Zamówienia publiczne powyżej kwoty 5 548 000 Euro

Stołeczne Centrum Opiekuńczo - Lecznicze świadczy najwyższy poziom usług dla osób dorosłych. Oferujemy opiekę profesjonalnego zespołu, który zapewniają wysoki poziom leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji.

 

ZP/61/2018

Sukcesywna dostawa produktów leczniczych na potrzeby pacjentów Stołecznego centrum opiekuńczo - Leczniczego Sp. z o.o. w Warszawie

Kategoria: Przetarg nieograniczony

Data publikacji: 28 września 2018 r. .

Termin składania ofert:   9 listopada 2018 r. ., godz. 10.00

Termin otwarcia ofert:    9 listopada 2018 r., godz. 10.30

Załączniki:

1.Ogłoszenie o zamówieniu

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami Część 1.pdf

3. Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia z załącznikami Część 2.pdf

4. Druk oferty.docx

5. Druk formularza JEDZ.docx

6. Druk Formularza w formacie ESPD

7. Arkusz wyceny na część 1.xlsx

8. Arkusz wyceny na część 2.xlsx

9. Arkusz wyceny na część 3.xlsx

10. Arkusz wyceny na część 4.xlsx

11. Arkusz wyceny na część 5.xlsx

12. Arkusz wyceny na część 6.xlsx

13. arkusz wyceny na część 7. xlsx