ARCHIWUM

Stołeczne Centrum Opiekuńczo - Lecznicze świadczy najwyższy poziom usług dla osób dorosłych. Oferujemy opiekę profesjonalnego zespołu, który zapewniają wysoki poziom leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji.

Dostawa i montaż świetlówek, żarówek i opraw ledowych

Kategoria: Zapytanie ofertowe

Data: 5 maj 2017r.

Składanie ofert: 12 maj 2017r.

Załączniki:

Zaproszenie

Załącznik nr 1- Formularz ofertowo- cenowy

Załącznik nr 2- Formularz asortymentowo- cenowy

Załącznik nr 3- Wzór umowy

Unieważnienie postępowania (25.05.2017r.)

Wywóz i utylizacja odpadów z kuchni zbiorowego żywienia

Kategoria: Zapytanie ofertowe

Data: 11kwiecień 2017r.

Składanie ofert: 19 kwiecień 2017r.

Załączniki:

Zaproszenie

Załącznik nr 1- Formularz ofertowo- cenowy

Załącznik nr 2- Wzór umowy

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (20.04.2017r.)

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla realizacji zadania pn.

"Przebudowa Oddziałów I, II oraz III Zakładu Opieki -Leczniczej przy ul. Mehoffera 72/74 

w Warszawie wchodzącego w skład SCOL Sp. z o.o. do wymogów ochrony

przeciwpożarowej i wykonania robót towarzyszących.

Kategoria: Przetarg nieograniczony

Data: 11 kwietnia 2017r.

Termin składania ofert: 19 kwietnia 2017 godz.12,00

Termin otwarcia ofert: 19 kwietnia 2017 godz. 12,30

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie z otwarcia ofert  20 kwietnia 2017

Unieważnienie postępowania 18.05.2017

 

Ochrona mienia, obiektów i osób w ZOL przy ul. Szubińskiej 4

Kategoria: Przetarg nieograniczony

Napisała: Katarzyna Markocka

Data: 21 marzec 2017r.

Załączniki:

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Sprostowanie treści ogłoszenia

Pytania do treści SIWZ

Ogłoszenie z otwarcia ofert (28.03.2017r.)

Zawiadomienie o wykluczeniu i wyborze najkorzystniejszej oferty (05.04.2017r.)

Całodobowa ochrona mienia, obiektów i osób w ZOL przy ul. Mehoffera 72/74

Zamówienie z wolnej ręki

Kategoria: Przetarg nieograniczony

Napisała: Katarzyna Markocka

Data: 24 marzec 2017r.

Załączniki:

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (24.03.2017)

Całodobowa ochrona mienia, obiektów i osób w ZOL przy ul. Mehoffera 72/74

Kategoria: Przetarg nieograniczony

Napisała: Katarzyna Markocka

Data: 6 marzec 2017r.

Załączniki:

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie z otwarcia ofert (13.03.3017r.)

Zawiadomienie o wykluczeniu i wyborze najkorzystniejszej oferty (21.03.2017r.)

Kompleksowe świadczenie usług pralniczych

Kategoria: Przetarg nieograniczony

Napisała: Katarzyna Markocka

Data: 16 luty 2017r.

Załączniki:

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Formularz asortymentowo- cenowy

Ogłoszenie z otwarcia ofert (23.02.2017r.)

Zawiadomienie o wykluczeniu i wyborze najkorzystniejszej oferty (06.03.2017r.)

Świadczenie usług informatycznych doradczych na etapie realizacji projektu: informatyzacja/ e-usługi

Kategoria: Zapytanie ofertowe

Napisała: Katarzyna Markocka

Data: 13 marzec 2017r.

Załączniki:

Zaproszenie

Załącznik nr 1- Formularz ofertowy

Załącznik nr 2- Wzór umowy

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (20.03.2017r.)

Współpraca z Zarządem Spółki w zakresie analiz regulacji i współpracy z mediami

Kategoria: Zapytanie ofertowe

Napisała: Katarzyna Markocka

Data: 14 marzec 2017r.

Załączniki:

Zaproszenie

Załącznik nr 1- Formularz ofertowy

Załącznik nr 2- Wzór umowy

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (17.03.2017r.)

Sukcesywna dostawa materiałów opatrunkowych

Kategoria: Zapytanie ofertowe

Napisała: Katarzyna Markocka

Data:8 marzec 2017r.

Załączniki:

Zaproszenie

Załącznik nr 1- Formularz ofertowy

Załącznik nr 2- Formularz asortymentowo- cenowy

Załącznik nr 3- Wzór umowy

Pytania i odpowiedzi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty- pakiet nr 1 (17.03.2017r.)

Sukcesywna pasków do pomiaru poziomu cukru we krwi przy użyciu glukometrów

Kategoria: Zapytanie ofertowe

Napisała: Katarzyna Markocka

Data: 22 luty 2017r.

Załączniki:

Zaproszenie

Załącznik nr 1- Formularz ofertowo- cenowy

Załącznik nr 2- Wzór umowy

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (02.03.2017r.)

Sukcesywna dostawa rękawic diagnostycznych

Kategoria: Zapytanie ofertowe

Napisała: Katarzyna Markocka

Data: 15 luty 2017r.

Załączniki:

Zaproszenie

Załącznik nr 1- Formularz ofertowy

Załącznik nr 2- Formularz asortymentowo- cenowy

Załącznik nr 3- Wzór umowy

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (22.02.2017r.)

Sukcesywna pasków do pomiaru poziomu cukru we krwi przy użyciu glukometrów

Kategoria: Zapytanie ofertowe

Napisała: Katarzyna Markocka

Data: 14 luty 2017r.

Załączniki:

Zaproszenie

Załącznik nr 1- Formularz ofertowo- cenowy

Załącznik nr 2- Wzór umowy

Unieważnienie(21.02.2017r.)

 

Sukcesywna dostawa pieczywa

Kategoria: Zapytanie ofertowe

Napisała: Katarzyna Markocka

Data: 10 luty 2017r.

Załączniki:

Zaproszenie

Załącznik nr 1- Formularz ofertowy

Załącznik nr 2- Formularz asortymentowo- cenowy

Załącznik nr 3- Wzór umowy

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (20.02.2017r.)

Sukcesywna dostawa pieczywa

Kategoria: Zapytanie ofertowe

Napisała: Katarzyna Markocka

Data: 2 luty 2017r.

Załączniki:

Zaproszenie

Załącznik nr 1- Formularz ofertowy

Załącznik nr 2- Formularz asortymentowo- cenowy

Załącznik nr 3- Wzór umowy

Unieważnienie

Dostawa 3 sztuk: szafek, łóżek elektrycznych 4- segmentowych z materacami (łóżka max.waga użytkowa 300 kg)

Kategoria: Zapytanie ofertowe

Napisała: Katarzyna Markocka

Data: 24  stycznia 2017r.

Załączniki:

Zaproszenie

Załącznik nr 1- Formularz ofertowy

Załącznik nr 2- Formularz asortymentowo- cenowy

Załącznik nr 3- Wzór umowy

Ogłoszenie z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dostawa mleka i produktów mlecznych 

Kategoria: Przetarg nieograniczony

Napisała: Katarzyna Karczewska

Data: 12 stycznia 2017 r.

Załączniki:

Ogłoszenie

SIWZ

Pytania i odpowiedzi 16.01.2017 r. 

Ogłoszenie z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 26.01.2017 r. 

Dostawa mleka i produktów mlecznych 

Kategoria: Przetarg nieograniczony

Napisała: Katarzyna Karczewska

Data: 12 stycznia 2017 r.

Załączniki:

Ogłoszenie

SIWZ

Pytania i odpowiedzi 16.01.2017 r. 

Ogłoszenie z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 26.01.2017 r

Całodzienne wyżywienie pacjentów

Kategoria: Przetarg nieograniczony

Napisała: Katarzyna Karczewska 

Data: styczeń 2017 r. 

 

Załączniki:

Ogłoszenie

SIWZ

Projekt umowy

Pytania i odpowiedzi 13.01.2017 r.

Ogłoszenie z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 26.01.2017 r.  

Świadczenia zdrowotne w zakresie pełnienia dyżurów fizjoterapeutycznych

Kategoria: Konkurs ofert

Napisała: Katarzyna Markocka

Data: 31 stycznia 2017r.

Załączniki:

Załącznik nr 1- Ogłoszenie

Załącznik nr 2 i 3 -Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik nr 4- Wzór umowy

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu konkursu ofert

Świadczenia zdrowotne w zakresie: Świadczeń lekarskich

Kategoria:Konkurs ofert

Napisała: Katarzyna Markocka

Data: 16 stycznia 2017r.

Załączniki:

Załącznik nr 1- Ogłoszenie

Załącznik nr 2 i 3 -Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik nr 4- Wzór umowy

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Sukcesywna dostawa środków dezynfekcyjnych

Kategoria: Zapytanie ofertowe

Napisała: Katarzyna Markocka

Data: 30 marzec 2017r.

Załączniki:

Zaproszenie

Załącznik nr 1- Formularz ofertowo- cenowy

Załącznik nr 2- Formularz asortymentowo- cenowy

Załącznik nr 3- Wzór umowy

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (06.04.2017)

 

Sukcesywna dostawa worków foliowych

Kategoria: Zapytanie ofertowe

Napisała: Katarzyna Markocka

Data: 16 stycznia 2017r.

Załączniki:

Zaproszenie

Załącznik nr 1- Formularz ofertowy

Załącznik nr 2- Formularz asortymentowo- cenowy

Załącznik nr 3- Wzór umowy

Ogłoszenie z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Sukcesywna dostawa produktów do pielęgnacji ciała

Kategoria: Zapytanie ofertowe

Napisała: Katarzyna Markocka

Data: 12 stycznia 2017r.

Załączniki:

Zaproszenie

Załącznik nr 1- Formularz ofertowy

Załącznik nr 2- Formularz asortymentowo- cenowy

Załącznik nr 3- Wzór umowy

Ogłoszenie z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Sukcesywna dostawa środków czyszczących i polerujących

Kategoria: Zapytanie ofertowe

Napisała: Katarzyna Markocka

Data: styczeń 2017r.

Załączniki:

Zaproszenie

Załącznik nr 1- Formularz ofertowy

Załącznik nr 2- Formularz asortymentowo- cenowy

Załącznik nr 3- Wzór umowy

Pytania i odpowiedzi

Ogłoszenie z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Sukcesywna dostawa jaj kurzych

Kategoria: Przetargi

Napisał: Edmund Zieliński

data: styczeń 2017 r.

Zaproszenie

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Kompleksowe świadczenie usług pralniczych

Kategoria: Przetarg nieograniczony

Napisała: Katarzyna Markocka

Data: 31 stycznia 2017r.

Załączniki:

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 3- formularz asortymentowo- cenowy

Załącznik nr 4- wzór umowy

Ogłoszenie z otwarcia ofert

Unieważnienie (13.02.2017r.)

 

Dostawa 3 sztuk: szafek, łóżek elektrycznych 4- segmentowych z materacami (łóżka max.waga użytkowa 300 kg)

Kategoria: Zapytanie ofertowe

Napisała: Katarzyna Markocka

Data: 16 stycznia 2017r.

Załączniki:

Zaproszenie

Załącznik nr 1- Formularz ofertowy

Załącznik nr 2- Formularz asortymentowo- cenowy

Załącznik nr 3- Wzór umowy

Pytania i odpowiedzi

Ogłoszenie z otwarcia ofert

Unieważnienie

Sukcesywna dostawa worków foliowych

Kategoria: Zapytanie ofertowe

Napisała: Katarzyna Markocka

Data: styczeń 2017r.

Załączniki:

Zaproszenie

Załącznik nr 1- Formularz ofertowy

Załącznik nr 2- Formularz asortymentowo- cenowy

Załącznik nr 3- Wzór umowy

Ogłoszenie z otwarcia ofert

Unieważnienie

Sukcesywny zakup paliwa do pojazdów i sprzętu 

Kategoria: Zapytanie ofertowe

Napisała: Katarzyna Karczewska

data: styczeń 2017 r. 

Załączniki:

Zaproszenie

Załączniki nr 1 i nr 2

Unieważnienie

.........................................................................................................

2016 r.

Dostawa produktów leczniczych Pakiet 1,2 i 3

Kategoria: Przetarg nieograniczony

Napisała: Katarzyna Markocka

Data: grudzień 2016 r.

Załączniki:

Ogłoszenie

SIWZ

Załączniki: pakiet 1-3

Pytania i odpowiedzi cz. 1

Pytania i odpowiedzi cz. 2

Ogłoszenie z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wykonywanie czynności z zakresu stwierdzania zgonu i sporządzania kart zgonu dla pacjentów

Kategoria: Przetargi art.4 pkt 8

Napisała: Katarzyna Markocka

Data: Grudzień 2016r.

Zaproszenie

Formularz ofertowo- cenowy

Wzór umowy

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wywóz i unieszkodliwienie odpadów medycznych

Kategoria: Przetargi art.4 pkt 8

Napisała: Katarzyna Markocka

Data: Grudzień 2016r.

Zaproszenie

Formularz ofertowo- cenowy

Wzór umowy

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Sukcesywna dostawa jaj kurzych

Kategoria: zapytanie ofertowe

Napisał; Edmund Zieliński

Data: grudzień 2016 r.

Zaproszenie

Załączniki

Wzór umowy

Unieważnienie

 

Bieżąca konserwacja urządzeń, instalacji elektrycznych i sanitarnych w Zakładach Stołecznego Centrum Opiekuńczo-Leczniczego Sp. z o.o.

Kategoria: Przetarg nieograniczony

Napisał: Edmund Zieliński

Data: grudzień 2016 r.

Załączniki:

Ogłoszenie

SIWZ

Zmiana SIWZ

SIWZ uzupełniony

Ogłoszenie z otwarcia ofert

Rozstrzygnięcie

 

Wykonanie  okładzin schodów wokół windy w holu głównym Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego przy ul. Olchy 8

Kategoria: Zapytanie ofertowe

Napisała: Katarzyna Karczewska

Data: grudzień 2016 r. 

Załączniki:

Zaproszenie do złożenia oferty

Specyfikacja Technicznego Wykonania  i Odbioru Robót

Przedmiar

Projekt umowy

Formularz ofertowy

Rozstrzygnięcie

 

 

Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w zakresie usług opiekuna osób starszych

Kategoria: Konkursy

Napisała: Edmund Zieliński

Data: grudzień 2016r.

Załączniki:

Ogłoszenie zał. nr 1

Szczegółowe warunki konkursu zał. nr 2 i 3

Wzór umowy

Ogłoszenie z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w zakresie usług opiekuna medycznego

Kategoria: Konkursy

Napisała: Edmund Zieliński

Data: grudzień 2016r.

Załączniki:

Ogłoszenie zał. nr 1

Szczegółowe warunki konkursu zał. nr 2 i 3

Wzór umowy

Ogłoszenie z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Sukcesywna dostawa mięsa oraz wyrobów mięsnych i garmażeryjnych

Kategoria: Przetargi

Napisała: Katarzyna Markocka

Data: grudzień 2016r.

Załączniki:

Ogłoszenie

SIWZ

Formularz asortymentowo- cenowy- Zał. nr 2

Ogłoszenie z otwarcia ofert

Sprostowanie

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Sukcesywna dostawa produktów mrożonych warzyw i owoców/ryb- Pakiet 1 i 2

Kategoria: Przetargi

Napisała: Katarzyna Markocka

Data: grudzień 2016r.

Załączniki:

Zaproszenie

Formularz ofertowy Zał. nr 1

Formularz asortymentowo- cenowy Zał. nr 2

Umowa Zał. nr 3

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Pakiet 1- dostawa warzyw i owoców mrożonych

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Pakiet 2- dostawa ryb mrożonych

Całodzienne wyżywienie pacjentów

Kategoria: Przetargi

Napisał; Edmund Zieliński

Data: listopad 2016r.

Ogłoszenie

SIWZ

Umowa wzór

Pytania i odpowiedzi

Zmiana ogłoszenia

Zmiana SIWZ

Pytania i odpowiedzi 2

Informacja z otwarcia

Unieważnienie

 

Sukcesywna dostawa warzyw i owoców

Kategoria: Przetargi

Napisał: Edmund Zieliński

Data: listopad 2016r.

Załączniki:

Ogłoszenie

SIWZ

Umowa wzór

Załącznik nr 3

Informacja z otwarcia

rozstrzygnięcie

info o wyborze

Dostawa produktów leczniczych

Kategoria: Przetargi

Napisała: Katarzyna Markocka

Data: listopad 2016 r.

Załączniki:

Ogłoszenie

SIWZ

Załączniki: pakiet 1-7

Pytania i odpowiedzi cz.1

Pytania i odpowiedzi cz. 2

Ogłoszenie z otwarcia ofert

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na pakiet nr 1,2 i 3

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Dostawa pieluchomajtek dla dorosłych

Kategoria: Przetargi

Napisał: Edmund Zieliński

Data: październik 2016r.

​​Załączniki:

Ogłoszenie

Sukcesywna dostawa preparatów do żywienia dojelitowego

Kategoria: Przetargi

Napisał: Katarzyna Markocka

Data: październik 2016r.

Załączniki:

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 5: Formularz asortymentowo- cenowy

Ogłoszenie z otwarcia ofert

Rozstrzygnięcie