STRONA GŁÓWNA

Misją Stołecznego Centrum Opiekuńczo – Leczniczego Sp. z o.o.  jest profesjonalna opieka długoterminowa. SCOL udziela świadczeń zdrowotnych obejmujących swoim zakresem leczenie, pielęgnację i rehabilitację dorosłych osób przewlekle chorych niewymagających hospitalizacji, które wymagają całodobowej, profesjonalnej pielęgnacji, rehabilitacji oraz kontynuacji leczenia.  Oferujemy opiekę profesjonalnego zespołu, który zapewnia wysoki poziom leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji. Oprócz świadczeń zdrowotnych finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia oferujemy pobyty w naszych ośrodkach na zasadach komercyjnych, płatnych w całości przez pacjenta. W ośrodkach pracują także wolontariusze, którzy z ogromną troską i zaangażowaniem opiekują się pacjentami.