Zamówienia publiczne powyżej kwoty 5 548 000 Euro

Stołeczne Centrum Opiekuńczo - Lecznicze świadczy najwyższy poziom usług dla osób dorosłych. Oferujemy opiekę profesjonalnego zespołu, który zapewniają wysoki poziom leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji.

ZP/23/2019

„Budowa Pawilonu Medycznego w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym przy ul. Mehoffera 72/74 w Warszawie na potrzeby działalności leczniczej Zakładu."

Nr ogłoszenia w Dz.Urz.UE-OJ/S: 2019.S 110-267343

Kategoria: Przetarg nieograniczony

Ogłoszenie wysłane do publikacji: 06.06.2019 r./opublikowane 10.06.2019 r.

Termin składania ofert: 17.07.2019 r. do godz. 11:00- nieaktualny

Termin otwarcia ofert: 17.07.2019 r. do godz. 13:00- nieaktualny

Termin składania ofert: 19.07.2019 r. do godz. 11:00- nieaktualny

Termin otwarcia ofert: 19.07.2019 r. do godz. 13:00- nieaktualny

Termin składania ofert: 31.07.2019 r. do godz. 11:00- nieaktualny

Termin otwarcia ofert: 31.07.2019 r. do godz. 13:00- nieaktualny

UWAGA: ZMIANA TERMINÓW SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:

Termin składania ofert: 07.08.2019 r. do godz. 11:00

Termin otwarcia ofert: 07.08.2019 r. do godz. 13:00

..........................................................................................................................................

DOKUMENTY PO OTWARCIU OFERT:

ZP/23-11/2019 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 09.09.2019 r. 

ZP/23-6/2019 Informacja z otwarcia ofert z dnia 07.08.2019 r.

  

..............................................................................................................................................................

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu 

2. Modyfikacja treści ogłoszenia z dnia 14.06.2019 r.

2.1 Modyfikacja treści ogłoszenia z dnia 05.07.2019 r.​

3. SIWZ

4. Załączniki nr 1, 3, 4 do SIWZ- wersja edytowalna

5. Załączniki nr 5, 6 do SIWZ- wersja edytowalna

6. Załącznik nr 7- Umowa

7. Załącznik nr 8-System przyzywowy

8. Dokumentacja projektowa część I (Załącznik nr 2 do SIWZ

9. Dokumentacja projektowa część II (Załącznik nr 2 do SIWZ)

10. Dokumentacja projektowa część III (Załącznik nr 2 do SIWZ)

11. Aktualny Klucz publiczny do zaszyfrowania ofert z datą otwarcia 17.07.2019 r. (niekatulany)

11.1 Aktualny Klucz publiczny do zaszyfrowania ofert z datą otwarcia 19.07.2019 r. (nieaktualny)

12. Pismo: Udostępnienie dokumentacji wykonawczej w wersji edytowalnej z dnia 26.06.2019 r. 

12.1. Dokumentacja wykonawcza edytowalna cz.1 - nieaktualne

12.2. Dokumentacja wykonawcza edytowalna cz.1 - nieaktualne

12.3  Aktualna Dokumentacja wykonawcza edytowalna  z dnia 26.06.2019 r. 

Załączniki po modyfikacji  z dnia 15.07.2019 r.:

1. Modyfikacja treści ogłoszenia i SIWZ z dnia 15.07.2019 r. 

2. SIWZ po modyfikacji (pdf)

3.  Załącznik nr 7- Umowa po modyfikacji (pdf)

4. Załącznik nr 8-System przyzywowy - po modyfikacji

5. Dokumentacja (przedmiary) po modyfikacjach z dnia 15.07.2019 r. 

6Aktualny Klucz publiczny do zaszyfrowania ofert z datą otwarcia 31.07.2019 r. (aktualny)

Załączniki po modyfikacji  z dnia 22.07.2019 r.:

1. Modyfikacja treści ogłoszenia i SIWZ z dnia 22.07.2019 r. 

2. SIWZ po modyfikacji (pdf)

3.  Załącznik nr 7- Umowa po modyfikacji (pdf)

4. Dokumentacja (przedmiary)  

6Aktualny Klucz publiczny do zaszyfrowania ofert z datą otwarcia 07.08.2019 r. (aktualny)