• administratorSCOL

Szkolenie personelu z żywienia medycznego

23 Września o godzinie 9.00 odbędzie się szkolenie dla personelu medycznego, zorganizowane przez firmę Nestle na zaproszenie Danuty Matukiewicz. Bedzie ono dotyczyło żywienia medycznego pacjentów. Szkolenie poprowadzi dr Mirosław Perliński.