Zamówienia publiczne powyżej kwoty 209 000 Euro

Stołeczne Centrum Opiekuńczo - Lecznicze świadczy najwyższy poziom usług dla osób dorosłych. Oferujemy opiekę profesjonalnego zespołu, który zapewniają wysoki poziom leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji.

Dostawa produktów leczniczych na potrzeby pacjentów Zakładów Stołecznego Centrum Opiekuńczo- Leczniczego Sp. z o.o.

 

Kategoria: Przetarg Nieograniczony

Data: 22 grudnia  2017 r.

Termin składania ofert: 7 luty 2018 r. godz. 10:30

Termin otwarcia ofert: 7 luty 2018 r. godz. 11:00

Załączniki:

Ogłoszenie DUUE

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1- Formularz oferty 

Załącznik nr 2- Formularz asortymentowo – cenowy

Załącznik nr 3 a - Oświadczenia

Załącznik nr 3- Oświadczenie ( grupa kapitałowa )

Załącznik nr 4- Wzór umowy

Załącznik nr 5 - JEDZ

Pytania i odpowiedzi do treści SIWZ (07.01.2018 r. )

Informacja z sesji otwarcia ofert.

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 21.02.2018 r.

.......................................................................................................................

Dostawa produktów leczniczych na potrzeby pacjentów Zakładów Stołecznego Centrum Opiekuńczo- Leczniczego Sp. z o.o.

Kategoria: Przetarg Nieograniczony

Data: 18 września 2017 r.

Termin składania ofert: 31 październik 2017 r. godz. 10:30

Termin otwarcia ofert: 31 październik 2017 r. godz. 11:00

................................................................................................................

Pytania i odpowiedzi do treści SIWZ (29.09.2017r.)

Pytania i odpowiedzi do treści SIWZ (18.10.2017 r.)

Modyfikacja umowy załącznik nr 4 - 18.10.2017 r.

Ogłoszenie z otwarcia ofert 03.11.2017 r.

Ogłoszenie z otwarcia ofert po poprawieniu omyłek 14.11.2017 r. 

Unieważnienie postępowania w części 7  - pakiet 7  - 20.11.2017 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - 23.11.2017 r.

..................................................................................................................

Załączniki:

Ogłoszenie DUUE

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1- Formularz oferty 

Załącznik nr 2- Formularz asortymentowo – cenowy

Załącznik nr 3 a - Oświadczenia

Załącznik nr 3- Oświadczenie ( grupa kapitałowa )

Załącznik nr 4- Wzór umowy

Załącznik nr 5 - JEDZ

...................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

Informatyzacja Stołecznego Centrum Opiekuńczo- Leczniczego Sp. z o.o. wraz z uruchomieniem e- usług

Kategoria: Przetarg Nieograniczony

Data: 26 kwiecień 2017 r.

Zmiana terminu:

Składanie ofert: 18 sierpnia 2017 r., godz. 12:00

Otwarcie ofert: 18 sierpnia 2017r., godz. 12:30

Zmiana terminu:

Składanie ofert: 16 sierpnia 2017 r., godz. 12:00

Otwarcie ofert: 16 sierpnia 2017 r., godz. 12:30

Zmiana terminu:

Składanie ofert: 10 sierpnia 2017r., godz. 09:00

Otwarcie ofert: 10 sierpnia 2017r., godz. 9:30

Zmiana terminu:

Składanie ofert: 20 lipiec 2017r., godz. 09:00

Otwarcie ofert: 20 lipiec 2017r., godz. 9:30

Zmiana terminu:

Składanie ofert: 19 lipiec 2017r., godz. 09:00

Otwarcie ofert: 19  lipiec 2017r., godz. 9:30

Zmiana terminu:

Składanie ofert: 14 lipiec 2017r., godz. 09:00

Otwarcie ofert: 14  lipiec 2017r., godz. 9:30

Zmiana terminu:

Składanie ofert: 12 lipiec 2017r., godz. 09:00

Otwarcie ofert: 12  lipiec 2017r., godz. 9:30

.........................................................................................................

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

ORAZ ODRZUCENIU OFERTY (06.09.2017r.)

...........................................................................................................

OGŁOSZENIE Z OTWARCIA OFERT (18.08.2017)

.............................................................................................................

 

Modyfikacja treści SIWZ i Ogłoszenia (14.08.2017r.)

Ogłoszenie sprostowanie

.................................................................................................................

POSTANOWIENIE KRAJOWEJ IZBY ODWOŁAWCZEJ (11.08.2017r.)

...................................................................................................................

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW (11.08.2017r.)

...................................................................................................................

Modyfikacja treści SIWZ i Ogłoszenia (08.08.2017r.)

Ogłoszenie sprostowanie

...................................................................................................................

Odwołanie:

Informacja o odwołaniu (02.08.2017r.)

Odwołanie

......................................................................................................................

Sprostowanie SIWZ (02.08.2017r.)

......................................................................................................

Sprostowanie ogłoszenia (27.07.2017r.)

Ogłoszenie sprostowanie

.......................................................................................................................

Załączniki po modyfikacji 19.07.2017 r. :

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia i modyfikacji SIWZ

 

Ogłoszenie DUUE po modyfikacji

SIWZ po modyfikacji

Załącznik nr 1    Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 2    Wzór umowy o zamówienie publiczne

Załącznik nr 2a  Wzór umowy na świadczenie 24 miesięcznego serwisu pogwarancyjnego

Załącznik nr 3    Informacja Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 4    Wykaz osób

Załącznik nr 5    Formularz ofertowy

Załącznik nr 6    Warunki i regulamin prezentacji

Załącznik nr 7    Wykaz dostaw /usług

Załącznik nr 8    Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

...........................................................................................................

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert (18.07.2017)

 

Ogłoszenie sprostowanie

..............................................................................................

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert (13.07.2017)

 

Ogłoszenie sprostowanie

...................................................................................................

Pismo dotyczące odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej

Treść wyroku Krajowej Izby Odwoławczej 13.07.2017 r.

.................................................................................................

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert (11.07.2017)

 

Ogłoszenie sprostowanie

................................................................................................

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert (29.06.2017r.)

Ogłoszenie sprostowanie

...................................................................................................................

Modyfikacja treści SIWZ i Ogłoszenia (12.06.2017r.)

Ogłoszenie sprostowanie

.................................................................................................

Odwołanie:

Informacja o odwołaniu (09.06.2017r.)

Odwołanie

..........................................................................................

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (01.06.2017r.)

........................................................................................................

Postanowienie KIO (30.05.2017r.)

...........................................................................................

Modyfikacja treści SIWZ i Ogłoszenia (30.05.2017r.)

Ogłoszenie sprostowanie

SIWZ

Załącznik nr 1    Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 2    Wzór umowy o zamówienie publiczne

Załącznik nr 2a  Wzór umowy na świadczenie 24 miesięcznego serwisu pogwarancyjnego

Załącznik nr 3    Informacja Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 4    Formularz ofertowy

Załącznik nr 5    Warunki i regulamin prezentacji

Załącznik nr 6    Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

..........................................................................................................

Modyfikacja treści SIWZ i ogłoszenia (15.05.2017r.)

Ogłoszenie sprostowanie

....................................................................................................................

Odwołanie:

Informacja o odwołaniu (10.05.2017r.)

Odwołanie

......................................................................................................

OGŁOSZENIE PIERWOTNE

Załączniki:

Ogłoszenie DUUE

SIWZ

Załącznik nr 1    Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 2    Wzór umowy o zamówienie publiczne

Załącznik nr 2a  Wzór umowy na świadczenie 24 miesięcznego serwisu pogwarancyjnego

Załącznik nr 3    Informacja Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 4    Formularz ofertowy

Załącznik nr 5    Warunki i regulamin prezentacji

Załącznik nr 6    Jednolity Europejski Dokument Zamówienia