Zamówienia publiczne poniżej kwoty 5 548 000 Euro

Stołeczne Centrum Opiekuńczo - Lecznicze świadczy najwyższy poziom usług dla osób dorosłych. Oferujemy opiekę profesjonalnego zespołu, który zapewniają wysoki poziom leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji.

ZP/35/2019

Budowa wiaty gospodarczej oraz podziemnego systemu magazynowania odpadów w ZOL przy ul. Szubińskiej 4

na potrzeby Stołecznego Centrum Opiekuńczo- Leczniczego Sp. z o.o.

Kategoria: Przetarg nieograniczony

Data publikacji: 18.07.2019 r. 

Termin składania ofert: 02.08.2019 r. do godz. 11:00

Termin otwarcia ofert: 02.08.2019 r. do godz. 12:00

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki 1, 2, 3, 4, 5 i 7 do SIWZ (Word)

Załącznik nr 6- Umowa (Pdf)

Załączniki nr 8 do SIWZ(Dokumentacja projektowa):

Projekt Budowlany Wiaty gospodarczej Szubińska 

Rysunki do projektu budowlanego:

Rys. 0.01 (PZT)

Rys. 1.01

Rys. 1.02

Rys. 1.03

Rys. 1.04

Rys. 1.05

Rys. 1.06

Rys. 1.07

Rys. 1.08

STWiOR 

Załącznik nr 9 do SIWZ: Przedmiar robót 

Załącznik nr 10 do SIWZ: Kosztorys ofertowy

Ogłoszenie z otwarcia ofert z dnia 02.08.2019 r. 

Unieważnienie postępowania z dnia 07.08.2019 r. 

........................................................................................................................................................................................................

ZP/26/2019

Budowa wiaty gospodarczej oraz podziemnego systemu magazynowania odpadów w ZOL przy ul. Szubińskiej 4

na potrzeby Stołecznego Centrum Opiekuńczo- Leczniczego Sp. z o.o.

Kategoria: Przetarg nieograniczony

Data publikacji: 24.06.2019 r. 

Termin składania ofert: 09.07.2019 r. do godz. 11:00

Termin otwarcia ofert: 09.07.2019 r. do godz. 12:00

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki 1, 2, 3, 4, 5 i 7 do SIWZ (Word)

Załącznik nr 6- Umowa (Pdf)

Załączniki nr 8 do SIWZ(Dokumentacja projektowa):

Projekt Budowlany Wiaty gospodarczej Szubińska 

Rysunki do projektu budowlanego:

Rys. 0.01 (PZT)

Rys. 1.01

Rys. 1.02

Rys. 1.03

Rys. 1.04

Rys. 1.05

Rys. 1.06

Rys. 1.07

Rys. 1.08

STWiOR 

Załącznik nr 9 do SIWZ: Przedmiar robót 

Załącznik nr 10 do SIWZ: Kosztorys ofertowy

Ogłoszenie z otwarcia ofert z dnia 09.07.2019 r. 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania z dnia 11.07.2019 r. 

...........................................................................................................................................................................................................

ZP/18/2019

„Dostosowanie części budynku Oddziału VI Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego przy ul. Mehoffera 72/74 do wymogów określonych dla funkcjonowania Dziennego Domu Opieki Medycznej dla osób starszych i niesamodzielnych w SCOL Sp. z o.o.– zgodnie z wnioskiem RPMA 09.02.02-14-A 708/18.”

Kategoria: Przetarg nieograniczony

Data publikacji: 18.04.2019 r. 

Termin składania ofert: 06.05.2019 r. do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 06.05.2019 r. do godz. 10:30

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu

1.1. Modyfikacja treści ogłoszenia z dnia 19.04.2019 r. 

2. SIWZ

3. Załącznik nr 6- Umowa

4. Załączniki 1, 2, 3, 4, 5, do SIWZ- wersja edytowalna

5. Dokumentacja projektowa

6. Specyfikacja techniczna

7. Przedmiar roboty sanitarne

8. Przedmiar roboty budowlane

9. Przedmiar elektryczny

10. Ogłoszenie z otwarcia ofert z dnia 06.05.2019 r.

11. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 13.05.2019 r. 

12. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Nr 510102253-N-2019 z dnia 23-05-2019

...................................................................................................................................................................................