WSPÓŁPRACA

Stołeczne Centrum Opiekuńczo - Lecznicze świadczy najwyższy poziom usług dla osób dorosłych. Oferujemy opiekę profesjonalnego zespołu, który zapewniają wysoki poziom leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji.

PRACA

Terapeuci zajęciowi

Stołeczne Centrum Opiekuńczo-Lecznicze zatrudni w wymiarze etatu terapeutów zajęciowych do naszych warszawskich ośrodków przy ul. Mehoffera 72/74 i Szubińskiej 4.

Wymagania:

Świadectwo ukończenia Szkoły Policealnej na kierunku Terapia Zajęciowa lub ukończone studia na kierunku Terapia Zajęciowa potwierdzone dyplomem.

Zapewniamy pracę w kreatywnym zespole z możliwością doszkalania się zawodowego.

CV proszę kierować na adres : d.matukiewicz@scol.warszawa.pl

Zespół terapeutyczny

W związku z rozpoczęciem działalności Dziennego Domu Opieki Medycznej w Stołecznym Centrum Opiekuńczo-Leczniczym ul. Mehoffera 72/74
prowadzimy nabór zespołu terapeutycznego.

Zatrudnimy:

 • pielęgniarkę pełniąca funkcję kierownika zespołu terapeutycznego;

 • pielęgniarkę posiadająca doświadczenie zawodowe w opiece nad osobami przewlekle chorymi;

 • fizjoterapeutów;

 • opiekunów medycznych;

 • terapeutę zajęciowego;

 • psychologa lub psychoterapeutę

Pielęgniarka oddziałowa

Zarząd Stołecznego Centrum – Opiekuńczo – Leczniczego Sp z o.o. ogłasza konkurs na wyłonienie pielęgniarki oddziałowej w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym  przy ul. Mehoffera 72/74 w Warszawie.

 

Kandydat na stanowisko pielęgniarki oddziałowej powinien spełniać następujące wymagania:

 • Posiadać tytuł magistra pielęgniarstwa lub posiadać wykształcenie licencjackie na kierunku pielęgniarstwo

 • Posiadać staż: minimum 3 lat pracy w oddziale zachowawczym w tym co najmniej jeden rok stażu pracy na stanowisku kierowniczym.

Dodatkowe wymagania:

 • Ukończone studia podyplomowe lub specjalizację lub kurs z zakresu organizacji
  i zarządzania,

 • bardzo dobra organizacja pracy własnej oraz podległego zespołu,

 • dobra obsługa komputera,

 • skuteczność i wysoka jakość w realizacji zadań.

Kandydaci proszeni są o składanie dokumentów:

 1. aktualnego prawa wykonywania zawodu – kserokopia potwierdzona za zgodność
  z oryginałem lub odpis,

 2. podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem;

 3. dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska – kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem lub odpis;

 4. opis własnej wizji organizacji pracy oddziału pod względem funkcjonalnym
  i merytorycznym;

 5. opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej;

 6. inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata (poświadczone za zgodność z oryginałem);

 7. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko pielęgniarki oddziałowej.

Oferty na konkurs wraz z wymaganymi dokumentami prosimy składać w zaklejonej kopercie
z dopiskiem "Konkurs na stanowisko pielęgniarki oddziałowej w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym " opisanej imieniem i nazwiskiem oraz adresem i telefonem kandydata w terminie do dnia 04.07.2019 r. w sekretariacie Stołecznego Centrum – Opiekuńczo – Leczniczego Sp. z o.o. 03-133 Warszawa, ul. Mehoffera 72/74

Termin rozpatrzenia ofert i rozmowy z kandydatami ustalono na dzień ustalono na dzień 05.07.2019 r. na godzinę 10:00.

O wynikach konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 

W toku postępowania zostanie oceniona między innymi koncepcja sprawowania funkcji objętej konkursem oraz znajomość regulacji prawnych których znajomość jest niezbędna na zajmowanym stanowisku, tj. w szczególności:

 1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej (Dz.U.2015.1658).

 2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie kierowania do zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych (Dz.U.2012.731).

 3. Zarządzenie Nr 45/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej.

 

Sprzątaczka

 

Stołeczne Centrum Opiekuńczo-Lecznicze zatrudni sprzątaczkę-szwaczkę. Oferta dotyczy Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego zlokalizowanego przy ul. Olchy 8 w Radości.

Lekarze specjaliści i lekarze medycyny

Stołeczne Centrum Opiekuńczo - Lecznicze Sp. z o.o. zatrudni lekarzy specjalistów lub w trakcie specjalizacji w dziedzinie chorób wewnętrznych, medycyny rodzinnej, chirurgii ogólnej, geriatrii lub lekarza medycyny w pełnym lub częściowym wymiarze czasu pracy.
Oferta dotyczy Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego zlokalizowanego przy ul. Mehoffera 72/74 w Warszawie.

Pielęgniarki

Stołeczne Centrum Opiekuńczo-Lecznicze zatrudni pielęgniarki. Oferta dotyczy Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego zlokalizowanego przy ul. Mehoffera 72/74 oraz Szubińskiej 4.

Opiekunowie

Stołeczne Centrum Opiekuńczo-Lecznicze pilnie zatrudni opiekunów medycznych i opiekunów osób starszych. Prowadzimy szkolenia opiekunów osób starszych i zapewniamy zatrudnienie w Zakładach Spółki.

​​Salowa

Stołeczne Centrum Opiekuńczo-Lecznicze zatrudni sprzątaczkę-szwaczkę. Oferta dotyczy Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego zlokalizowanego przy ul. Mehoffera 72/74 w Warszawie oraz ZOL przy ul. Szubińskiej 4.

Zainteresowane osoby proszone są o przesłanie swojego CV na adres: kadry@scol.warszawa.pl lub o kontakt telefoniczny pod nr (22) 811 06 88 w. 188.

WOLONTARIAT

Czasami zastanawiamy się nad tym, co jeszcze moglibyśmy zrobić w Naszym życiu, oprócz tego co już robimy. Czasami mamy trochę wolnego czasu, który chcielibyśmy pożytecznie wykorzystać, albo zrobić coś dobrego. Czasami natomiast bywa tak, że chcielibyśmy rozwijać swoje życiowe doświadczenie. Rozwiązaniem na nasze wątpliwości, jest coraz bardziej powszechne i medialne słowo - wolontariat.

 

Wolontariat to dobrowolna, bezpłatna, świadoma praca na rzecz innych lub całego społeczeństwa, wykraczająca poza związki rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie. Rzeczywiście, jako Wolontariusz nie otrzymujesz wynagrodzenia materialnego, ale w zamian możesz zyskać wiele korzyści niematerialnych. Podstawową korzyścią jaką zyskasz , jest wewnętrzna satysfakcja z pomocy drugiemu, potrzebującemu człowiekowi.

Ale to nie wszystko-Będąc Wolontariuszem zdobędziesz życiowe doświadczenie, które na pewno zaowocuje w Twoim życiu i późniejszej pracy zawodowej. Wszystko co wyniesiesz z kontaktu z podopiecznymi będzie tylko Twoje, bezcenne i w żaden inny sposób nieosiągalne.

Będąc Wolontariuszem wyrobisz w sobie pozytywne cechy charakteru i wzmocnisz już te istniejące.

Kto?

Wolontariuszem może zostać generalnie każdy. Możesz mieć już wnuki, ale możesz być także osobą niepełnoletnią (wystarczy zgoda opiekuna). Jedynym wymogiem są chęci, dużo dobrej woli oraz trochę wolnego czasu.

 

Co Możesz u nas robić?

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy im. Sue Ryder to placówka, w której podstawową grupą są osoby starsze, często samotne, z jednostkami chorobowymi, które ich znacznie ograniczają. Podstawową formą wolontariatu jaką Ci oferujemy, jest praca z podopiecznymi Zakładu. Głównym zadaniem wolontariusza jest towarzyszenie choremu w codziennym funkcjonowaniu na oddziale m.in.: poruszaniu się na wózku, czytaniu książek lub prasy, słuchaniu muzyki a przede wszystkim rozmowie. Ale to nie wszystko-to są tylko propozycje. Jesteśmy otwarci na Twoje pomysły i propozycje. Razem stworzymy dla naszych podopiecznych coś dobrego i fajnego!

 

OK - chcę zostać wolontariuszem. Co dalej?

Chęć zostania Wolontariuszem, to już połowa sukcesu. Dalszym krokiem jaki należy wykonać, jest zgłoszenie się do Nas. Możesz zadzwonić, napisać maila lub odwiedzić Nas osobiście, gdzie koordynator wszystko Ci objaśni. Przed pierwszą wizytą u podopiecznego, Wolontariusz bierze udział w spotkaniu z Opiekunem, podczas którego zapoznaje się ze specyfiką miejsca oraz samej pracy.

 

Obecnie Koordynatorami wolontariatu są:

ZOL Mehoffera - Borys Dobraniecki, b.dobraniecki@scol.warszawa.pl, tel. 22 811 06 88 wew. 182

ZOL Olchy - Anna Poterucha, a.poterucha@scol.warszawa.pl, tel. 22 811 06 88 wew. 382

ZOL Szubińska - Justyna Trębska, j.trebska@scol.warszawa.pl, tel. 22 811 06 88 wew. 282