofert: 11 kwietnia 2018 r. do godz. 12.00

 

Załączniki:

1. Zaproszenie do składania ofert.

2. Formularz ofertowy (Word).

3. Formularz asortymentowo- cenowy

4 Oświadczenia Wykonawcy

5. Wzór umowy

6. Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

7. Informacja dla Wykonawców o złożonych ofertach i wyborze  Wykonawcy

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ZP/29/2018

Modernizacja rozdzielni elektrycznej zasilającej Oddziały I, II, II, Kuchnie zbiorowego żywienia oraz pomieszczenia administracji w budynku Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego przy ul. Mehoffera 72/74 wchodzącego w skład Stołecznego Centrum Opiekuńczo -Leczniczego Sp. z o.o. w Warszawie.
Kategoria: Zapytanie ofertowe
Data: 06 kwietnia 2018 r.

Składanie ofert: 11  kwietnia 2018 r. do godz. 10.00

 

Załączniki:

1. Zaproszenie do składania ofert.

2. Formularz ofertowy (Word).

3.Informacja dla wykonawców o przedłużeniu terminu składania ofert.

4.Informacja o złożonych ofertach, o wyborze oferty

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ZP/25/2018

Sukcesywna dostawa pasków do pomiaru poziomu cukru we krwi przy użyciu glukometrów Accu- Chek Performa Nano dla ZOL przy ul. Mehoffera 72/74, ZOL przy ul. Olchy 8, ZOL przy ul. Szubińskiej 4, wchodzących w skład Stołecznego Centrum Opiekuńczo- Leczniczego Sp. z o.o.
Kategoria: Zapytanie ofertowe
Data: 29.03.2018 r.

Składanie ofert: 04.04.2018 r. do godz. 12.00

 

Załączniki:

1. Zaproszenie do składania ofert

2. Formularz ofertowo- cenowy

3. Wzór umowy

4. Odpowiedź na pytanie

5. Informacja dla Wykonawców o złożonych ofertach i wyborze Wykonawcy

ZP/23/2018

Budowa wizerunku Stołecznego Centrum Opiekuńczo- Leczniczego Sp. z o.o. poprzez tworzenie serwisów promocyjnych.
Kategoria: Zapytanie ofertowe
Data: 16.03.2018 r.

Składanie ofert: 20.03.2018 r. do godz. 10.00

Załączniki:

1. Zaproszenie do składania ofert

2. Formularz ofertowo- cenowy

3. Wzór umowy

4. Informacja dla Wykonawców o złożonych ofertach i Wyborze Wykonawcy

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ZP/22/2018

Dostawa i montaż windy przyschodowej (platformy schodowej) dla osób niepełnosprawnych w Zakładzie Opiekuńczo- Leczniczym przy ul. Mehoffera 72/74 w Warszawie wchodzącym w skład Stołecznego Centrum Opiekuńczo- Leczniczego Sp. z o.o. w Warszawie z siedzibą ul. Mehoffera 72/74, 03-131 Warszawa.
Kategoria: Zapytanie ofertowe
Data: 16.03.2018 r.

Składanie ofert: 20.03.2018 r. do godz. 11.00

Załączniki:

1. Zaproszenie do składania ofert

2. Przykładowy widok windy (platformy schodowej)

3. Formularz ofertowy

4. Wzór umowy

5. Informacja dla Wykonawców o złożonych ofertach i Wyborze Wykonawcy.

6.Informacja o unieważnieniu postępowania.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ZP/13/2018
Przebudowa pomieszczeń z docelowym przeznaczeniem na punkt przyjęć wraz z dostawą wyposażenia /mebli/ w Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym przy ul. Mehoffera 72/74
wchodzącego w skład Stołecznego Centrum Opiekuńczo - Leczniczego Sp. z o.o. przy ul. Mehoffera 72/74, 03-131 Warszawa

Kategoria: Zapytanie ofertowe

Rodzaj zamówienia: robota budowlana
Data: 16.03.2018 r.

Składanie ofert: 28.03.2018 r.

Załączniki:

1.Zaproszenie do złożenia oferty z załącznikami.

2.Projekt budowlany.

3.Aranżacja przebudowy.

4.Rysunek nadproża.

5.STWiORB.

6.Przedmiar robót.

7.Druk Formularza  ofertowego (Word)).

8.Informacja o złożonych ofertach i wyborze wykonawcy.

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  ____

​ZP/21/2018
Świadczenie usług w zakresie dostępu do Internetu, dzierżawy urządzeń niezbędnych do uruchomienia usługi  oraz zestawienie połączenia pomiędzy placówkami Zamawiającego.

Kategoria: Zapytanie ofertowe
Data: 12.03.2018 r.

Składanie ofert: 16.03.2018 r.

Załączniki:

1. Zaproszenie do składania ofert z załącznikami.

2. Druk Oferty w wersji edytowalnej.

3. Arkusz wyceny - w wersji edytowalnej.

4. Informacja dla wykonawców o złożonych ofertach i wyborze wykonawcy.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZP/20/2018

Sukcesywna dostawa rękawic diagnostycznych winylowych i nitrylowych dla ZOL przy ul. Mehoffera 72/74, ZOL przy ul. Olchy 8, ZOL przy ul. Szubińskiej 4, wchodzących w skład Stołecznego Centrum Opiekuńczo- Leczniczego Sp. z o.o., ul. Mehoffera 72/74, 03-131 Warszawa.
Kategoria: Zapytanie ofertowe
Data: 12.03.2018 r.

Składanie ofert: 20.03.2018 r. do godz. 12.00

Załączniki:

1. Zaproszenie do składania ofert

2. Formularz ofertowy w wersji edytowalnej

3. Arkusz wyceny w wersji edytowalnej

4. Wzór umowy

5. Modyfikacja zaproszenia

6. Odpowiedź na pytanie

7. Odpowiedzi na pytania

8. Informacja dla Wykonawców o złożonych ofertach i wyborze Wykonawcy

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ZP/19/2018

Sukcesywna dostawa do Zakładów Opiekuńczo - Leczniczych wchodzących w skład Stołecznego Centrum Opiekuńczo - Leczniczego Sp. z o.o. przy
ul. Mehoffera 72/74, 03-131 Warszawa Opiekuńczo - Leczniczego Sp. z o.o. w Warszawie z siedzibą ul. Mehoffera 72/74, 03-131 Warszawa środków czystości, artykułów higienicznych i artykułów gospodarczych w asortymencie wskazanym w załączniku Nr 2 do Zaproszenia do składania ofert.
Kategoria: Zapytanie ofertowe
Data: 12-03-2018
Składanie ofert: 20-03-2018 r. do godz. 10:00

Załączniki:

1.Zaproszenie do złożenia oferty z załącznikami.

2.Formularz ofertowy - wersja edytowalna.

3. Arkusz wyceny /załącznik do oferty -wersja edytowalna.

4. Odpowiedź na wniesione zapytania do treści Zaproszenia ....

5. Odpowiedź na wniesione zapytania.

6.Informacja dla wykonawców o złożonych ofertach i wyborze wykonawcy.

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

ZP/16/2018

Dostawa betonowego separatora tłuszczu wraz z osprzętem sygnalizacja przepełnienia separatora), montażem i podłączeniem do istniejącej kanalizacji zewnętrznej dla kuchni Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego przy ul. Mehoffera 72/74 w Warszawie wchodzącego w skład Stołecznego Centrum Opiekuńczo - Leczniczego  Sp. z o.o. w Warszawie z siedzibą ul. Mehoffera 72/74, 03-131 Warszawa
Kategoria: Zapytanie ofertowe
Data: 02-03-2018
Składanie ofert: 19-03-2018 r. do godz. 10:00

Załączniki:

1.Zaproszenie do złożenia oferty

2.Załączniki do Zaproszenia do złożenia oferty

3.Formularz ofertowy w wersji edytowalnej.

4. Informacja o przedłużeniu składania ofert.

5. Informacja dla wykonawców  o złożonych ofertach w postępowaniu i wyborze oferty.

 

................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

ZP/14/2018

Sukcesywna dostawa materiałów opatrunkowych do Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego im. Sue Ryder przy ul. Mehoffera 72/74 w Warszawie, Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego przy ul. Olchy 8 w Warszawie, Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego przy ul. Szubińskiej 4.
Kategoria: Zapytanie ofertowe
Data: 27.02.2018 r.
Składanie ofert: 06.03.2018 r. do godz. 12:00

 

Załączniki:

1. Zaproszenie

2. Formularz ofertowy

3. Formularz asortymentowo-cenowy

4. Umowa

5.Odpowiedzi na wniesione pytania przez wykonawców

6. Informacja o złożonych ofertach i wyborze wykonawców do realizacji przedmiotu zamówienia.

..............................................................................................................................................................................................................................................................
ZP/12/2018

Dostawa do Zakładu Opiekuńczo leczniczego przy ul. Mehoffera 72/74 wchodzącego w skład Stołecznego centrum opiekuńczo leczniczego Sp. z o.o. w Warszawie łóżek/wózków/ kąpielowo - transportowych w ilości 3 szt.
Kategoria: Zapytanie ofertowe
Data: 15.02.2018 r.
Składanie ofert: 22.02.2018 r. do godz. 11:00

Załączniki:

1.Zaproszenie z załącznikami

2.Formularz w wersji edytowalnej.

3.Informacje o:złożonych ofertach , o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZP/5/2018

 

Przedmiotem umowy jest modernizacja instalacji oświetlenia budynku i przyległego terenu w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym przy ul. Szubińskiej 4 wchodzącym w skład Stołecznego Centrum Opiekuńczo – Leczniczego Sp. z o.o. w Warszawie, ul. Mehoffera 72/74, 03-131 Warszawa.

Kategoria: Zapytanie ofertowe o cenę.

​Data: 07 luty 2018 r.

Składanie ofert: 16 luty 2018 r.  do godz. 12:00

 

Załączniki:

1. Zaproszenie do składania ofert.

2. Załączniki do Zaproszenia ....

3.Informacja o zmianie terminu składania ofert.

4.Odpowiedź na wniesione zapytania.

5.Informacja o złożonych ofertach w postępowaniu.

6.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZP/8/2018​

Opracowanie:
Część 1- „Dokumentacji projektowej rozbiórki budynku V Oddziału na terenie Zakładu

                  Opiekuńczo-Leczniczym  przy ul. Mehoffera 72/74 w Warszawie”
Część 2-  „Dokumentacji projektowej rozbiórki w II etapach budynku  kotłowni wolno
                   stającej z wydzielonym garażem na terenie Zakładu  Opiekuńczo-Leczniczym
                   przy ul. Mehoffera 72/74 w Warszawie V Oddziału”        

wchodzących w skład Stołecznego Centrum Opiekuńczo-Leczniczego  Sp. z o.o. przy ul. Mehoffera 72/74
oraz

- uzyskanie w imieniu Zamawiającego prawomocnej decyzji - pozwolenia na dokonanie
  rozbiórki obiektów jeżeli będzie to wynikało z przepisów prawa,
- pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie prowadzonych prac rozbiórkowych,

- przeniesienie praw autorskich na Zamawiającego


Kategoria: Zapytanie ofertowe o cenę.

​Data: 01 luty 2018 r.

Składanie ofert: 12 luty 2018 r.

Załączniki:

1. Zaproszenie do składania ofert.
2. Załączniki do zaproszenia(Formularz ofertowy, wzór umowy)

3. Informacja o złożonych ofertach w postępowaniu

4. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZP/7/2018

Wykonanie ekspertyzy techniczno -konstrukcyjnej budynku wraz z opracowaniem koncepcji aranżacji budynku Oddziału VI w Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym  przy ul. Mehoffera 72/74, wchodzącego  w skład Stołecznego centrum Opiekuńczo - Leczniczego Sp. z o.o. przy ul. Mehoffera 72/74, 01-131 Warszawa

Kategoria: Zapytanie ofertowe o cenę.

Data: 01 luty 2018 r.

Składanie ofert: 09 luty 2018 r.

Załączniki:

1. Zaproszenie do składania ofert.
2. Załączniki do zaproszenia(Formularz ofertowy, wzór umowy)

3. Informacja o złożonych ofertach w postępowaniu

4. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wykonanie prac naprawczych korytarzy na Oddziale IV Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego przy ul. Mehoffera 72/74, wchodzącego  w skład Stołecznego centrum Opiekuńczo - Leczniczego Sp. z o.o. przy ul. Mehoffera 72/74, 01-131 Warszawa

Kategoria: Zapytanie ofertowe o cenę.

Data: 01 luty 2018 r.

Składanie ofert: 12 luty 2018 r.

Załączniki:

1. Zaproszenie do składania ofert.
2. Załączniki do zaproszenia(opis przedmiotu zamówienia, Formularz ofertowy, wzór umowy)

3. Informacja o złożonych ofertach w postępowaniu

4.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZP/6/2018

Dostawa do Zakładu Opiekuńczo leczniczego przy ul. Mehoffera 72/74 wchodzącego w skład Stołecznego centrum opiekuńczo leczniczego Sp. z o.o. w Warszawie łóżek/wózków/ kąpielowo - transportowych w ilości 3 szt.
Kategoria: Zapytanie ofertowe
Data: 31.01.2018 r.
Składanie ofert: 08.02.2018 r.

Załączniki:

Zaproszenie z załącznikami

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

​Sukcesywny, bezgotówkowy zakup paliwa, produktów pozapaliwowych i usług dla pojazdów i sprzętu Stołecznego Centrum Opiekuńczo- Leczniczego Sp. z o. o.  o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.

Kategoria: Zapytanie ofertowe
Data: 08.01.2018 r.
Składanie ofert: 16 stycznia 2018 r.

Załączniki:

Zaproszenie z załącznikami

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty UM Warszawa