Zamówienia publiczne poniżej kwoty 5 225 000 Euro

Stołeczne Centrum Opiekuńczo - Lecznicze świadczy najwyższy poziom usług dla osób dorosłych. Oferujemy opiekę profesjonalnego zespołu, który zapewniają wysoki poziom leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji.

 

Modernizacja kuchni zbiorowego żywienia w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym przy ul. Mehoffera 72/74 w Warszawie wchodzącym w skład Stołecznego Centrum Opiekuńczo-Leczniczego Sp z o.o.

Kategoria: przetarg nieograniczony

Data zamieszczenia: 21.12.2017r.

Termin składania ofert: 05.01.2018r. godz. 11.00

Termin otwarcia ofert: 05.01.2018r. godz. 11.30

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Umowa wraz z załącznikami zał nr 6

Dokumentacja Projektowa

Technologia kuchni

Pozwolenie na budowy

Przedmiary

Zestawienie stolarki

Pytania i odpowiedzi 03.01.2018 r.

Załączniki w wersji edytowalnej 03.01.2018r. 

Ogłoszenie z otwarcia ofert 05.01.2018 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 12.01.2018 r.

...............................................................................................................................

Modernizacja kuchni zbiorowego żywienia w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym przy ul. Mehoffera 72/74 w Warszawie wchodzącym w skład Stołecznego Centrum Opiekuńczo-Leczniczego Sp z o.o.

Kategoria: przetarg nieograniczony

Data zamieszczenia: 01.12.2017r.

Termin składania ofert: 18.12.2017r. godz. 11.00

Termin otwarcia ofert: 18.12.2017r. godz. 11.30

Termin składania ofert: 19. 12. 2017r. godz. 11.00

Termin otwarcia ofert: 19. 12. 2017r. godz. 11.30

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Umowa wraz z załącznikami zał nr 6

Dokumentacja Projektowa

Technologia kuchni

Przedmiar - Kosztorys nakładczy ath.

Pozwolenie na budowy

Pytania i odpowiedzi 12.12.2017 r.

Przedmiary po modyfikacji

Zestawienie stolarki

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 14,12.2017 r.  

Zawiadomienie o zmianie terminu 15.12.2017

Ogłoszenie z otwarcia ofert 19.12.2017 r.

Unieważnienie postępowania 19.12.2017 r.

.........................................................................................................................................

Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj zadania pn.: „Dostosowanie do wymogów ochrony przeciwpożarowej Oddziałów I i II Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego przy ul. Szubińskiej 4 w Warszawie wchodzącego w skład Stołecznego Centrum Opiekuńczo-Leczniczego Sp. z o.o. przy ul. Mehoffera 72/74 oraz wykonania robót towarzyszących.”

Kategoria: przetarg nieograniczony

Data zamieszczenia: 09.11.2017r.

Termin składania ofert: 30.11.2017r. godz. 9.30

Termin otwarcia ofert: 30.11.2017r. godz. 10.00

 

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Umowa wraz z załącznikami zał. nr 7

Program Funkcjonalno-Użytkowy zał. nr 8

Ekspertyza Bezpieczeństwa Przeciwpożarowego Budynku zał nr 9

Pytania i Odpowiedzi 23.11.2017 r.

Postanowienie Komendanta Straży Pożarnej zatwierdzające Ekspertyzę Bezpieczeństwa Przeciwpożarowego Budynku

Ogłoszenie z otwarcia ofert 30.11.2017 r.

Unieważnienie postępowania 29.12.2017 r.

..............................................................................................................................

Modernizacja kuchni zbiorowego żywienia w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym przy ul. Mehoffera 72/74 w Warszawie wchodzącym w skład Stołecznego Centrum Opiekuńczo-Leczniczego Sp z o.o.

Kategoria: przetarg nieograniczony

Data zamieszczenia: 08.11.2017r.

Termin składania ofert: 30.11.2017r. godz. 11.00

Termin otwarcia ofert: 30.11.2017r. godz. 11.30

 

 

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Umowa wraz z załącznikami zał nr 6

Dokumentacja Projektowa

Technologia kuchni

Przedmiar - Kosztorys nakładczy ath.

Pozwolenie na budowy

Pytania i odpowiedzi 23.11.2017 r.

Unieważnienie postępowania 30.11.2017r. 

 

.................................................................................................................

Modernizacja małego dźwigu towarowego (potrawowego) w budynku Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego przy ul. Olchy 8 wchodzący w skład Stołecznego Centrum Opiekuńczo – Leczniczego Sp. z o. o. przy ul. Mehoffera 72/74, 03-131 Warszawa wraz z pracami towarzyszącymi​.

Kategoria: przetarg nieograniczony

Data zamieszczenia: 25.10.2017r.

Termin składania ofert: 09.11.2017r. godz. 11.00

Termin otwarcia ofert: 09.11.2017r. godz. 11.30

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Informacja z otwarcia ofert 09.11.2017 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 17.11.2017 r.

 

..........................................................................................................................................

Modernizacja dźwigu osobowego w budynku Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego przy ul. Mehoffera 72/74 wchodzącego w skład Stołecznego Centrum Opiekuńczo – Leczniczego Sp. z o. o. przy ul. Mehoffera 72/74, 03-131 Warszawa wraz z pracami towarzyszącymi​.

Kategoria: przetarg nieograniczony

Data zamieszczenia: 13.10.2017r.

Zmiana terminu składania ofert: 31.10.2017r. godz. 11.00

Zmiana  terminu otwarcia ofert: 31.10.2017r. godz. 11.30

Termin składania ofert: 30.10.2017r. godz. 11.00

Termin otwarcia ofert: 30.10.2017r. godz. 11.30

 

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 25.10.2017 r.

Pytania i Odpowiedzi 25.10,2017 r.

Modyfikacja wzoru umowy 25.10.2017 r.

Ogłoszenie z otwarcia ofert 03.11.2017 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 14.11.2017

................................................................................................................................................

Modernizacja małego dźwigu towarowego (potrawowego) w budynku Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego przy ul. Olchy 8 wchodzący w skład Stołecznego Centrum Opiekuńczo – Leczniczego Sp. z o. o. przy ul. Mehoffera 72/74, 03-131 Warszawa wraz z pracami towarzyszącymi​.

Kategoria: przetarg nieograniczony

Data zamieszczenia: 25.09.2017r.

Termin składania ofert: 11.10.2017r. godz. 11.00

Termin otwarcia ofert: 11.10.2017r. godz. 11.30

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie z otwarcia ofert 16.10.2017 r.

Unieważnienie postępowania 16.10.2017 r.

 

Modernizacja małego dźwigu towarowego (potrawowego) w budynku Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego przy ul. Olchy 8 wchodzący w skład Stołecznego Centrum Opiekuńczo – Leczniczego Sp. z o. o. przy ul. Mehoffera 72/74, 03-131 Warszawa wraz z pracami towarzyszącymi​.

Kategoria: przetarg nieograniczony

Data zamieszczenia: 23.08.2017r.

Termin składania ofert: 11.09.2017r. godz. 11.00

Termin otwarcia ofert: 11.09.2017r. godz. 11.30

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie z otwarcia ofert 12.09.2017 r.

Unieważnienie postępowania 12.09.2017 r. 

.................................................................................................................................................

Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj przyłączenie do sieci C.O. wraz z przebudową- modernizacją wewnętrznego systemu ciepłowniczego na terenie Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego przy ul. Mehoffera 72/74 wchodzącego w skład Stołecznego Centrum Opiekuńczo- Leczniczego Sp. z o.o. ul. Mehoffera 72 / 74, 03 – 131 Warszawa.

Kategoria: przetarg nieograniczony

Data zamieszczenia: 11.08.2017r.

Termin składania ofert: 29.08.2017r. godz. 10.30

Termin otwarcia ofert: 29.08.2017r. godz. 11.00

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Program Funkcjonalno-Użytkowy załącznik nr 8.

Karta Efektu Ekologicznego załącznik nr 9.

Pytania i odpowiedzi 23.08.2017 r.

Umowa po modyfikacji 23,08,2017 r.

Ogłoszenie z otwarcia ofert (31.08.2017r.)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 26.10.2017 r. 

..........................................................................................

Rozbiórka budynków na terenie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego przy ul. Mehoffera 72/74 wchodzącego w skład Stołecznego Centrum Opiekuńczo – Leczniczego Sp. z o. o. przy ul. Mehoffera 72/74, 03-131 Warszawa wraz z uporządkowaniem terenu.

Kategoria: przetarg nieograniczony

Data zamieszczenia: 28.07.2017r.

Termin składania ofert: 14.08.2017r. godz. 11.00

Termin otwarcia ofert: 14.08.2017r. godz. 11.30

Zmiana składania terminu składania ofert: 17.08.2017 r. godz. 11.00

Zmiana otwarcia terminu składania  ofert: 17.08.2017 r. godz. 11.30

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 10.08.2017 r.

Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 10.08.2017r.

Formularz ofertowy  Załącznik nr 2A po modyfikacji 10.08.2017 r.

Umowy wraz z opisem przedmiotu po modyfikacji 10.08.2017 r. 

Ogłoszenie z otwarcia ofert 18.08.2017 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 01.09.2017 r.

Unieważnienie czynności wyboru najkorzystniejszej oferty dla części I

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w części I 12.09.2017

...........................................................................................................................................

Adaptacja pomieszczenia przeznaczonego na odpady medyczne na terenie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego przy ul. Mehoffera 72/74 wchodzącego w skład Stołecznego Centrum Opiekuńczo – Leczniczego Sp. z o. o. przy ul. Mehoffera 72/74, 03-131 Warszawa.

Kategoria:przetarg nieograniczony

Data zamieszczenia:11.07.2017r.

Termin składania ofert: 26.07.2017r. godz. 11,00

Termin otwarcia ofert: 26.07.2017r. godz. 11,30

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

Informacja z otwarcia ofert 27,07,2017r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofert 02.08.2017r.

 

Modernizacja terenu wokół budynku ZOL ul Olchy 8 wchodzącego w skład SCOL sp. z o.o. polegająca na wymianie daszków nad wejściem do piwnicy, tarasu i daszku przy pomieszczeniu Rehabilitacji, wymianie schodów zewnętrznych.

 

Kategoria: przetarg nieograniczony

data zamieszczenia: 19 maja 2017 r.

Termin składanie ofert: 05.06.2017 r. godz. 11.00

Termin otwarcia ofert: 05.06. 2017 r. godz. 11.30   

 

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Przedmiary

Ogłoszenie z otwarcia ofert: 06.06.2017

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 12.06.2017 r.

Wymiana zewnętrznej instalacji sanitarnej i wodociągowej na terenie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego przy ul. Mehoffera 72/74 w Warszawie wchodzącego w skład SCOL Sp. z o.o.

 

Kategoria: Przetarg nieograniczony

Data zamieszczenia 16 maja2017r.

Termin składania ofert: 31.05.2017r. godz. 11:00

Termin otwarcia ofert : 31.05.2017r. godz. 11:30

Zmiana terminu składania ofert

Termin składania ofert: 02.06.2017r. godz. 11:00

Termin otwarcia ofert : 02.06.2017r. godz. 11:30

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Dokumentacja projektowa

Przedmiary

Pytania i odpowiedzi 24.05.2017 r.

Modyfikacja Treści SIWZ 26.05.2017 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 26.05.2017 r. 

Pytania i odpowiedzi 30.05.2017

Załącznik wersja edytowalna

Ogłoszenie z otwarcia ofert (02.06.2017r.)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (13.06,2017 r.)

Wymiana zewnętrznej instalacji sanitarnej i wodociągowej na terenie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego przy ul. Mehoffera 72/74 w Warszawie wchodzącego w skład SCOL Sp. z o.o.

 

Kategoria: Przetarg nieograniczony

Data zamieszczenia 25 kwietnia 2017r.

Termin składania ofert: 10.05.2017r. godz. 11:00

Termin otwarcia ofert : 10.05.2017r. godz. 11:30

 

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Dokumentacja projektowa

Przedmiary

Unieważnienie postępowania 11.05.2017 r. 

Przebudowa pomieszczeń na gabinety służby zdrowia z dostosowaniem ich do potrzeb działalności Podstawowej opieki zdrowotnej dla SCOL.

Kategoria: Przetarg nieograniczony

Data zamieszczenia 18.04.2017r.

Termin składania ofert: 08.05.2017r. godz. 11,30

Termin otwarcia ofert: 08.05.2017r. godz.12,00

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Dokumentacja projektowa

Specyfikacja Technicznego Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Przedmiar Robót

Pytania i odpowiedzi 27.04.2017r.

Informacja z otwarcia ofert 08.05.2017

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 18.05.2017

Przebudowa Oddziałów I, II oraz III ZOL ul. Mehoffera 72/74 w Warszawie do wymogów ochrony przeciwpożarowej i wykonanie robót towarzyszących

Kategoria: Przetarg nieograniczony

Napisała: Katarzyna Karczewska

Dnia 23 marca 2017r.

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Dokumentacja projektowa

Specyfikacja Technicznego Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

 

Przedmiary Robót  - kosztorysy nakładcze 

Pozwolenie na budowę

Modyfikacja treści SIWZ 29.03.2017

Projekt elektryczny 29.03.2017

Pytania i odpowiedzi 11.04.2017

Ekspertyza techniczna budynku

Pytania i odpowiedzi 13.04.2017

Przedmiar elektryczny po modyfikacji

Informacja z otwarcia ofert 20 kwietnia 2017

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 12.05.2017

Modernizacja tereny wokół budynku ZOL ul. Olchy 8

Kategoria: Przetarg nieograniczony

Napisała: Katarzyna Karczewska

Dnia 17 marca 2017r.

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Przedmiar robót kosztorys nakładczy załącznik nr 8 - cześć I

Przedmiar robót kosztorys nakładczy załącznik nr 8 - cześć I

Przedmiar robót kosztorys nakładczy załącznik nr 8 - cześć I

Przedmiar robót kosztorys nakładczy załącznik nr 8 A- cześć II

Sprostowanie SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

Unieważnienie postępowania dla części I

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla części II