Zamówienia publiczne powyżej kwoty 221 000 Euro

Stołeczne Centrum Opiekuńczo - Lecznicze świadczy najwyższy poziom usług dla osób dorosłych. Oferujemy opiekę profesjonalnego zespołu, który zapewniają wysoki poziom leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji.

ZP/53/2019

„Zakup i dostawa artykułów do żywienia pacjentów Dziennego Domu Opieki Medycznej dla osób starszych i niesamodzielnych
w Stołecznym Centrum Opiekuńczo Leczniczym w Warszawie”.

 

Kategoria: Przetarg nieograniczony

Kategoria: Dostawy

 

Termin składania ofert: 04.12.2019 r.  do godz. 12:00

Termin otwarcia ofert: 04.12.2019 r. o godz. 12:30

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu

1a. Ogłoszenie - zmiana treści ogłoszenia

2. SIWZ

3. Załączniki Nr 1, 3 – 9 do SIWZ

4. Załącznik nr 2.1-2.9 -  Formularz asortymentowo-cenowy

5. Informacja z otwarcia ofert 

6. Unieważnienie części 4, 7, 8, 9

7. Rozstrzygnięcie postępowania- 1

8.Unieważnienie wyboru cz. 3

9. Rozstrzygnięcie postępowania cz. 3 

10. Rozstrzygnięcie postępowania cz. 6

Informacja dla Wykonawców dot. KLUCZA PUBLICZNEGO:

Wykonawca może pobrać klucz publiczny ze strony systemu miniPortal w zakładce "Lista wszystkich postępowań" dostępnej bez logowania.

..............................................................................................................................................................................................................................

ZP/47/2019

„Zakup i dostawa nabiału na potrzeby żywienia pacjentów przebywających

w Stołecznym Centrum Opiekuńczo Leczniczym w Warszawie”.

Nr ogłoszenie w Dz.Urz. UE-OJ/S: 2019/S 193-468298

Kategoria: Przetarg nieograniczony

Kategoria: Dostawy

Ogłoszenie wysłane do publikacji: 02.10.2019 r./ opublikowane 7.10.2019 r.

Termin składania ofert: 18.10.2019 r.  do godz. 11:00

Termin otwarcia ofert: 18.10.2019 r. o godz. 12:30 - nieaktualne

ZMIANA TERMINU NA:

Termin składania ofert: 21.10.2019 r.  do godz. 11:00

Termin otwarcia ofert: 21.10.2019 r. o godz. 12:30

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu

1a. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

2. SIWZ

2a. Modyfikacja SIWZ - nieakatualna

2b. Modyfikacja SIWZ - aktualna dot. zmiany terminu

3. Załączniki Nr 1, 3-8 do SIWZ

4. Załącznik nr 2 Formularz asortymentowo- cenowy

5. Informacja z otwarcia ofert

6. Wynik wyboru ofert 

Informacja dla Wykonawców dot. KLUCZA PUBLICZNEGO:

Wykonawca może pobrać klucz publiczny ze strony systemu miniPortal w zakładce "Lista wszystkich postępowań" dostępnej bez logowania.

 

..............................................................................................................................................................................................................................

ZP/40/2019

Dostawa produktów leczniczych na potrzeby pacjentów zakładów SCOL Sp. z o.o.

Nr ogłoszenie w Dz.Urz. UE-OJ/S: 2019/S 193-468257

Kategoria: Przetarg nieograniczony

Kategoria: Dostawy

Ogłoszenie wysłane do publikacji: 02.10.2019 r./ opublikowane 07.10.2019 r.

Termin składania ofert: 07.11.2019 r.  do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 07.11.2019 r. o godz. 11:00

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SIWZ (pdf)

3. Załączniki Nr 1, 3, 4,5 do SIWZ (doc)

4. Załącznik nr 2 Formularz asortymentowo- cenowy (pdf)

5. Załącznik nr 6 Umowa (pdf)

6. Wyjaśnienia treści SIWZ - (24.10.2019 r.)

Informacja dla Wykonawców dot. KLUCZA PUBLICZNEGO:

Wykonawca może pobrać klucz publiczny ze strony systemu

miniPortal w zakładce "Lista wszystkich postępowań" dostępnej bez logowania.

7. Ogłoszenie z otwarcia ofert z dnia 07.11.2019 r. (ZP/40-2/2019)

8. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na część/ pakiet nr 4 

9. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 28.11.2019 r. 

..............................................................................................................................................................................................................................

ZP/39/2019

„Zakup i dostawa artykułów do żywienia pacjentów Dziennego Domu Opieki Medycznej dla osób starszych i niesamodzielnych w Stołecznym Centrum Opiekuńczo Leczniczym w Warszawie”.

powyżej kwoty 229 tys. euro.

Tryb: Przetarg nieograniczony

Kategoria: Dostawy

Data publikacji: 04.09.2019 r. 

Termin składania ofert: 07.10.2019 r. do godz. 11:00

Termin otwarcia ofert:  07.10.2019 r. o godz. 12:30

 

​​1. Ogłoszenie o zamówieniu.

1.a Zmiana ogłoszenia 0 zamówieniu_1

1.b Zmiana ogłoszenia o zamówieniu_2

1.c Zmiana ogłoszenia o zamówieniu_3

2. SIWZ -  nieaktualna

2.a Modyfikacja SIWZ -  nieaktualna

2.b SIWZ - wersja po modyfikacji z dn. 20.09.2019 - wersja obowiązująca

3. Załączniki 1, 3-9 do SIWZ (formularz oferty, oświadczenia, projekt umowy) nieaktualna

3.a Załączniki 1, 3-9 do SIWZ (formularz oferty, oświadczenia, projekt umowy) - wersja obowiązująca

z dn. 20.09.2019

4. Załącznik Nr 2 do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy

5. Odpowiedzi na pytania 20.09.2019

6. Klucz Publiczny

7. Informacja z otwarcia ofert 8.10.2019 r.

8. Unieważnienie części 1-8

9. Unieważnienie części 9

..............................................................................................................................................................................................................................