Misją Stołecznego Centrum Opiekuńczo – Leczniczego Sp. z o.o.  jest profesjonalna opieka długoterminowa.

 

SCOL udziela świadczeń zdrowotnych obejmujących swoim zakresem leczenie, pielęgnację i rehabilitację dorosłych osób przewlekle chorych niewymagających hospitalizacji, które wymagają całodobowej, profesjonalnej pielęgnacji, rehabilitacji oraz kontynuacji leczenia. 

 

Oferujemy opiekę profesjonalnego zespołu, który zapewnia wysoki poziom leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji.

Oprócz świadczeń zdrowotnych finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia oferujemy pobyty w naszych ośrodkach na zasadach komercyjnych, płatnych w całości przez pacjenta. Oferujemy m.in.: świadczenia zdrowotne, rehabilitację, porady psychologów dla pacjentów i opiekunów, badania laboratoryjne, transport do innych zakładów opieki zdrowotnej we wszystkich poziomach referencyjnych w nagłych przypadkach oraz koszty zakwaterowania i wyżywienia.

W ośrodkach pracują także wolontariusze, którzy z ogromną troską i zaangażowaniem opiekują się pacjentami.

Zapraszamy!